Zdravstvena zaštita u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Zdravstvena zaštita u inozemstvu
Stranica:
176.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prava, uvjeti i način korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu uređeni su Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu u skladu s temeljnim odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i međunarodnih ugovora odnosno sporazuma o socijalnom osiguranju koje je RH sklopila ili preuzela iz bivše države. Pravilnikom se uređuje koji osiguranici ostvaruju to pravo, što trebaju učiniti poslodavci za svoje radnike koje šalju na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo odnosno što trebaju učiniti ostali osiguranici koji su osigurani s osnove samostalnog obavljanja djelatnosti i osiguranici koji se nalaze u inozemstvu po privatnom poslu te kako se financiraju ta prava.

1. Koji osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu ostvariti pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
2. Zdravstvena zaštita u inozemstvu osiguranika koji je upućen na službeno putovanje
3. Korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu zbog rada, stručnog usavršavanja odnosno obrazovanja u inozemstvu koje traje dulje od 30 dana
4. Osiguranici koji borave u inozemstvu zbog privatnog posla
5. Plaćanje posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja