RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Osim zateznih kamata Zakonom o obveznim odnosima uređene su još i najviše ugovorne kamate u trgovačkim i drugim odnosima. U ovom članku donosimo najnovije informacije o zateznim kamatama koje su u primjeni od 1. srpnja 2019. godine te o najvišim kamatama u skladu s navedenim propisima.

1. Zatezne kamate
2. Ugovorne kamate
3. Kamate između poveznih osoba
4. Kamate na pozajmice fizičkim osobama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)