Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2022, str. 135
Stjecanje nekretnine, osim pravnim poslom, te nastanak porezne obveze
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisani su načini stjecanja vlasništva na nekretnini dok je Zakonom o porezu na ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

pip - 12.2021, str. 85
Pravo plodouživanja
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u ovome članku obrađuje pravni institut plodouživanja osobne služnosti koja ovlašćuje svog korisnika da se služi i ubire plodove ...

pip - 12.2021, str. 7
Maksimalna harmonizacija zakonodavstva EU-a u obveznom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Od 1 siječnja 2022 godine primjenjuje se Direktiva EU 2019 771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20 svibnja 2019 o ...

Pitanja i odgovori
Odricanje od prava na otpremninu
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na ...

pip - 6.2021, str. 33
Aktualna pitanja pravnih posljedica osude u hrvatskom zakonodavstvu i praksi
Autori: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Helena KUGLER , mag. iur.

Pravne posljedice osude predstavljaju ograničenja prava osuđenih osoba koja nastupaju po sili zakona automatski kao nužna popratna pojava osude pri ...

Snimka webinara
Organizacija radnog vremena, trajanje 145 min
Utorak, 01.06.2021.

pip - 5.2021, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta

 • Porezno pravo – PDV

► Usluge restorana i cateringa i stopa PDV-a

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

rrif - 5.2021, str. 86
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza poslodavca je obračunati i isplatiti plaću radniku najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec Ako poslodavac to ...

Sudska praksa
Ovršni postupak - izlučno pravo
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Rijeci

pip - 4.2021, str. 89
Podnošenje tužbe i druge vjerovnikove radnje kojima se prekida zastara
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

pip - 4.2021, str. 36
Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovome članku autor upućuje na važnije odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnog ugovora za zaposlenike ...

pip - 4.2021, str. 12
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U radu se analiziraju i raspravljaju pojedina rješenja Ovršnog zakona posebice nakon njegovih Novela iz 2014 2017 i 2020 godine ...

pip - 4.2021, str. 7
Lokalna samouprava – lokalni izbori i prava birača
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 16 svibnja 2021 godine održat će se redovni lokalni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ...

pip - 3.2021, str. 82
Pravo služnosti
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Kada se govori o služnosti zapravo je riječ o ograničenim stvarnim pravima na tuđoj stvari Kao stvarna prava na tuđoj ...

pip - 3.2021, str. 76
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno zaštićuje vjerovnika i ...

pip - 3.2021, str. 70
Značenje i primjena koncepta osnovnih načela obveznog prava
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U početnim člancima ZOO a sadržana su osnovna načela i glavne zamisli zakonodavca o obveznom pravu Posebno mjesto pripada osnovnim ...

pip - 3.2021, str. 61
Financije Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko Ministarstvo financija objavilo je Financijsko izvješće 2021 Finanzbericht 2021 koje daje prikaz i stanje razvitka financijskoga gospodarstva Osim što ...

pip - 3.2021, str. 54
Sadržaj i korištenje podataka iz Evidencije prometa nekretnina (EPN)
Autori: Marija MARINOVIĆ , mag. oec.
Ana VRDOLJAK , mag. oec.

Podatci o prometima nekretnina koje se nalaze na području RH evidentiraju se u Informacijskom sustavu Porezne uprave ili preciznije u ...

pip - 3.2021, str. 38
Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. godine
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1 ožujka do ...

pip - 3.2021, str. 36
Rad umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Jedan od načina rada umirovljenika a da pritom i nadalje zadrži svoju mirovinu jest obavljanje djelatnosti kao sporednog zanimanja dakako ...

pip - 3.2021, str. 29
Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novim Zakonom o strancima ukinuta je godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja te je umjesto toga uveden sustav u ...

pip - 3.2021, str. 14
Pravno uređenje nerazvrstanih cesta
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na probleme u upravnom uređenju statusa nerazvrstanih cesta kao javnog dobra koje je uređeno prema ...

pip - 3.2021, str. 11
Nedopuštena odstupanja od ZUP-a - promjena zahtjeva u upravnom postupku
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Zakon o općem upravnom postupku kao opći postupovni zakon na snazi je više od 10 godina U praksi i dalje ...

pip - 3.2021, str. 7
O naknadi troškova odvjetničkog zastupanja stranke u upravnom postupku
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U svakodnevnoj praksi primjećuje se ustaljeno shvaćanje upravnih sudova prema kojemu stranke usprkos konačnom uspjehu u upravnom sporu nemaju pravo ...

pip - 2.2021, str. 78
Zakonska zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje temu radnopravnog uređenja i posebne zaštite položaja trudnica roditelja i posvojitelja dakle osoba koje se nalaze ...

pip - 2.2021, str. 73
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku prikazuje pravnu mogućnost izmjene ugovora o radu u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju ...

pip - 2.2021, str. 67
Izazovi i dvojbe oporezivanja kuća za odmor iz perspektive lokalne samouprave
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na izazove oporezivanja kuća za odmor nekretnina u kojima vlasnik boravi povremeno ili sezonski Uvodni ...

pip - 2.2021, str. 62
Ocjena zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Praksa Visokoga upravnog suda RH
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave iako samostalne u obavljanju poslova iz svoga djelokruga podliježu nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih ...

pip - 2.2021, str. 58
Podnošenje zahtjeva javnopravnim tijelima elektroničkim putem
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Digitalizacija usluga koje pružaju javnopravna tijela podrazumijeva i podnošenja zahtjeva u upravnim postupcima javnopravnim tijelima elektroničkim putem i posljedično zaprimanje ...

pip - 2.2021, str. 20
Boravak državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1 siječnja 2021 godine čime je prestao važiti prijašnji Zakon o strancima ...

pip - 2.2021, str. 11
Ovrha na primitcima koji imaju značajke drugog dohotka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 i 1 21 časopisa Pravo i porezi objavljeni su članci o izuzimanju od ovrhe u svjetlu ...

pip - 1.2021, str. 51
Osvrt na aktualnosti u ovrsi na plaći
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 ovoga časopisa objavljen je članak o izuzimanju od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona U ...

pip - 1.2021, str. 36
Odjek novele Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak na dio prihoda gradova, općina i županija
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na proračunsku projekciju određenih gradova općina i županija u usklađenju s izmjenama Zakona o financiranju ...

pip - 1.2021, str. 30
Promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.

Imajući u vidu najšire značenje te dalekosežnost sustava lokalne i područne regionalne samouprave RH svaka njegova promjena zanimljiva je najširoj ...

pip - 1.2021, str. 25
Prilog ispravnom shvaćanju zlouporabe prava, poreznih prijevara te nezakonitih transakcija u sustavu PDV-a
Autor: Vladimir BATARELO , LL.M.

U praksi su uočeni određeni slučajevi u kojima je poreznim obveznicima nakon provedenoga poreznog nadzora utvrđena porezna obveza kao posljedica ...

pip - 1.2021, str. 24
Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 138 20 odnose se na prijavu poreza ...

pip - 1.2021, str. 18
Novosti u propisima o PDV-u u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu u 2021 godini većim su dijelom posljedica usklađivanja i implementiranja odredaba ...

pip - 1.2021, str. 11
Promjene u oporezivanju porezom na dohodak i minimalna plaća u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

S početkom godine stupile su na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene ...

pip - 11.2020, str. 76
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko Ministarstvo financija na svojim je mrežnim stranicama objavilo publikaciju pod naslovom Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2019 Die wichtigsten ...

pip - 11.2020, str. 71
Porezno postupanje pri uvozu dobara
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u EU koja nisu bila u slobodnom prometu na području EU a u ...

pip - 11.2020, str. 64
Vrijednosni kuponi s motrišta poreza na dodanu vrijednost
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.

S motrišta poreza na dodanu vrijednost vrijednosni kuponi su instrumenti koje prodavatelj treba prihvatiti kao naknadu ili djelomičnu naknadu za ...

pip - 11.2020, str. 54
Nasljednička izjava i odricanje od nasljedstva
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje pravni institut nasljedničke izjave te mogućnost da se stjecatelj nasljednog prava davanjem jedne takve izjave odrekne ...

pip - 11.2020, str. 29
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Ograničenje rada nedjeljom prilično je kontroverzno pitanje u europskim državama zbog spleta različitih interesa U članku se donosi usporedba zakonodavstva ...

pip - 11.2020, str. 12
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave problematikom postupanja poslodavca i time što mu stoji na raspolaganju u slučajevima u kojima ...

pip - 11.2020, str. 4
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpore gospodarstvu za srpanj i kolovoz 2020 godine ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 10.2020, str. 77
Neplaćeni dopust u vrijeme istražnog zatvora radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ovim člankom autori razmatraju radnopravne obveze poslodavca i njegove obveze u odnosu na porezno motrište i motrište doprinosa kada za ...

pip - 10.2020, str. 68
Oporezivanje građevinskih usluga
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni obveznici na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj s motrišta PDV a trebaju ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...