Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 5.2023, str. 80
Tumačenje ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Problematika tumačenja ugovora zastupljena je u Zakonu o obveznim odnosima u tek nekoliko članaka 319 320A 321 Međutim narav ugovornih ...

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti
Petak, 04.12.2020.

Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov br 133 20 privremeno se ukida obveza ...

rrif - 12.2020, str. 319
Gospodarska kretanja pod utjecajem pandemije u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a Turizam Građevinarstvo RH i EU ...

rrif - 7.2020, str. 99
Porezni položaj usluge održavanja seminara
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem mjesta obavljanja usluge tečaja računovodstva u kontekstu ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.

Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov ...

Mišljenja
Unos potpuno denaturiranog alkohola u Republiku Hrvatsku
Utorak, 11.10.2016, 410-19/16-06/327

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Kretanje proizvoda koji sadrže potpuno denaturirani alkohol
Četvrtak, 05.05.2016, 410-19/16-06/118

Davatelj: Carinska uprava

Pitanja i odgovori
Tumačenje pravilnika o radu
Ponedjeljak, 08.02.2016.

Plaća se uređuje ugovorom o radu s mogućnošću da se glede uređivanja plaće ugovorom uputi na pravilnik o radu Može ...

pip - 2.2016, str. 136
Odgovori na pitanja pretplatnika

Registracija udruge Zakonom o udrugama propisan je postupak registracija udruga odnosno na koji način se obavlja upis u registar ...

Mišljenja
Korištenje denaturiranog alkohola u proizvodnji boja i lakova
Srijeda, 16.12.2015, 410-19/15-05/12356

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Potpore radnicima za otklanjanje štete od poplave
Srijeda, 28.05.2014.

Potpore radnicima za otklanjanje štete od poplave Prema poreznom propisu potpora za elementarnu nepogode koje poslodavci dodjeljuju svojim radnicima smatraju ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka isplaćenih zbog posljedica elementarne nepogode
Četvrtak, 22.05.2014, 410-01/14-01/1319

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Dokazivanje preferencijalnog podrijetla po ulasku u Europsku uniju
Srijeda, 08.05.2013, 413-01/13-01/196

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu
Utorak, 28.12.2010, 011-02/10-02/21_

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni status proizvoda ZELL OXYGENA PLUS – dijetetski proizvod, ne alkoholno piće
Ponedjeljak, 10.05.2010, 410-19/10-05/55

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost na dizala za invalide
Subota, 21.02.2009, 410-01/09-01/1874

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračunavanje PDV-a na okvire za naočale
Srijeda, 04.02.2009, 413-01/09-01/19

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni položaj okvira za dioptrijske naočale
Petak, 23.01.2009, 410-19/09-01/9

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – ortopedska pomagala
Utorak, 26.02.2008, 410-01/08-01/231

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Troškovi prijevoza na posao i s posla
Četvrtak, 31.01.2008.

Prema Zakonu o porezu na dohodak Nar nov br 177 04 i Pravilniku o porezu na dohodak Nar nov br ...

Mišljenja
Obračun PDV-a na ortopedska pomagala – telefaksni uređaj
Utorak, 20.11.2007, 410-19/07-01/79

Davatelj: Porezna uprava