Pitanja i odgovori

Studeni 2015.
Lockout – isključenje s rada

Što je (koji je) smisao lockouta?

Četvrtak, 12.11.2015.
Sporazum o prestanku ugovora o radu

Radnik je na bolovanju i želi sporazumni raskid ugovora o radu. Nalazi se izvan mjesta gdje je sjedište poslodavca. Poslao je pismo poslodavcu kojim predlaže sporazum o prestanku ugovora o radu. Poslodavac mu je pisano odgovorio da prihvaća njegov prijedlog.Je li na taj način postignut sporazum o prestanku radnog odnosa?

Četvrtak, 12.11.2015.
Stjecanje bez osnove u radnom odnosu

Prvostupanjski (općinski) je sud utvrdio da je izvanredni otkaz poslodavca bio dopušten. Drugostupanjski je sud preinačio tu presudu po žalbi radnika i utvrdio da je izvanredni otkaz ugovora o radu bio nedopušten pa je radnik vraćen na posao. Nakon revizije poslodavca Vrhovni sud RH usvojio je reviziju i potvrdio presudu Općinskog suda da je izvanredni otkaz bio dopušten. U međuvremenu je poslodavac privremeno udaljio radnika s posla i isplaćivao mu naknadu plaće. Radnik je, dakle, neosnovano primao naknadu plaće dok je bio privremeno udaljen s posla. Ima li poslodavac pravo tražiti od radnika da mu vrati isplaćene naknade plaće za vrijeme dok nije radio?

Četvrtak, 12.11.2015.
Tijek otkaznoga roka

Nakon što prestanu činjenice koje su spriječile tijek otkaznoga roka, počinje li ponovno otkazni rok teći od početka ili se nastavlja na već protečeni dio toga roka? Riječ je o otkazu ugovora o radu.

Četvrtak, 12.11.2015.
Listopad 2015.
Obavljanje trgovine od strane neprofitne organizacije

Obavljanje trgovine od strane neprofitne organizacije

Utorak, 20.10.2015.
Preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo

U kojim se slučajevima ustanova može preoblikovati u trgovačko društvo?

Utorak, 20.10.2015.
Dospjelost (dospijeće) obveze

Može li obveza dospjeti istoga dana kada je i nastala?

Utorak, 20.10.2015.
Određivanje plaće

Može li se u ugovor o radu staviti uglavak „Plaća prema odluci poslodavca“?

Utorak, 20.10.2015.
Obračun plaće prema normi

Poslodavac je smanjio plaću radniku koji nije ostvario ugovoreni rezultat rada prema normi. Je li to jednostrana odluka poslodavca o visini plaće?

Utorak, 20.10.2015.
Provođenje štrajka i sudjelovanje u njemu

Pravo pozvati na štrajk i provesti ga maju sindikati. Znači li to da u štrajku mogu sudjelovati samo radnici koji su članovi sindikata koji je pozvao na štrajk i koji ga provodi?

Utorak, 20.10.2015.
Pravo na godišnji odmor nakon isteka rodiljnog dopusta

Radim kod poslodavca na temelju Ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Od 15. veljače 2015. godine koristim pravo na rodiljni i roditeljski dopust koji će mi prestati krajem veljače 2016. godine. Nakon toga bih htjela iskoristiti pravo na cijeli godišnji odmor za 2015. godinu. Imam li prema Zakonu o radu pravo odmah nakon prestanka rodiljnog i roditeljskog dopusta u cijelosti iskoristiti godišnji odmor iz 2015. god. ?

Utorak, 20.10.2015.
Zaštita potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Nad našom tvrtkom otvoren je stečajni postupak. Tvrtka nije isplatila zadnje četiri plaće svojim radnicima. Zanima me kakva su prava radnika u slučaju otvaranja stečaja nad tvrtkom koja nije isplatila plaće svojim radnicima te kakav je u tom slučaju postupak za ostvarivanje radničkih prava?

Utorak, 20.10.2015.
Kolovoz 2015.
Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme rodiljnog dopusta

Radnici se isplaćuje bonus na temelju ostvarenog rezultata prethodne godine u mjesecu prije odlaska na rodiljni dopust. Uzima li se navedeni primitak u prosjek kod utvrđivanja osnovica za naknadu plaće za vrijeme rodiljnog dopusta?

Utorak, 25.08.2015.
Prodaja kupljene nove nekretnine od fizičke osobe

Treba li obračunati PDV prilikom prodaje nekorištenoga – novog stana fizičkoj osobi koja nije porezni obveznik s obzirom na činjenicu da je prilikom nabave bio plaćen porez na promet nekretnina (5 %). Jesu li nastali gubitci kod prodaje porezno priznani trošak?

Utorak, 25.08.2015.
Javna ustanova mora se registrirati za potrebe PDV-a kada prima usluge s prijenosom porezne obveze.

Javna ustanova sklopila je ugovor o nastupu izvođača iz Austrije (registrirani su za potrebe PDV-a u Austriji i posjeduju valjani PDV identifikacijski broj) na manifestaciji u RH. Javna ustanova nije u sustavu PDV-a. Treba li se ista registrirati za potrebe PDV-a i u kojem roku?

Utorak, 25.08.2015.
Prodaja osobnog automobila kod kojeg nije korišten pretporez oslobođena je PDV-a

Trgovačko društvo nabavilo je osobni automobil za potrebe prijevoza zaposlenika (trgovački putnici) u rujnu 2012. Automobil je nabavljen od autokuće te nije korišten pretporez iskazan na računu. U 2015. prodaje se osobni automobil fizičkoj osobi. Treba li prilikom prodaje obračunati PDV ili je riječ o oslobođenoj isporuci? Što je potrebno navesti na izlaznom računu? Kako provesti knjiženje prodaje osobnog automobila ako mu je nabavna vrijednost 150.000,00 kn, akumulirana amortizacija 85.000,00 kn, a prodajna cijena 70.000,00 kn?

Utorak, 25.08.2015.
Doprinosi za zapošljavanje mlađih osoba

U kojem se slučaju ne plaćaju doprinosi za mladu osobu do 30 godina?

Utorak, 25.08.2015.
Isplatna lista za poduzetničku plaću

Treba li za isplaćenu poduzetničku plaću obrtnika ispostaviti isplatnu listu i treba li se poduzetnička plaća iskazivati na obrascu JOPPD?

Utorak, 25.08.2015.
Pravo na terenski dodatak

Kada radnik ostvaruje pravo na terenski dodatak i koje sate treba računati za utvrđivanje prava na terenski dodatak?

Utorak, 25.08.2015.
Svibanj 2014.
Priznavanje pretporeza na osobno/teretno motorno vozilo i porezni položaj troškova korištenja

Može li se priznati pretporez na osobno/teretno motorno vozilo i koji je porezni položaj troškova korištenja?

Četvrtak, 15.05.2014.
Listopad 2013.
Oporezivanje građevinskih usluga

Kako postupiti s predujmom za građevinsku uslugu koji je primljen prije 1. srpnja 2013.?

Utorak, 22.10.2013.
Kupnja software-a u EU i PDV

Kakav je porezni položaj stjecanja software-a od poreznog obveznika iz EU?

Srijeda, 02.10.2013.
Rujan 2013.
Odbitak pretporeza po R2 računima nakon 1. srpnja 2013.

Kada obveznici poreza na dodanu vrijednost koji PDV obračunavaju prema izdanim računima (obveznici poreza na dobitak) mogu odbiti pretporez sadržan u R2 računima?

Četvrtak, 12.09.2013.
Prodaja i ugradnja ogradnih sustava

Može li se primijeniti prijenos porezne obveze za prodaju i ugradnju ogradnih sustava?

Srijeda, 11.09.2013.
Mali porezni obveznik i PDV na inozemne usluge

Kako treba postupiti mali porezni obveznik pri fakturiranju usluga savjetovanja u državu članicu?

Ponedjeljak, 02.09.2013.
Travanj 2013.
Obveza fiskalizacije

Od kada nastaje obveza fiskalizacije za prodaju vlastitih proizvoda?

Četvrtak, 04.04.2013.
Ožujak 2013.
Zadužnica i zastara

U kojem roku nastupa zastara za podnošenje zadužnice na naplatu?

Srijeda, 06.03.2013.
Veljača 2013.
Datum izdavanja računa i pravo odbitka pretporeza

Kada se po primljenom računu može koristiti pretporez?

Utorak, 19.02.2013.
Privatna ustanova obveznik poreza na dobit i obveza fiskalizacije

Može li privatna ustanova biti obveznik fiskalizacije?

Srijeda, 06.02.2013.
Studeni 2012.
ISPLATA VIŠE PLAĆA UNAPRIJED

Kako treba postupiti kada se djelatniku isplaćuje više plaća unaprijed?

Četvrtak, 22.11.2012.
Listopad 2012.
PDV NA INO USLUGE

Treba li obračunati PDV na usluge koje su obavljene na nekretnini u inozemstvu, te na umjetničke i zabavne usluge pružene u inozemstvu?

Četvrtak, 11.10.2012.
POSLOVANJE DRUŠTVA BEZ ZAPOSLENIH

Kako se priznaju troškovi službenog puta, reprezentacije i osobnog vozila ako društvo nema zaposlenih?

Četvrtak, 04.10.2012.
Rujan 2012.
PRIZNAVANJE OSOBNOG ODBITKA

Treba li roditelj odjaviti uzdržavanog člana (dijete) ako radi na na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na godinu dana uz naknadu od 1.600,00 kn?

Četvrtak, 13.09.2012.
UNOS NEKRETNINE U DRUŠTVO

Može li član društva svojom privatnom nekretninom povećati kapital društva?

Petak, 07.09.2012.
Kolovoz 2012.
TRGOVINA

Može li se nekurentna trgovačka roba prodati ispod nabavne vrijednosti?

Četvrtak, 23.08.2012.
UPORABA SLUŽBENOG AUTOMOBILA

Može li se službeni automobil koristiti za odlazak na ljetovanje?

Ponedjeljak, 06.08.2012.
Srpanj 2012.
GODIŠNJI ODMOR

Kako odrediti koliko dana predstavlja zakonski minimum od 4 tjedna godišnjeg odmora i koliki se dio tog odmora može prenijeti u iduću kalendarsku godinu?

Utorak, 31.07.2012.
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR

Kako privremena nesposobnost za rad utječe na ostvarivanje prava na godišnji odmor?

Srijeda, 25.07.2012.
OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA I ISPLATA REGRESA

Može li se regres isplatiti radniku na zaštićeni račun?

Utorak, 24.07.2012.
UTVRĐIVANJE UKUPNOG TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA

Kako odrediti broj dana godišnjeg odmora radnika ako je kolektivnim ugovorom određen manji broj dana nego što to propisuje Zakon o radu?

Ponedjeljak, 23.07.2012.
ISPLATA AKONTACIJE PLAĆA

Može li poslodavac u jednom mjesecu obaviti isplatu uz redovnu plaću i akontacije plaća za iduća razdoblja?

Petak, 13.07.2012.
Lipanj 2012.
POPRAVAK U GARANTNOM ROKU

Treba li na uslugu popravka ili zamjene u garantnom roku obračunati PDV?

Srijeda, 20.06.2012.
Svibanj 2012.
KAMATA NA DANI ZAJAM DRUGOM DRUŠTVU

Može li jedno društvo drugom društvu odobriti zajam bez kamata?

Utorak, 22.05.2012.
OBVEZA REVIZIJE I JAVNE OBJAVE

Poduzetnik obveznik revizije nije pribavio izvješće revizora i nije predao godišnje financijske izvještaje za javnu objavu, koje su propisane kaznene odredbe za to?

Srijeda, 16.05.2012.
REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Podliježe li obvezi revizije konsolidirano izvješće malog poduzetnika?

Petak, 11.05.2012.
PRAVO RADNIKA NA TROŠKOVE PRIJEVOZA

Ima li radnik pravo na nadoknadu troškova za uporabu privatnog vozila u poslovne svrhe ako su mu plaćeni troškovi prijevoza na posao i s posla?

Utorak, 08.05.2012.
TROŠKOVI CESTARINE

Koji je porezni položaj troška cestarine nakon 1. ožujka 2012.?

Četvrtak, 03.05.2012.
Travanj 2012.
UGOVOR O DJELU

Za koje se poslove može ugovoriti ugovor o djelu i kako se obavlja isplata?

Utorak, 17.04.2012.
DAVANJE KONCESIJE NA PATENT

Može li trgovačko društvo drugoj osobi dati koncesiju na patent?

Četvrtak, 12.04.2012.
NAJAM I PRODAJA PREDMETA NAJMA - NEKRETNINE

Može li se ugovoriti zakup poslovnog prostora na određeni rok s pravom zakupoprimca na otkup s tim da se vlasništvo prenosi tek nakon isteka najma i podmirenja cijene poslovnog prostora po tržišnoj vrijednosti?

Srijeda, 11.04.2012.
    napredna pretraga