Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2016, str. 122
Utvrđivanje poreza na tvrtku za pravne i fizičke osobe u 2016. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na tvrtku ili naziv jedan je od vlastitih izvora prihoda koji mogu propisivati i ubirati općine i gradovi Obveznici ...

rrif - 1.2015, str. 214
Obračun poreza na potrošnju i novo izvješće od 1. siječnja 2015.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave Nar nov br 143 14 ...

rrif - 9.2014, str. 91
Porez na kuće za odmor za 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave propisana je obveza plaćanja poreza na kuće za odmor te donošenja ...

rrif - 8.2014, str. 94
Porez na tvrtku ili naziv u 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i područne regionalne samouprave općine i gradovi kao jedan od vlastitih izvora prihoda ...

obav - 5.2013, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 2.2013, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 10.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 9.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 7.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 2.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

rrif - 11.2011, str. 115
Utvrđivanje lokalnih poreza gradova i općina
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ

Izvori sredstava te način financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga županije općine i grada odnosno jedinica lokalne i područne regionalne samouprave ...

obav - 6.2011, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 1.2011, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 9.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 7.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆE I STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ...

obav - 2.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆE I STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ...

obav - 9.2009, str. 9
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČNI

PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORAPREGLED VISINE PLAΔA PREMA NEKIM KOLEKTIVNIM UGOVORIMAKADA SE PRIMJENJUJE MINIMALNA PLAĆA A KADA NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJEDOPRINOSAPRIMJENA MINIMALNE ...

rrif - 5.2008, str. 88
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Turistička sezona je na pragu no turistički su djelatnici veći dio ugovora o pružanju usluga smještaja za sezonu 2008 ili ...

rrif - 3.2008, str. 152
Lokalni porezi koje mogu uvesti gradovi i općine
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ

Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i područne regionalne samouprave određeni su izvori sredstava i način financiranja poslova iz samoupravnog ...

rrif - 7.2007, str. 19
Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Boravišnu pristojbu plaćaju umjesto svojih gostiju sve vrste smještajnih objekata i ova obveza je izravno povezana s obavljanjem turističke odnosno ...

rrif - 1.2007, str. 202
Obračun plaća i doprinosa u 2007.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Način obračuna doprinosa i poreza iz plaća nije se znatno promijenio jer se nije mijenjao Zakon o porezu na dohodak ...