Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Sudska praksa
Radni spor – ocjenjivanje dokaza
Četvrtak, 17.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.

U okviru pomoći gospodarstvu Vlada Republike Hrvatske je zbog epidemije koronavirusa donijela mjere za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom iz ...

Pitanja i odgovori
Kamate na zajmove dioničara i članova društva – tanka kapitalizacija
Utorak, 18.02.2020.

Matica GmbH vlasnik je 100 udjela u društvu Kći d o o i odobrava zajmove društvu Kći d o o ...

rrif - 11.2019, str. 128
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku obrazlaže stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem poreznog statusa člana nadzornog odbora zaklade i ...

Pitanja i odgovori
Isporuka betonskog čelika i željeza
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Što se smatra betonskim čelikom i željezom na koji se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze te koje su obveze isporučitelja ...

Mišljenja
Isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura)
Petak, 22.02.2019, 410-19/19-02/19

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Sklapanje ugovora o djelu umjesto ugovora o radu
Utorak, 19.02.2019.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Razlike ugovora o djelu i ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Potrošački ugovori o odredba o ugovaranju mjesne nadležnosti
Četvrtak, 12.07.2018.

Županijski sud

Mišljenja
Uputa o dokazivanju carinskog statusa robe Unije i uporabi t2l isprava
Utorak, 05.04.2016, 011-02/16-03/8

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Tečaj za iskazivanje stanja u financijskim izvještajima na dan 31. XII. 2011.
Ponedjeljak, 09.01.2012.

Na datum bilance u pravilu pod 31 XII za iskazivanje obveza i tražbina što ih ima trgovačko društvo odnosno drugi ...

Mišljenja
Pritužba g. Josipa Majača na ponašanje carinskog službenika na g. p. Ilok, (pojašnjenje carinskih procedura)
Srijeda, 31.08.2011, 050-01/11-01/115

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Naputak za uporabu statusa ovlaštenog primatelja
Srijeda, 31.08.2011, 413-01/11-07/15

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Posebni porez na osobne automobile, određivanje poreznog statusa i razvrstavanje u carinsku tarifu
Petak, 05.03.2010, 410-19/10-02/09

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Srednji tečaj HNB-a na dan 31.12.2009.
Petak, 08.01.2010.

Prema računovodstvenim standardima potraživanja i obveze koje su nastale u valuti koja je različita od izvještajne valute moraju se iskazati ...