Prava na mirovinu s osnove drugog dohotka i druge samostalne djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Prava na mirovinu s osnove drugog dohotka i druge samostalne djelatnosti
Stranica:
148.
Autor/i:
Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Uvođenjem obveze plaćanja doprinosa na sve primitke koje osobe ostvaruju izvan radnog odnosa, kao što su primitci po ugovoru o djelu i bilo koji drugi primitak bez obzira na vrstu ugovora za koje nije propisana obveza uspostavljanja svojstva osiguranika, često se u praksi postavlja pitanje koja prava se ostvaruju s osnove tih plaćenih doprinosa. Jednako je tako upitno i kada osoba uz radni odnos obavlja i djelatnost obrta i obrtu sličnu djelatnost te istodobno plaća doprinose iz plaće i na ostvareni godišnji dohodak. Odgovor na ta pitanja daje naša suradnica iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u ovom članku. Uvodne napomene

1. Koji se primitci smatraju drugim dohotkom

3. Što se smatra drugom samostalnom djelatnošću

4. Prava iz mirovinskog osiguranja za osobe koje ostvaruju drugi dohodak

5. Prava iz mirovinskog osiguranja za osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost

6. Izračunavanje staža osiguranja s osnove drugog dohotka i druge samostalne djelatnosti

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo