Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2010, str. 97
Postupanje s računima skupine 93 i 94 u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva U ovom praktikumu knjižit će se postupanje s knjižnim stavkama koje su iskazane na dugovnoj strani računa ...

rrif - 11.2010, str. 67
Ustup potraživanja i razlika valutne klauzule
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U ovom praktikumu knjižit će se ustup potraživanja i razlika valutne klauzule pri nabavi dugotrajne nefinancijske imovine S obzirom na ...

rrif - 11.2010, str. 63
Interna realizacija u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Iako je pojam interne realizacije pojam koji je naslijeđen iz prošlih ekonomskih sustava u poslovnoj se praksi i danas primjenjuje ...

rrif - 10.2010, str. 177
Naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

POSLOVANJE PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ovom će se praktikumu knjižiti namira potraživanja kartičnom naplatom i ispravak pogrešnog knjiženja iz ...

rrif - 9.2010, str. 163
Kupnja dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva U ovom će se praktikumu knjižiti kupnja dugotrajne imovine kada se istodobno s obvezom za plaćanje odobrava ...

rrif - 8.2010, str. 134
Gubitak i sitni inventar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Proračunski praktikum U ovom će se praktikumu knjižiti smanjenje ulaganja u trgovačkom društvu zbog pokrića njegova gubitka i otpis sitnog ...

rrif - 7.2010, str. 42
Podizanje gotovine karticom i darivanje vlastite dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva U ovom praktikumu dana su dva poslovna događaja 1 podizanje gotovine karticom i 2 darivanje donacija vlastite ...

Pror - 7.2010, str. 2
Računovodstveno i porezno motrište spajanja i pripajanja proračunskih ustanova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Neke od statusnih promjena kod ustanova su spajanje i pripajanje One zahtijevaju odgovarajuće računovodstvene i porezne postupke Ne smije se ...

rrif - 5.2010, str. 38
Revolving kredit i nabava dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva Osobitost ugovora o revolving kreditu zahtijeva i odgovarajući način njegova korištenja i njegove otplate ako se on ...

rrif - 4.2010, str. 63
Smanjenje vlasničkih udjela i ulaganja zakupoprimca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVOVeć stečena vlasnička prava ponekad se umanjuju U proračunskom se računovodstvu mora posvetiti pozornost pravilnom knjiženju te promjene ...

rrif - 3.2010, str. 69
Stjecanje vlasničkih prava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO Proračuni ponekad stječu i određena vlasnička prava U načelu ih stječu bez izravnih novčanih ulaganja S obzirom na ...

rrif - 2.2010, str. 89
Nabava dugotrajne imovine na kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U određenim se okolnostima dugotrajna imovina može nabaviti uz uporabu kredita ili zajma Osobe iz proračunskog okruženja moraju prije sklapanja ...

rrif - 1.2010, str. 183
Porez na dodanu vrijednost
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva Obveznici poreza na dodanu vrijednost koji svoje poslovanje iskazuju u sustavu proračunskog računovodstva knjiže poslovne događaje uporabljujući ...

rrif - 12.2009, str. 102
Ulaganja zakupnika i ovisni troškovi nabave
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstvaU sadržaju članka prikazani su postupci i knjiženja primjera poslovnih događaja vezanih na ulaganja zakupnika i na ovisne ...

rrif - 11.2009, str. 56
Valutna klauzula i troškovi službenog puta
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva U sadržaju članka opisani su postupci knjiženja vezani uz događaje nastale uz primjenu valutne klauzule Zatim su ...

rrif - 10.2009, str. 56
Smanjenje vrijednosti potraživanja i obračunska plaćanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva

 1. Smanjenje vrijednosti potraživanja za prihode
 2. Neka obračunska plaćanja

Pror - 8.2009, str. 8
Izvještaj o obvezama za 2009.
Autor: Andreja Milić , dipl. oec.

Izvještaj o obvezama je jedan od financijskih izvještaja koji ima svoje posebnosti u odnosu na ostale financijske izvještaje iz sustava ...

rrif - 7.2009, str. 69
Asignacija i kartična naplata
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

 • Praktikum proračunskog računovodstva
  1. Uputa
  2. Kartična naplata

  rrif - 6.2009, str. 55
  Naplata u gotovini i prijenos dugotrajne imovine
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  PRORACUNSKO RACUNOVODSTVOU sadržaju članka zastupljeno je opisivanje računovodstvenih postupaka u proračunskom računovodstvu povezane sa transakcijama naplate u gotovini i prijenosa ...

  rrif - 5.2009, str. 41
  Vlastiti prihodi i zastarjele obveze
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  Praktikum proračunskog računovodstva

  1. Uplata i uporaba vlastitih prihoda
  2. Zastarjele obveze

  rrif - 3.2009, str. 95
  Valutna klauzula i zamjena imovine
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  Praktikum proračunskog računovodstva

  1. NEREALIZIRANA RAZLIKA IZ VALUTNE KLAUZULE KOD PRIMLJENIH ZAJMOVA
  2. ZAMJENA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

  rrif - 2.2009, str. 214
  Aktivirano dano jamstvo i dana donacija
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. AKTVIRANO DANO JAMSTVO
  2. DANA DONACIJA PRUZIMANJEM DUGA

  Pror - 1.2009, str. 2
  Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika
  Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
  Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

  Konačnoj provjeri točnosti iskazivanja poslovnih događaja pristupa se posredno pomoću popisa imovine i obveza Nakon obavljenog popisa uspoređuju se knjigovodstveni ...

  rrif - 1.2009, str. 314
  Bolovanje i primljeni kredit
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCA
  2. PRIMLJENI KREDIT

  rrif - 12.2008, str. 247
  Darovanje i nabava uz popust
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  U ovom praktikumu obrađene su dvije teme darovanje vlastitoga sitnog inventara koji više nema vrijednosti u poslovnim knjigama darovatelja i ...

  rrif - 11.2008, str. 195
  Sufinanciranje i kredit
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Sufinanciranje prehrane u školi od strane drugog proračuna
  2. Kredit odobren po principu odobrenog minusa na žiro-računu

  rrif - 9.2008, str. 155
  Devizni račun i otpust duga
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Neki prometi po deviznom računu
  2. Otpust duga

  rrif - 8.2008, str. 142
  Primljena odobrenja i obračun službenog puta
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. NAKNADNO PRIMLJENO ODOBRENJE
  2. OBRAČUN SLUŽBENOG PUTA

  rrif - 7.2008, str. 165
  Krađa dugotrajne nefinancijske imovine
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  Primjer: Televizor je ukraden u dječjem vrtiću. Prema knjigovodstvenim načelima televizor ima obilježje dugotrajnene financijske imovine.

  rrif - 6.2008, str. 171
  Interna realizacija i dani jamstveni polozi
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Interna realizacija
  2. Dani jamstveni polozi

  rrif - 5.2008, str. 176
  Posredovanje škole pri kupnji i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. POSREDOVANJE ŠKOLE PRI KUPNJI RADNOG MATERIJALA
  2. ZAMJENA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

  rrif - 4.2008, str. 149
  Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn i rashod dugotrajne nefinancijske imovine
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn
  2. Rashod dugotrajne nefinancijske imovine

  rrif - 3.2008, str. 196
  Kupnja i prodaja zemljišta i naplata potraživanja zemljištem
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Kupnja i prodaja zemljišta ako prodavatelj zemlje otpušta dio duga
  2. Naplata potraživanja zemljištem

  Pror - 2.2008, str. 13
  Kratki podsjetnik na obvezu sastavljanja financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
  Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
  Ivana MALETIĆ, dipl. oec.

  I za 2007 se predaju financijski izvještaji U odnosu na 2006 nisu se promijenili ni rokovi niti obveznici sastavljanja proračunskih ...

  Pror - 2.2008, str. 2
  Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2007.
  Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  U iskazivanju poslovnih promjena za 2007 u sustavu proračunskog računovodstva nema novosti u odnosu na prethodnu 2006 godinu Stoga sistem ...

  rrif - 2.2008, str. 268
  Izrada dugotrajne imovine
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Izrada dugotrajne imovine u školskoj radonici

  rrif - 1.2008, str. 238
  Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
  Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.

  Od 1 siječnja 2008 primjenjuje se promijenjeni Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Promjene nisu bitno mijenjale proračunski računovodstveni ...

  rrif - 1.2008, str. 237
  Pokriće gubitka i otpis sitnog inventara
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Pokriće gubitka trgovačkog društva iz temeljnoga kapitala
  2. Otpis sitnog inventara

  rrif - 10.2007, str. 187
  Praktikum proračunskog računovodstva
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Razlika valutne klauzule u vezi s Financijskom imovinom
  2. Osnivanje ustanove

  rrif - 9.2007, str. 54
  Darovanje i posudba
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Darovanje (donacija) vlastite dugotrajne nefinancijske imovine
  2. Posudba

  rrif - 8.2007, str. 62
  Kamate i pozajmice
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Kamate na oročena sredstva
  2. Dani zajam

  rrif - 7.2007, str. 48
  Povrat predujma i naknada osiguravajućeg društva
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Povrat predujma danog za nabavu dugotrajne imovine
  2. Naknada osiguravajućeg društva vezana za krađu dugotrajne imovine

  rrif - 6.2007, str. 62
  Prodaja i nabava dugotrajne imovine te povrat PDV-a
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  O sustavu unutarnjih financijskih kontrola vezano za Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru pisali smo u prilogu ...

  rrif - 5.2007, str. 71
  Primljena odobrenja i predujmovi
  Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

  1. Primljena odobrenja
  2. Predujmovi