Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Oporezivanje isporuke montažne kuće koju obavlja slovenski porezni obveznik u RH
Srijeda, 20.12.2023.

Slovenski porezni obveznik obavlja isporuku montažnih kuća iz Slovenije a uslugu montaže postavljanja kuće obavlja u Republici Hrvatskoj dalje RH ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge montaže pokretne trake na postrojenju u Njemačkoj
Srijeda, 20.12.2023.

Porezni obveznik iz RH obavlja uslugu montaže pokretne trake na postrojenju koje se nalazi u Njemačkoj Kako treba postupiti u ...

Pitanja i odgovori
PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo SLO d o o dalje Društvo obveznik PDV a iz Slovenije obavilo je uslugu prijevoza putnika obvezniku PDV a ...

rrif - 7.2023, str. 92
Porezni položaj trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Prilikom prodaje dobara između domaćih poreznih obveznika i poreznih obveznika iz EU a moguće su osim jednostavnih transakcija između dvaju ...

rrif - 5.2023, str. 138
Prijava posebnog postupka oporezivanja OSS – u eurima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Primjenom elektroničkog sustava OSS porezni obveznici iz RH mogu podmiriti obvezu PDV a pri prodaji na daljinu odnosno za e ...

rrif - 5.2023, str. 117
Porezno motrište građevinskih usluga koje obavljaju ili primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezno postupanje u vezi s građevinskim uslugama pruženim na području RH ovisi o tome jesu li porezni obveznici sa sjedištem ...

pip - 5.2023, str. 55
Porezno motrište građevinskih usluga koje obavljaju ili primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezno postupanje u vezi s građevinskim uslugama pruženim na području RH ovisi o tome jesu li porezni obveznici sa sjedištem ...

rrif - 5.2022, str. 88
Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kriteriji određivanja poreznog položaja usluge prijevoza dobara o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRiF br 4 22 str 102 ...

Vijesti
Isporuke dobara s montažom s motrišta PDV-a
Srijeda, 20.04.2022.

Isporuke dobara koje otprema ili prevozi isporučitelj kupac ili treća osoba u njihovo ime a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište projektiranja nekretnina koje se grade u drugim državama članicama EU-a
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Društvo iz RH obavlja usluge projektiranja za nekretnine koje se nalaze u drugim državama članicama Europske unije dalje EU odnosno ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izvoza dobara u drugoj zemlji članici EU-a
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH primilo je račun od njemačkoga poreznog obveznika za robu Roba ...

Snimka webinara
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini, trajanje 187 min
Ponedjeljak, 06.09.2021.

Vijesti
Novosti u e-trgovini od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 08.06.2021.

Jeste li znali da se od 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama EU a primjenjuju novi ...

pip - 6.2021, str. 62
Primjena posebnih postupaka oporezivanja od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dana 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama Europske unije dolazi do značajnih izmjena u oporezivanju PDV ...

rrif - 6.2021, str. 17
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive ...

pip - 12.2020, str. 8
Novela Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20) s praktičarskoga gledišta
Autor: Tomislav PETROV , mag. iur.

Hrvatski je sabor u studenome u hitnoj proceduri donio Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona Glavni ciljevi spomenute novele ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište aranžmana za premještanje dobara
Utorak, 20.10.2020.

Porezni obveznik iz RH otprema svoju robu iz veleprodajnog skladišta u Zagrebu na temelju ugovora o konsignacijskog prodaji u skladište ...

rrif - 3.2020, str. 173
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s posebnim postupkom oporezivanja putničkih agencija u smislu obuhvata ...

rrif - 1.2020, str. 77
Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 siječnja 2020 godine većim su dijelom posljedica usklađivanja s ...

pip - 1.2020, str. 32
Novosti u Zakonu i Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje su stupile na snagu 1 siječnja 2020 godine i Pravilnika o PDV u kao ...

rrif - 12.2019, str. 20
Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U postupku donošenja su izmjene i dopuna najbitnijih poreznih propisa kao što je Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon ...

rrif - 9.2019, str. 95
Posebnosti u oporezivanju trostranog posla
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ulaskom RH u EU moguće su osim jednostavnih transakcija između dvaju poreznih obveznika pri čemu je jedan isporučitelj dobara ...

rrif - 9.2019, str. 88
Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Početkom godine došlo je do bitne promjene u vezi s primjenom tzv pojednostavljenja koje se između ostaloga primjenjuje kad ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište isporuke dobara s montažom u drugu zemlju članicu EU-a
Utorak, 19.03.2019.

Porezni obveznik iz RH isporučio je stroj za proizvodnju metala s montažom poreznom obvezniku iz Njemačke Kakav je porezni položaj ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a na usluge izrade fasade u Njemačkoj
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske dalje RH sklopio je ugovor s poreznim obveznikom iz Njemačke u vezi s izradom fasade ...

Vijesti
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 03.04.2018.

Dugo očekivano stajalište Porezne uprave u vezi s uporabom osobnih automobila i dr sredstava za osobni prijevoz napokon je ...

Mišljenja
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 27.03.2018, 410-10/18-01/01

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2017, str. 98
Pojednostavljenje kod isporuka dobara u komisiji u druge države članice EU-a
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.

Kod komisijske prodaje dobara dobra su isporučena komisionaru u trenutku kada ih on isporučuje trećoj strani kupcu tj kada ...

rrif - 9.2017, str. 88
Porezni položaj trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju moguće su osim jednostavnih transakcija između dva porezna obveznika pri čemu je jedan ...

pip - 4.2017, str. 11
Obračun PDV-a pri prodaji dobara izvan RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Prodaja dobara stranih poreznih obveznika na teritoriju neke druge države članice EU a načelno se oporezuje u državi članici ...

rrif - 12.2016, str. 23
Porezna reforma 2017. godine

U ovoj rubrici objavljujemo članke koji sažeto prikazuju promjene u poreznim zakonima koje je pripremila Vlada RH bolje rečeno ...

pip - 3.2016, str. 3
Konsignacijska prodaja dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.

Autori o ovome članku pojašnjavaju na koji su način države članice EU a u svojim nacionalnim propisima o oporezivanju PDV ...

Mišljenja
Novi provedbeni trošarinski propisi
Srijeda, 23.12.2015, 410-01/15-01/225

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Institut direktne isporuke prema Zakonu o trošarinama
Petak, 11.12.2015, 410-19/15-06/191

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 11.2015, str. 122
Prodaja dobara na području drugih država članica EU-a i registriranje za potrebe PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Autorica u članku pojašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u drugim zemljama ...

Mišljenja
Izmjene i dopune trošarinskih propisa u 2015.
Ponedjeljak, 21.09.2015, 011-02/15-01/37

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 1.2015, str. 242
Komisijska prodaja dobara u državama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U članku se pojašnjava na koji su način države članice EU a u svojim nacionalnim propisima o oporezivanju PDV om ...

Mišljenja
Premještanja dobara iz druge države članice
Ponedjeljak, 06.10.2014, 410-19/13-01/686

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Sažeti osvrt na novi Zakon o zaštiti na radu
Srijeda, 18.06.2014.

Novi Zakon o zaštiti na radu objavljen je u Nar nov br 71 14 stupio je na snagu u drugoj ...

rrif - 4.2014, str. 164
Procjena fiskalnog učinka zakona, propisa i akata planiranja
Autori: Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Procjena fiskalnog učinka zakona i propisa kao jedan od ključnih instrumenata dobrog fiskalnog upravljanja pruža informaciju o troškovima i prihodima ...

rrif - 8.2013, str. 91
Novosti u oporezivanju inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

O oporezivanju inozemnih mirovina pisali smo u časopisu RRiF br 3 13 prema propisima koji su bili tada na snazi ...

Mišljenja
Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode
Srijeda, 13.02.2013, 410-19/13-05/12

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Ukidanje odobrenja za pojednostavnjeni postupak carinjenja uz pregled robe na granici
Utorak, 14.08.2012, 413-01/12-01/338

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 6.2012, str. 108
Europsko zakonodavstvo o minimalnim plaćama i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Minimalne plaće na razini EU 2 Parlament za jedinstvenu poreznu osnovicu 3 U Njemačkoj mršavi prihodi od bankarskog poreza ...

rrif - 3.2012, str. 145
Europsko zakonodavstvo o porezima i fiskalnoj disciplini
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Europska komisija predložila je zemljama članicama da prihvate njezin prijedlog o podnošenju prijave poreza na dodanu vrijednost elektroničkim putem Europsko ...

Pitanja i odgovori
OBVEZA PDV-a PRI NASTAVKU POSLOVANJA OBRTA "DOHODAŠA"
Četvrtak, 17.11.2011.

Koje su obveze s motrišta PDV-a kada zajednički obrt nastavlja s obavljanjem djelatnosti nakon istupanja nositelja djelatnosti?

rrif - 7.2011, str. 123
EU želi zajedničkog ministra financija, oporezivanje banaka i dr.
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

POSLOVANJE U EUROPSKOJ UNIJI Europska komisija predlaže uspostavu ministarstva financija koje će biti zaduženo za rješavanje gorućih problema u pojedinim ...

rrif - 7.2011, str. 117
Financijski instrumenti: Instrumenti zaštite (treća faza izmjene MRS-a 39)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Cilj je izmjene MRS a 39 Financijski instrumenti Priznavanje i mjerenje doprinijeti uporabljivosti podataka ...

pip - 11.2009, str. 72
Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (i. dio)
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.

Donošenjem Zakona o igralištima za golf koji je stupio na snagu na samom početku 2009 igrališta za golf su bez ...