Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva u 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva u 2013.
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva u 2013. Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza. Radi izmijenjene svote za obvezni ulazak u sustav PDV-a koja s primjenom od 1. siječnja 2013. iznosi 230.000,00 kn u odnosu na prošlu godinu, propisan je i dodatni uvjet za paušalno oporezivanje u 2013. prema kojem ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju ne mogu prijeći svotu od 149.500,00 kn. Ovisno o visini ostvarenih ukupnih primitaka, izmijenjenim odredbama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, uvedene su tri različite razine plaćanja paušalnog poreza na dohodak. Kod paušalnog oporezivanja ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga osim knjige prometa, kao ni mogućnost podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak na toj osnovi. Uvedena je obveza dostavljanja novoga godišnjeg izvješća o ostvarenim primitcima na Obrascu PO-SD, ali tek za 2013.. Više o navedenim promjenama u oporezivanju pročitajte u nastavku članka. Napominjemo da se paušalno oporezivanje ne odnosi na „sobe i postelje“ koje se također oporezuju paušalno, ali prema posebnom propisu.

1. Uvod
2. Novi prag za paušalno oporezivanje samostane djelatnosti od 1. siječnja 2013.
3. Propisani rok za podnošenje prijave za paušalno oporezivanje
4. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak
5. Smanjenje paušalnog poreza na dohodak
6. Rokovi plaćanja paušalnog poreza
7. Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje i radni postupci u poreznoj upravi
8. Vođenje poslovnih knjiga i obveza izdavanja računa
9. Paušalni porez na dohodak u slučaju početka, prestanka i privremene obustave obavljanja samostalne djelatnosti
10. Obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja
11. Zaključak 

Hashtags:
#Dohodak, #Obrtnici, #Paušalci, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost