RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2013.

Pror - 2.2014, str. 3

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2013.

Pror - 2.2014, str. 9

Državni proračun RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.

Pror - 2.2014, str. 15

Interni akt za javnu nabavu

Pror - 2.2014, str. 20

Primjer dokumentacije za nadmetanje u sustavu javne nabave

Pror - 2.2014, str. 26

Neka materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru

Pror - 2.2014, str. 46

Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Pror - 2.2014, str. 51

Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 2.2014, str. 59

Položaj žena na tržištu rada

Pror - 2.2014, str. 63

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika

Pror - 2.2014, str. 66
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)