RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2012. – 2014.

Pror - 7.2011, str. 2

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.

Pror - 7.2011, str. 7

Rokovi čuvanja dokumentacije, knjiga i izvještaja u proračunskom računovodstvu

Pror - 7.2011, str. 10

Novi Pravilnik o izvršavanju državnog proračuna

Pror - 7.2011, str. 14

Fiskalna decentralizacija u Republici Hrvatskoj

Pror - 7.2011, str. 17

Novi Etički kodeks državnih službenika

Pror - 7.2011, str. 26

Izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 7.2011, str. 31

Promjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima u LP(R)S-u

Pror - 7.2011, str. 39

Problemi pri primjeni Zakona o plaćama u LP(R)S-u

Pror - 7.2011, str. 44

Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika

Pror - 7.2011, str. 48

Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Pror - 7.2011, str. 54

Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 7.2011, str. 57

Službena putovanja službenika i namještenika u javnim službama

Pror - 7.2011, str. 60
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)