Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2021, str. 144
Interni sustavi kreditnog rejtinga banaka
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Interni sustavi kreditnog rejtinga postali su važan dio upravljanja kreditnim rizikom u bankarskoj industriji Kao što i samo ime govori ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

Pitanja i odgovori
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Obrtnik koji je bio obveznik poreza na dohodak u 2021 godine prešao je od 1 siječnja 2021 godine na oporezivanje ...

rrif - 5.2021, str. 144
Potpore za radna mjesta i COVID putovnice
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Četvrtina zaposlenih primila novac za očuvanje radnih mjesta Komisija predložila COVID putovnicu Novi sustav carinske kontrole uvoza Konzultacije o ...

Pitanja i odgovori
Isplata naknada za neiskorišteni godišnji odmor osobi mlađoj od 30 godina
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Društvo koristi mogućnost oslobađanja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za radnika A B koji je zaposlen na neodređeno vrijeme ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Porezni obveznik cedent ustupio je svoje potraživanje od dužnika cesusa fizičkoj osobi cesionaru Ustup potraživanja je naplaćen cesionaru u svoti ...

rrif - 4.2021, str. 38
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020 godinu u FINA u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja nema ...

Mišljenja
Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama
Ponedjeljak, 29.03.2021, 011-03/21-02/22

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe
Četvrtak, 18.02.2021, 410-01/20-01/2515

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2021, str. 57
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu za velike poduzetnike – novosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji je objavljen u Nar ...

Pitanja i odgovori
Posredovanje u prometu nekretnina
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?

Sudska praksa
Nužni nasljedni dio
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Naknada nužnih i korisnih troškova
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi
Četvrtak, 01.10.2020, 410-01/19-01/2683

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg
Petak, 04.09.2020, 410-01/20-01/1540

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Odluke jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje plaćanje lokalnih poreza
Petak, 28.08.2020, 410-01/17-01/700

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba
Petak, 07.08.2020, 410-01/20-01/1335

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 144
Plaćanje turističke pristojbe za plovila
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U časopisu br 12 19 objavljen je članak pod naslovom Plaćanje turističke pristojbe za 2020 godinu Tada još nije ...

Mišljenja
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata
Četvrtak, 30.07.2020, 410-01/20-01/1199

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

PrGO - 1.2020, str. 144
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Obveznici predaje Obrasca PD IPO 2 Tko su povezane osobe 3 Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO ...

rrif - 11.2019, str. 128
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku obrazlaže stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem poreznog statusa člana nadzornog odbora zaklade i ...

Mišljenja
Porezni tretman isplata nagrada športašima – organizator neprofitna organizacija Grand Chess Tour
Ponedjeljak, 16.09.2019, 410-01/19-01/1464

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Predujam troškova i obustava ovrhe
Ponedjeljak, 16.09.2019.

Županijski sud

Sudska praksa
Početak tijeka zastare za naknadu štete – proglašenje osobe umrlom
Srijeda, 15.05.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Dvojno državljanstvo
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Hrvatski poslodavac želi zaposliti državljanina Bosne i Hercegovine Mora li za zapošljavanje pribaviti dozvolu za boravak i rad ako osoba ...

Pitanja i odgovori
Stalni sezonski poslovi
Ponedjeljak, 18.02.2019.

Potreban nam je veliki broj sezonskih radnika za rad u turizmu S radnicima ćemo sklapati ugovore o radu na određeno ...

Pitanja i odgovori
Ustupanje potraživanja (cesija) u uvjetima blokade računa
Utorak, 15.01.2019.

Trgovačka društva A i B sklopila su ugovor o ustupu potraživanja cesiji kojim je trgovačko društvo A ustupitelj ili cedent ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge logopeda
Četvrtak, 03.01.2019, 410-19/18-02/257

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2018, str. 144
Božićnica i ostale nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Tijekom prosinca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu ...

Pitanja i odgovori
Zastara i ispunjenje zastarjele obveze
Četvrtak, 15.11.2018.

Trgovačko društvo A je trgovačkom društvu B 1 listopada 2015 godine isporučilo određenu količinu robe zajedno s računom Rok za ...

rrif - 11.2018, str. 118
Porezni obveznik
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem okolnosti slučaja koje potvrđuju da porezni obveznik ...

Pitanja i odgovori
Oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Sklopili bismo ugovor o radu s mladom osobom u dobi od 23 godine koja nema prethodnoga radnog iskustva ni mirovinskog ...

Mišljenja
Naknadna isplata zaostale plaće
Utorak, 21.08.2018, 410-03/18-01/08

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Zastara prava zahtijevati ostavinu
Četvrtak, 12.07.2018.

Županijski sud

Knjiga
Zbirka propisa iz cestovnog prometa
09.07.2018

Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove redakcijski pročišćene kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj kako bi ...

Naslovnica knjige: Zbirka propisa iz cestovnog prometa
rrif - 6.2018, str. 36
Konsolidacija financijskih izvješća za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća za 2017 godinu obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće ...

Pitanja i odgovori
Ugovor o zajmu - pravo na kamate
Srijeda, 09.05.2018.

Trgovačko društvo A pozajmilo je trgovačkom društvu B 100 000 00 kuna Ugovor o zajmu sklopljen je 1 rujna 2017 ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman naknade troškova službenog putovanja u mjesto prebivališta radnika
Srijeda, 18.04.2018, 410-01/18-01/747

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Ispunjenje novčanih tražbina
Srijeda, 11.04.2018.

Društvo s ograničenom odgovornošću i obrtnik sklopili su ugovor o kupoprodaji i isporuci građevinskog materijala u vrijednosti 100 000 kuna ...

pip - 3.2018, str. 126
Nesavjesno liječenje kao kazneno djelo protiv zdravlja ljudi u sudskoj praksi
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.

Kazneno djelo Nesavjesnog liječenja iz čl 181 Kaznenog zakona Nar nov br 125 11 144 12 56 15 i ...

Mišljenja
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja
Srijeda, 17.01.2018, 423-01/17-01/468

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Poništaj ugovora
Ponedjeljak, 15.01.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Djelatnost primalje-asistentice i zatečene primalje srednjoškolskog obrazovanja
Srijeda, 13.09.2017, 023-03/17-01/31

Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Sudska praksa
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 11.09.2017.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Mogućnost izdavanja uporabne dozvole u slučaju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
Ponedjeljak, 19.06.2017, 360-01/17-02/324

Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja