Baza znanja

Sadržaj za tab Pomoć

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2021, str. 52
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se kupnja nefinancijske imovine koja se prema odluci čelnika razvrstala u sitni inventar Objašnjava se ...

rrif - 1.2021, str. 31
Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Andreja MAROVIĆ , dipl. pol.

Pravilnikom o izobrazbi uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor propisani su uvjeti ...

rrif - 1.2021, str. 11
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...

rrif - 1.2021, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2020 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

rrif - 12.2020, str. 28
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Jedna od obveznih klasifikacija koje se primjenjuju u procesu planiranja je i funkcijska klasifikacija Pri izvršavanju proračuna odnosno financijskih ...

rrif - 12.2020, str. 11
Sažetak računovodstva proračuna i proračunskih korisnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kraj svake kalendarske godine prigoda je za provjeru podatka koji se nalaze na knjigovodstvenim računima kako bi se još ...

rrif - 12.2020, str. 2
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U proračunskom sustavu godišnji popis je obveza kao i kod svake pravne osobe koja se bilo čime bavi a ...

rrif - 12.2020, str. 90
Odobreni kredit i krađa imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se transakcije po kreditu koji je odobren prema načelu minusa na transakcijskom računu i ...

rrif - 11.2020, str. 81
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se oročenje novčanih sredstava kada se ono proteže između dvije proračunske godine i prijenosi ...

rrif - 10.2020, str. 74
Pogrešna doznaka i jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži neosnovani primitak novca te primljena jamstva u sustavu javne nabave Ako proračunska osoba ...

rrif - 10.2020, str. 28
Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Mijenjat će se pravilnik kojim se uređuje proračunsko računovodstvo i koje će se primjenjivati tek od početka 2021 godine No ...

rrif - 10.2020, str. 25
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Svake se godine u isto vrijeme za isto razdoblje tijekom godine sastavljaju financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva Tako će ...

rrif - 10.2020, str. 11
Izrada financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Donesena je uputa za planiranje proračuna lokalnih i područnih regionalnih jedinica te za izradu financijskih planova njihovih proračunskih korisnika Uputa ...

rrif - 10.2020, str. 3
Izrada financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine
Autor: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.

Epidemija koronavirusa tijekom 2020 godine dovela je do značajnih negativnih socijalno gospodarskih posljedica Međutim nakon snažnog pada BDP a u ...

rrif - 9.2020, str. 81
Kvotno zapošljavanje i uređenje voda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži naknada radi nezapošljavanja dostatnog broja osoba s invaliditetom te naknada za uređenje voda ...

rrif - 8.2020, str. 97
Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže interna realizacija i prodaja zemljišta koje prema računovodstvenim pravilima ima obilježje prirodnog bogatstva ...

rrif - 7.2020, str. 41
Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže ugovoreni otpust duga u vezi s primljenim zajmom te prijenosi darovanja nefinancijske imovine ...

rrif - 7.2020, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom proračunske okružnice Ministarstva financija
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Za razdoblje siječanj lipanj 2020 godine potrebno je kao i za prošlu godinu sastaviti i predati skup financijskih izvještaja ...

rrif - 6.2020, str. 71
Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži primanje i otplata kratkoročne pozajmice u različitim proračunskim godinama te ispravak vrijednosti potraživanja ...

rrif - 6.2020, str. 64
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nabava osobnih automobila s poreznog i računovodstvenog motrišta razlikuje se od nabave drugih vrsta imovine ovisno o tome za ...

rrif - 5.2020, str. 72
Primljene donacije – darovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se primitak donacije Donacijom se u proračunskom sustavu smatra dar koji je dobiven dan ...

rrif - 4.2020, str. 84
Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži izravno plaćanja podugovarateljima što je zakonska obveza u sustavu javne nabave te ispravak ...

rrif - 3.2020, str. 110
Prijeboj i osnivanje ustanove
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeboj potraživanja koja su povezana s obračunanim prihodima te osnivanje ustanove ako je ...

rrif - 3.2020, str. 12
Napomene uz sastavljanje prvih tromjesečnih financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Ubrzo nakon sastavljanja financijskih izvještaja za 2019 godinu osobe koje se nalaze u sustavu proračuna moraju sastaviti financijske izvještaje ...

rrif - 3.2020, str. 2
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.

I u sustavu proračuna provodi se konsolidacija financijskih izvještaja prema temeljnim konsolidacijskim načelima Kako se provodi konsolidacija financijskih izvještaja ...

rrif - 2.2020, str. 34
Darivanje imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježi darivanje dugotrajne nefinancijske imovine osobi koja je u obuhvatu općeg proračuna te osobi koja ...

rrif - 1.2020, str. 27
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak bez obzira na to je li proračunska osoba ...

rrif - 1.2020, str. 5
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Protekla je još jedna proračunska godina Za nju kao i za prethodnu 2018 proračunsku godinu potrebno je u sustavu ...

rrif - 1.2020, str. 3
Promjene u pravilnicima o proračunskom računovodstvu i financijskom izvještavanju
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Iako su u 2019 godini objavljeni promijenjeni propisi iz područja proračunskog računovodstva i izvještavanja oni se primjenjuju tek za ...

rrif - 12.2019, str. 98
Naplata potraživanja i prodaja udjela
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pri prodaji koja se naplaćuje putem kartičarske kuće pozornost se posvećuje pravilnom iskazivanju i praćenju naplate potraživanja od kartičarske ...

rrif - 12.2019, str. 14
Naglasci iz računovodstva proračunskih osoba za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da se bliži rok predaje financijskih izvještaja za 2019 godinu treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim ...

rrif - 12.2019, str. 5
Godišnji popis za 2019. godinu u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U sustavu računovodstva koji primjenjuju proračunske osobe poseban položaj imaju odredbe propisa kojima se uređuje popis imovine i obveza ...

rrif - 11.2019, str. 66
Ošasna ostavina i razlika valutne klauzule
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju promjene povezane s ošasnom ostavinom te razlika zbog primjene valutne ...

rrif - 10.2019, str. 62
Pomoći i ulaganja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige pomoć jedne lokalne jedince drugoj lokalnoj jedinici te ulaganje u ...

rrif - 10.2019, str. 3
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autor: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Protekom devet mjeseci svake godine osobe iz proračunskog računovodstvenog sustava sastavljaju određeni skup financijskih izvještaja koje dostavljaju neposredno protekom ...

rrif - 9.2019, str. 52
Obdarivanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje darovanje trgovačkom društvu i darovanje dječjem vrtiću dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 8.2019, str. 48
Depoziti i prijenos sredstava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju valutna klauzula koja se pojavljuje kod oročavanja novca te prijenos ...

rrif - 7.2019, str. 8
Mjere za poboljšanje učinkovitosti rashoda proračuna u 2019. godini
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

U ovom je članku riječ o aktualnostima u proračunskom sustavu kojima se daje šira slika proračunskih aktivnosti koje su ...

rrif - 7.2019, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji za 2019. u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

I ove je godine kao i za isto razdoblje prethodne godine potrebno sastaviti odgovarajući skup financijskih izvještaja koji se ...

rrif - 7.2019, str. 63
Darovanje opreme
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige donos opreme koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine te darovanje ...

rrif - 6.2019, str. 53
Naplata prihoda i podizanje gotovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju naplata prihoda putem POS uređaja i podizanje gotovine za potrebe ...

rrif - 5.2019, str. 59
Komunalna naknada i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju otpis i oslobođenje od plaćanja komunalne naknade te prodaje dugotrajne ...

rrif - 4.2019, str. 82
Dane pomoći i primljene donacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju davanje pomoći osobi koja nije unutar općeg proračuna i primitak ...

rrif - 4.2019, str. 3
Rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako su se tijekom 2018 godine mijenjali neki računovodstveni propisi ako se razmataju rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije nema promjena u ...

rrif - 3.2019, str. 103
Različite nabave stvari
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju nabava uz različite vrste računa i njihova namirenja te kupnja ...

rrif - 3.2019, str. 5
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.

Konsolidirani financijski izvještaji su i u sustavu proračunskog računovodstva jedna bitna vrsta financijskih izvještaja u kojima su podatci za ...

rrif - 3.2019, str. 2
Tromjesečni financijski izvještaji za 2019. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Započela je nova proračunska godini pa se time približio i rok sastavljanja i predaje prvih financijskih izvještaja u sustavu ...