Porez na dobitak po odbitku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Porez na dobitak po odbitku
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
  Bez obzira na to što neke neprofitne organizacije nisu obveznici poreza na dobitak, odnosno ne moraju ga plaćati, one moraju plaćati porez na dobitak po odbitku u jednakim okolnostima u kojima to moraju raditi i obveznici poreza na dobitak. U toj okolnosti taj porez ne utječe na visinu rashoda već samo umanjuje novčanu doznaku poslovnom partneru.
  Jednako tako, neprofitne organizacije ne mogu u cijelosti naplatiti vrijednost pružene usluge radi istovrsnih poreznih pravila u inozemstvu. Tada ta nenaplaćena svota ima obilježje rashoda (ako neprofitna osoba nije obveznik tuzemnog poreza na dobitak) ili unaprijed plaćene obveze poreza na dobitak (ako je neprofitna osoba obveznik tuzemnog poreza na dobitak).
  Upozoravaju se neprofitne organizacije da se od 1. siječnja 2014. primjenjuje nešto promijenjeni računski plan koji je sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 158/13. i 1/14. – ispr.).
 
 
Hashtags:
#Dobitak, #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Porezi, #PorezPoOdbitku, #Računovodstvo