Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak
Stranica:
163.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Sažetak:
Prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) obrtnici su u pravilu obveznici poreza na dohodak. Oni mogu po vlastitoj želji postati obveznici poreza na dobitak, a ako premaše barem jedan od pokazatelja poslovanja propisanih čl. 2. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/05., 90/05. i 57/06.), tada su obvezni promijeniti način plaćanja poreza, odnosno umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak. Način oporezivanja, po sili zakona ili dragovoljno, može se promijeniti samo na početku poreznog razdoblja (kalendarske godine) koja slijedi nakon godine u kojoj su plaćali porez na dohodak a na temelju zahtjeva dostavljenog nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku 15 dana po isteku godine. Budući da se približava kraj poslovne godine, ovim člankom želimo obrtnicima skrenuti pozornost na određene radnje koje treba obaviti i ako mijenjaju način oporezivanja dragovoljno i ako ga mijenjaju obvezno.
  1. Koje fizičke osobe su od 1. siječnja 2008. obvezne plaćati porez na dobitak umjesto poreza na dohodak
  2. Kako utvrditi jesu li ostvareni zadani uvjeti za promjenu načina oporezivanja
  3. Podnošenje zahtjeva poreznoj upravi za prelazak na plaćanje poreza na dobitak
  4. Sastavljanje početne bilance
  5. Korekcija dobitka na kraju prve godine primjenjivanja metode oporezivanja dobitka
  6. Početna bilanca u slučaju kada je imovina manja od obveza
  7. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza a dohodak na porez na dobitak
  8. Obveza plaćanja doprinosa
Hashtags:
#Dobitak, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #Porezi