RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prethodnom broju našeg časopisa objavljen je prvi dio ovog članka u kojem je pojašnjeno uređenje kolektivnih pregovora u odredbama Zakona o radu. U ovom se broju objavljuje drugi dio članka u kojem se obrađuju pitanja u pogledu međuodnosa članstva u odboru sindikata za kolektivne pregovore i sklapanja kolektivnog ugovora, pitanja oko položaja odbora sindikata za kolektivne pregovore kao možebitnog zastupnika svih sindikata u kolektivnom pregovaranju te, konačno, o odnosu odbora sindikata za kolektivne pregovore i stranka kolektivnog ugovora u uvjetima sklapanja izmjena i dopuna kolektivnog ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)