Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo SLO d o o dalje Društvo obveznik PDV a iz Slovenije obavilo je uslugu prijevoza putnika obvezniku PDV a ...

rrif - 6.2023, str. 108
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Oslobođenja od plaćanja PDV a u vezi s međunarodnim prijevozom odnose se na pomorski prijevoz odnosno na isporuke dobara i ...

rrif - 12.2020, str. 181
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže uvjete za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV a za isporuke dobara i usluga namijenjenih plovilima ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
Ponedjeljak, 04.03.2019, 410-19/18-02/274

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 03.04.2018.

Dugo očekivano stajalište Porezne uprave u vezi s uporabom osobnih automobila i dr sredstava za osobni prijevoz napokon je ...

pip - 4.2018, str. 69
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Oslobođenje od plaćanja PDV a za isporuku dobara koja se iznose u osobnoj prtljazi putnika koji ...

Mišljenja
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 27.03.2018, 410-10/18-01/01

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Oslobođenja od plaćanja PDV-a vezana uz međunarodni prijevoz
Četvrtak, 15.03.2018.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH obavlja usluge koje su vezane uz međunarodni prijevoz Može li se navedeno ...

pip - 3.2018, str. 174
Odgovori na pitanja pretplatnika

Mirovanje radnog odnosa i ostvarenje prava Za utvrđivanje visine otpremnine mjerodavno je prethodno neprekidno trajanje radnog odnosa s tim ...

rrif - 10.2017, str. 88
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Oslobođenja od plaćanja PDV a u vezi s međunarodnim prijevozom odnose se na pomorski prijevoz odnosno na isporuke dobara ...

Mišljenja
Porezni tretman nekretnina u RH vlasnice s dvojnim državljanstvom
Srijeda, 20.09.2017, 410-20/17-01/56

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu
Srijeda, 30.08.2017, 410-19/17-01/09

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu – lijesove i urne
Četvrtak, 12.01.2017, 410-01/17-01/13

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Vođenje evidencije kod zahtjeva za povrat plaćene trošarine za komercijalni zračni prijevoz
Petak, 27.05.2016, 410-19/16-03/483

Davatelj: Carinska uprava

Sudska praksa
Opasna djelatnost - odgovornost za štetu
Četvrtak, 22.10.2015.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Izmjene i dopune trošarinskih propisa u 2015.
Ponedjeljak, 21.09.2015, 011-02/15-01/37

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni položaj određenih usluga leasing društva – raskid ugovora, otkup i ispravak porezne osnovice
Četvrtak, 27.08.2015, 410-01/15-01/39

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
PDV i posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila
Ponedjeljak, 18.05.2015, 410-01/15-01/78

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Isporuka dobara i obavljanje usluga u vlakovima te obveza fiskalizacije
Utorak, 07.04.2015, 410-01/14-01/2322

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014.
Subota, 31.01.2015, 410-19/15-01/51

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Odbitak pretporeza i porezno priznati troškovi za elektrovozilo
Četvrtak, 29.01.2015, 410-01/14-01/3034

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Označavanje alkohola i alkoholnih pića posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske
Ponedjeljak, 03.11.2014, 410-19/14-05/3922

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Opskrba zrakoplova hranom
Srijeda, 02.07.2014, 410-19/13-01/361

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezna skladišta u zračnim lukama
Srijeda, 26.03.2014, 410-19/14-01/56

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
Četvrtak, 30.01.2014, 410-01/14-01/267

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Odgovornost za štetu od opasne djelatnosti
Ponedjeljak, 13.01.2014.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Tumačenje Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Četvrtak, 12.12.2013, 410-19/13-06/18

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Trgovac alkoholnim pićima na koja je plaćena trošarina
Četvrtak, 14.11.2013, 410-19/13-05/77

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Opskrba plovila gorivom i pitkom vodom
Ponedjeljak, 21.10.2013, 413-01/13-01/588

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Označavanje duhanskih prerađevina kojima se opskrbljuju brodovi i zrakoplovi
Utorak, 23.07.2013, 410-19/13-04/84

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 6.2013, str. 115
Određivanje mjesta isporuke dobara u Europskoj uniji
Autor: Maja BUBALO , dipl. oec.

Određivanje mjesta oporezivanja među državama članicama EU svakako može izazvati i sukobe u pogledu porezne nadležnosti S obzirom na ...

Mišljenja
Potreba posjedovanja jedinstvene carinske deklaracije prilikom upisa civilnih zrakoplova u registar
Ponedjeljak, 07.01.2013, 413-01/12-01/550

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Odbitak pretporeza za motorna vozila u zaštitarskoj djelatnosti
Ponedjeljak, 17.09.2012, 410-01/12-01/871

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena posebnog postupka oporezivanja marže u leasing društvu
Srijeda, 29.08.2012, 410-19/12-01/200

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost na zamjenska i testna vozila
Ponedjeljak, 27.08.2012, 410-09/12-01/6

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Određivanje poreznog statusa specijalnih pogrebnih vozila pri uvozu
Ponedjeljak, 30.07.2012, 410-19/12-02/6

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Pravo na odbitak PDV-a pri nabavi teretnog vozila
Ponedjeljak, 23.07.2012, 410-09/12-01/6

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Priznavanje pretporeza na osobne automobile koji se koriste za servisnu djelatnost
Srijeda, 16.05.2012, 410-01/12-01/719

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2012, str. 15
Što donose izmjene Zakona o PDV-u od 1. ožujka 2012.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Najznačajnija izmjena Zakona o PDV u koji stupa na snagu 1 ožujka 2012 je promjena opće stope PDV a s ...

Mišljenja
Određivanje poreznog statusa sanitetskog vozila
Četvrtak, 07.07.2011, 413-01/11-01/236

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Carinske procedure pri uvozu naslijeđenih predmeta u inozemstvu
Utorak, 03.05.2011, 413-01/11-01/166

Davatelj: Carinska uprava