Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Utorak, 05.12.2023.

U časopisu RRiF br 12 23 objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024 godini u kojemu smo ...

rrif - 12.2023, str. 251
Izmjene pravila o sudskom registru
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za zadnje ...

rrif - 12.2023, str. 246
Bitne izmjene u zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ZTD unose se određene novosti u institut prekograničnih statusnih promjena zatim u ...

rrif - 12.2023, str. 225
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i javni cestovni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Vozila kojima se poduzetnici i samostalne djelatnosti koriste za djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta ili prijevoz putnika i ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2023, str. 193
Ocjena profitabilnosti kupca
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku razmatramo problematiku profitabilnosti koju ostvaruju trgovci kod prodaje robe na veliko Naime kod ugovaranja prodajne cijene postižu se ...

rrif - 12.2023, str. 122
Prodaja suvenira i prenamjena imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra prodaja suvenira u muzeju i reklasifikacija sitnog inventara u dugotrajnu ...

Nepr - 12.2023, str. 48
Djelatnost trgovine u udrugama
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Udruga smije obavljati gospodarsku djelatnost ako je to propisano statutom i u skladu je s posebnim propisom kojim se uređuju ...

rrif - 12.2023, str. 33
Računovodstvo troškova promidžbe i reprezentacije
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Troškovi promidžbe i reprezentacije mogu nastati kod poduzetnika tijekom cijele poslovne godine ali u pravilu češće nastaju krajem poslovne godine ...

rrif - 12.2023, str. 27
Novosti u Zakonu o računovodstvu od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu izrađen je ponajprije zbog usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije kojom je ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Evidencija neaktivnih osoba
Ponedjeljak, 27.11.2023.

U čemu se sastoji novoosnovana evidencija neaktivnih osoba?

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar ustanova u kulturi
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio kulturnih ustanova i drugih ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Društvo A d o o pripaja se društvu B d o o Budući da navedeni postupak nije bilo moguće obaviti ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a od 5% na galenske i magistralne pripravke
Četvrtak, 16.11.2023, 410-19/23-02/130

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu, trajanje 122 min
Četvrtak, 16.11.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 127 min
Srijeda, 15.11.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 11.2023, str. 201
Normativni okvir za izradu općih akata lokalnih jedinica
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave moraju u određenim okolnostima donositi i opće akte Među njima se ističu statut proračun ...

rrif - 11.2023, str. 189
Računi proračuna i proračunskih korisnika za provedbu specifičnih transakcija
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Temeljni pristup upravljanju novčanim sredstvima na razini proračuna je da ona budu raspoloživa na jedinstvenom jedinom transakcijskom računu određenog proračuna ...

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

rrif - 11.2023, str. 53
Računovodstvo prodaje teretnih i dostavnih vozila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Teretna vozila su cestovna vozila namijenjena ponajprije prijevozu tereta Poduzetnici koji ih koriste u obavljanju djelatnosti evidentiraju ih u okviru ...

rrif - 11.2023, str. 24
Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem RH u EU a radi implementiranja pravne stečevine EU a u nacionalno zakonodavstvo na ...

Mišljenja
Sudjelovanje u članstvu radničkog vijeća
Ponedjeljak, 30.10.2023, 110-01/23-01/224

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pitanja i odgovori
Ustega isplate dijela plaće radnika zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Petak, 27.10.2023.

Je li poslodavac ovlašten radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u ...

Pitanja i odgovori
Podrška prijaviteljima nepravilnosti
Petak, 27.10.2023.

U čemu se sastoji podrška prijaviteljima nepravilnosti?

Pitanja i odgovori
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u RH koje je porezni obveznik kupovalo je gorivo u Republici Srbiji za teretno vozilo Po računima ...

Mišljenja
Primjena odredaba o plaćama iz Zakona o radu i odredbi Zakona o minimalnoj plaći
Petak, 20.10.2023, 110-01/23-01/219

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu
Ponedjeljak, 16.10.2023, 110-01/23-01/214

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 180 min
Srijeda, 11.10.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Snimka webinara
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu, trajanje 190 min
Petak, 06.10.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Snimka webinara
Porezni praktikum, trajanje 210 min
Utorak, 03.10.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

pip - 10.2023, str. 129
Pitanja i odgovori

Povrat PDV a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije Obračun PDV a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje Povrat ...

pip - 10.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove kunski krediti čl 1115 ZOO a Pravna zaštita u odnosu na ugovor o kreditu ...

pip - 10.2023, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Evidencija o radnicima i radnom vremenu u razdobljima godišnjeg odmora i privremene spriječenosti za rad Naknada plaće za vrijeme ...

rrif - 10.2023, str. 76
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati otpremninu ili je ne isplati u cijelosti obvezan je do kraja mjeseca u ...

pip - 10.2023, str. 46
Zajam koji nadomješta kapital
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Financiranje određenih trgovačkih društava putem kredita financijskih institucija ili zajma drugih pravnih ili fizičkih osoba nije neuobičajeno No kako se ...

rrif - 10.2023, str. 48
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

rrif - 10.2023, str. 42
Sadržaj izvještaja o održivosti prema načelu dvostruke materijalnosti
Autor: MA Stella HRVATIN

U prosincu 2022 godine usvojena je konačna verzija Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti CSRD koja od poduzeća koja su ...

Vijesti
Priznavanje pretporeza za smještaj radnika na službenom putu
Četvrtak, 28.09.2023.

U zadnje vrijeme zaprimili smo puno upita u vezi s priznavanjem pretporeza za usluge smještaja radnika koji su upućeni na ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar, trajanje 420 min
Četvrtak, 28.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu
Srijeda, 27.09.2023.

Koja su društva obveznici revizije za 2023. godinu? Do kada treba donijeti odluku o odabiru revizora?

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Snimka webinara
Zapošljavanje i rad stranaca u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.09.2023.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Vijesti
Nova mjera kontrole cijena određenih proizvoda
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Vlada RH donijela je Odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo Nar nov br 107 ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila, trajanje 185 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Snimka webinara
Aktualnosti vezane za isplatne liste, trajanje 235 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost - odbitak pretporeza za smještaj na službenom putu
Ponedjeljak, 11.09.2023, 410-19/23-02/179

Davatelj: Porezna uprava