Pitanja i odgovori

Veljača 2019.
Stalni sezonski poslovi

Potreban nam je veliki broj sezonskih radnika za rad u turizmu. S radnicima ćemo sklapati ugovore o radu na određeno vrijeme za obavljanje stalnih sezonskih poslova. Stoje li nam na raspolaganju kakve mjere ili poticaji koje možemo iskoristiti za zapošljavanje radnika?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Ugovorena svota otpremnine

Poslodavac je radniku, koji je u radnom odnosu proveo deset godina, uručio poslovno uvjetovani otkaz. Ugovorom o radu predviđeno je pravo radnika na otpremninu u svoti od 8.000,00 kuna za svaku godinu provedenu u radnom odnosu. Ima li radnik pravo na isplatu otpremnine u ugovorenoj svoti, iako ona prelazi svotu koja se može isplatiti neoporezivo u skladu s poreznim propisima?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Siječanj 2019.
Zaštita na radu i poslovi zaštite na radu

Nedavno smo osnovali jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, u kojemu za sada zapošljavamo samo dva radnika. Moramo li unatoč tome provoditi poslove zaštite na radu i ako moramo, možemo li ih obavljati sami?

Utorak, 15.01.2019.
Ustupanje potraživanja (cesija) u uvjetima blokade računa

Trgovačka društva A i B sklopila su ugovor o ustupu potraživanja (cesiji) kojim je trgovačko društvo A (ustupitelj ili cedent) na trgovačko društvo B (primatelj ili cesionar) prenijelo svoje novčano potraživanje. Međutim, nakon sklapanja ugovora trgovačko društvo B saznalo je da je trgovačkom društvu A određena blokada računa. Je li sklopljeni ugovor valjan?

Utorak, 15.01.2019.
Pravilnik o radu i savjetovanje s radničkim vijećem

Mora li poslodavac koji je unatrag godinu dana, zbog povećanog opsega posla, zaposlio veliki broj radnika (pa trenutačno broji dvadeset i dva radnika) donijeti pravilnik o radu i je li pritom obvezan provesti savjetovanje s radničkim vijećem?

Utorak, 15.01.2019.
Priređivanje nagradne igre

Nedavno sam otvorio obrt pa bih želio promovirati proizvode koje izrađujem. Mogu li putem Facebooka i mrežne stranice obrta organizirati darivanje u kojem ću slučajnim odabirom izabrati troje sudionika koji će dobiti moje proizvode? Moram li dobiti odobrenje određenoga nadležnog tijela?

Utorak, 15.01.2019.
Plaćanje računa kraticom između obveznika fiskalizacije

Može li obveznik fiskalizacije platiti karticom drugom obvezniku fiskalizacije račun u svoti od 12.000,00 kuna za nabavu proizvoda i usluga?

Utorak, 15.01.2019.
Usluga servisa osobnog automobila od poreznog obveznika iz Italije

Trgovačko društvo TIN d.o.o obavlja djelatnost trgovine, u sustavu je PDV-a i ima dodijeljen PDV ID broj. Koje su obveze navedenog društva ako primi račun za servis osobnog automobila od poreznog obveznika iz Italije?

Utorak, 15.01.2019.
Isticanje napomene „Ovo nije fiskalizirani račun“

Tko i kada treba istaknuti napomenu „Ovo nije fiskalizirani račun“?

Utorak, 15.01.2019.
Isporuka svježeg i rashlađenog mesa

Što se smatra svježim i rashlađenim mesom iz čl. 38. st. 3. t. n) Zakona o PDV-u? Odnosi li se navedeno i na smrznuto meso te na ono koje je odmrznuto prije prodaje?

Utorak, 15.01.2019.
Prosinac 2018.
Radno vrijeme prodajnih objekata

Može li društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) koje obavlja registriranu djelatnost trgovine promijeniti radno vrijeme svojeg prodajnog objekta na način da radi i blagdanom?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Rad izvanrednih studenata

Može li se, i pod kojim uvjetima, s izvanrednim studentom ugovoriti obavljanje studentskih poslova?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Isplata božićnice

Željeli bismo radnicima isplatiti božićnicu. Međutim, nekolicina naših radnika ima određenu ovrhu na novčanoj tražbini po računu te smo za njih primili obavijesti o otvorenome posebnom (zaštićenom) računu. Zanima nas moramo li tim radnicima uplatiti božićnicu na redovan (blokirani) račun?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Naknadno ugovaranje probnog rada

S radnikom smo sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme (godinu dana) za obavljanje poslova radnog mjesta – računovođa. Ugovor o radu na određeno vrijeme uskoro istječe te bismo htjeli radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za isto radno mjesto. Možemo li pritom ugovoriti i probni rad u trajanju šest mjeseci?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Postupanje maloga poreznog obveznika u vezi s uslugom servisa iz Mađarske

Trgovačko društvo Kuna d.o.o. nije u sustavu PDV-a i nema PDV ID broj. Koje su obveze navedenog društva ako planira poslati radni stroj – rovokopač na servis poreznom obvezniku iz Mađarske?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Obračun PDV-a na najam stroja poreznom obvezniku iz Italije

Tuzemni porezni obveznik daje u najam stroj trgovačkom društvu iz Italije (ima valjani PDV ID broj). Stroj će talijanski porezni obveznik preuzeti u RH i vratiti po isteku najma. Najam je ugovoren na rok od 10 dana Treba li na navedenu isporuku tuzemni porezni obveznik obračunati PDV ili se primjenjuje prijenos porezne obveze (reverse charge)?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Određivanje mjesta oporezivanja usluga na postrojenju

Smatra li se u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost postrojenje za preradu drva nekretninom?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Studeni 2018.
Nejednaki raspored radnog vremena

Što je nejednaki raspored radnog vremena i možemo li kao poslodavac uvesti takav raspored radnog vremena ako obavljamo proizvodnu djelatnost?

Četvrtak, 15.11.2018.
Stranac kao osnivač d.o.o.-a

Može li državljanin Bosne i Hercegovine u RH osnovati društvo s ograničenom odgovornošću te može li se zaposliti u svom trgovačkom društvu?

Četvrtak, 15.11.2018.
Kopiranje osobne iskaznice radnika

Mogu li poslodavci prikupljati i obrađivati osobne podatke radnika na način da u svrhu utvrđivanja identiteta i točnosti osobnih podataka radnika skeniraju ili kopiraju njihove osobne dokumente, primjerice osobnu iskaznicu?

Četvrtak, 15.11.2018.
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Zapošljavamo nove radnike. S obzirom na to da je riječ o djelatnosti u kojoj radnici u obavljanju poslova radnog mjesta dolaze u doticaj s informacijama o proizvodnim postupcima, zanima nas na koji način možemo spriječiti da radnici stečena znanja prenose trećima ili primjenjuju za samostalno obavljanje poslova?

Četvrtak, 15.11.2018.
Zastara i ispunjenje zastarjele obveze

Trgovačko društvo A je trgovačkom društvu B 1. listopada 2015. godine isporučilo određenu količinu robe, zajedno s računom. Rok za plaćanje kupovne cijene nije bio ugovoren. Trgovačko društvo B je 12. studenog 2018. godine platilo kupovnu cijenu. Međutim, sada postavlja pitanje je li u međuvremenu nastupila zastara te može li tražiti povrat plaćene svote, ako u trenutku plaćanja nije znalo da je nastupila zastara?

Četvrtak, 15.11.2018.
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od turskoga poreznog obveznika za promidžbenu uslugu. Koje su obveze hrvatskoga poreznog obveznika nakon primitka navedenog računa, odnosno, treba li obračunati PDV na stjecanje tih usluga?

Četvrtak, 15.11.2018.
Smanjenje obveze za PDV kod naknadno odobrenog popusta

Društvo Tena d.o.o. koje je u sustavu PDV-a izdalo je odobrenje za naknadni popust kupcu Verdi d.o.o. koje je u sustavu PDV-a po računima za isporuke u tromjesečnom razdoblju Naknadni popust odobren je u visini 10 % od bruto-svote računa u ukupnoj svoti od 150.000,00 kn. Od toga je PDV 30.000,00 kn. U kojem trenutku društvo Tena može prema navedenome odobrenju smanjiti obvezu za PDV?

Četvrtak, 15.11.2018.
Trajanje neplaćenog dopusta

Koliko dugo može trajati neplaćeni dopust?

Četvrtak, 15.11.2018.
Pojam i položaj poslodavca

Radnica je prije nekoliko godina. zaposlena kod poslodavca X.Y.d.o.o. U X.Y.d.o.o.-u je prije šest mjeseci imenovan novi direktor. Pri poslovno uvjetovanom otkazu toj radnici, novi direktor osporava pravo na otpremninu obrazlažući joj da ona radi tek šest mjeseci kod istog poslodavca, pa da na otpremninu nema pravo. Dakle, je li u ovom slučaju poslodavac direktor ili pravna osoba?

Četvrtak, 15.11.2018.
Obveza vođenja evidencija radnog vremena za polaznike stručnog osposobljavanja za rad

Treba li evidencije radnog vremena voditi i za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Četvrtak, 15.11.2018.
Troškovi obrazovanja i osposobljavanja za rad

Ima li poslodavac obvezu snositi troškove obrazovanja i osposobljavanja radnika za rad?

Četvrtak, 15.11.2018.
Dopunski rad kod drugog poslodavca

Imamo potrebu zaposliti radnika na 6 sati tjedno, no on već ima zasnovan radni odnos na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca. Može li radnik raditi i kod nas na ugovor o radu 6 sati tjedno, a da nismo u prekršaju?

Četvrtak, 15.11.2018.
Preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo

U kojim se slučajevima može ustanova preoblikovati u trgovačko društvo?

Četvrtak, 15.11.2018.
Listopad 2018.
Trajanje dnevnog i tjednog odmora

Trgovačko smo društvo koje se bavi pružanjem smještaja, njege i pomoći osobama starije životne dobi. Zbog posebnih potreba naših štićenika moramo organizirati smjene tako da osiguramo potrebnu skrb 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Prilikom utvrđivanja rasporeda radnog vremena koliko dnevnog i tjednog odmora moramo osigurati našim zaposlenicima?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa

Sklopili bismo ugovor o radu s mladom osobom u dobi od 23 godine, koja nema prethodnoga radnog iskustva ni mirovinskog staža. Čuli smo da postoji mogućnost primjene mjere oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću za osobe bez radnog iskustva do godine dana i za mlade osobe do 5 godina. Koju od navedenih mjera možemo iskoristiti?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Upućeni radnici

Sklopljen je ugovor o pružanju usluga između hrvatskoga i njemačkoga trgovačkog društva. Njemačko društvo, kao pružatelj usluge, uputilo bi svoje radnike na rad u RH kako bi izvršili sklopljeni ugovor. Mogu li radnici njemačkoga trgovačkog društva obavljati poslove na području RH i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Zakup poslovnih prostorija

Vlasnici smo zgrade u kojoj iznajmljujemo stambene prostore. Dio zgrade, koji ima zaseban ulaz, prepustili bi na korištenje trgovačkom društvu koje bi u tom prostoru obavljalo svoju registriranu djelatnost. Na koji način možemo urediti međusobne odnose?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Obračun PDV-a na usluge izrade fasade u Njemačkoj

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske (dalje: RH) sklopio je ugovor s poreznim obveznikom iz Njemačke u vezi s izradom fasade na zgradi koja se nalazi u Njemačkoj. Na koji način postupiti u vezi s obračunom PDV-a?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Obračun PDV-a na uslugu izrade prostornog plana u Sloveniji

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske (dalje:RH) izvršio je uslugu izrade prostornog plana regionalnoj jedinici (županiji) iz Slovenije koja nije porezni obveznik (nema dodijeljen PDV ID broj). S obzirom na to da se prostorni plan odnosi na slovenski teritorij, smatra li se Slovenija mjestom oporezivanja navedene isporuke?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Oslobođenje od PDV-a kod prodaje osobnog automobila i plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenoga motornog vozila

Ako je trgovačko društvo (obveznik PDV-a) kupilo osobni automobil 2013. godine i nije iskoristio pretporez po ulaznom računu, treba li prilikom prodaje drugom trgovačkom društvu u 2018. godini obračunati PDV? Plaća li kupac na stjecanje tog automobila upravnu pristojbu?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Iznajmljivači i obračun PDV-a na uslugu koju zaračunava Booking.com

Iznajmljivač, fizička osoba, pruža ugostiteljske usluge na domaćinstvu (smještaj) i nije u sustavu PDV-a. Koje su obveze navedenog iznajmljivača kada mu Booking.com zaračuna uslugu online rezervacije smještaja?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Neisplaćene plaće – odgovornost osnivača ustanove

Dječji vrtić koji je osnovala Općina N. nije mi isplatio plaću za četiri mjeseca. Koga mogu tužiti?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Nezakonito odobrenje za građenje – naknada štete

Rješenjem nadležnog ministarstva poništeno je rješenje kojim mi je bila dopuštena izgradnja objekta. Objekt sam izgradio i uredio okoliš kako je dozvolom bilo određeno. Zbog naknadnog poništenja odobrenja za građenje pretrpio sam veliku materijalnu štetu. Napominjem da sam pravomoćno izgubio upravni spor protiv rješenja o poništenju. Tko je odgovoran za naknadu štete?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Smetanje posjeda – produljenje roka za tužbu

Produljuje li se zakonom propisani rok za podnošenje tužbe zbog smetanja posjeda ako posljednji dan roka pada u dan kada sud ne radi?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Zastara – prigovor

Je li dopuštena tužba radi utvrđenja da je nastupila zastara potraživanja?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Rujan 2018.
Pomaganje u obrtu

Imam registriran obrt za čišćenje. Zbog povećanog opsega posla treba mi pomoć u obavljanju djelatnosti obrta. Postoji li mogućnost da mi pomaže sin te može li izdavati račune premda ne bi bio zaposlen u obrtu?

Četvrtak, 13.09.2018.
Rokovi za čuvanje dokumentacije koja sadržava osobne podatke

Koliko dugo možemo, odnosno moramo, čuvati dokumentaciju (financijsku, računovodstvenu i drugu) koja sadržava osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka?

Četvrtak, 13.09.2018.
Ugovor o kompenzaciji

Trgovačko društvo A potražuje od trgovačkog društva B 20.000 kuna iz ugovora o kupoprodaji. Tražbina dospijeva 22. listopada 2018. godine. Trgovačko društvo B od trgovačkog društva A potražuje 15.000 kuna iz ugovora o djelu, a tražbina dospijeva 5. studenog 2018. godine. Trgovačka društva A i B sporazumna su prebiti međusobna potraživanja s danom 1. listopada 2018. godine. Mogu li društva prebiti međusobne tražbine iako nisu dospjele?

Četvrtak, 13.09.2018.
Ugovori s međunarodnim elementom

Trgovačko smo društvo sa sjedištem u Hrvatskoj. Nedavno smo sudjelovali na međunarodnom sajmu na kojem smo predstavljali naše proizvode. S nekolicinom kupaca koji imaju sjedište u Sloveniji dogovorili smo isporuku proizvoda u Sloveniju. Zanima nas možemo li primijeniti odredbe hrvatskih propisa o zateznim kamatama u slučaju da kupoprodajna cijena ne bude plaćena u ugovorenom roku?

Četvrtak, 13.09.2018.
Obračun PDV-a na usluge gradnje silosa u trećoj zemlji

Trgovačko društvo, koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost, pruža usluge gradnje silosa u Rusiji. Račun za pružene usluge ispostavlja trgovačkom društvu iz Republike Hrvatske (dalje: RH). Treba li na navedene usluge gradnje obračunati PDV?

Četvrtak, 13.09.2018.
Porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama

Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se otpis potraživanja od fizičkih osoba prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama smatrao porezno priznatim troškom?

Četvrtak, 13.09.2018.
Obračun PDV-a na najam traktora slovenskom poreznom obvezniku

Tuzemni porezni obveznik daje u najam traktor trgovačkom društvu čije je sjedište u Sloveniji (ima slovenski PDV identifikacijski broj), ali je u RH registriran za potrebe PDV-a. Traktor će se koristiti u Republici Hrvatskoj (dalje: RH), rok najma je dva mjeseca, a najmodavac se obvezao traktor dati na raspolaganje u RH. Treba li na navedenu isporuku obračunati PDV ili se primjenjuje prijenos porezne obveze (reverse charge)?

Četvrtak, 13.09.2018.
Izvanredni pravni lijek iz čl. 78. Zakona o upravnim sporovima – dopuštenost

Može li nezadovoljna stranka predložiti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske podnošenje zahtjeva za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti presude kojom je poništena osporena odluka javnopravnog tijela i predmet vraćen na ponovni postupak?

Četvrtak, 13.09.2018.
    napredna pretraga