Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja
Četvrtak, 07.10.2021.

Za razdoblje siječanj rujan 2021 objavljena je uputa za sastavljanje financijskih izvještaja S obzirom na to da se za razdoblje ...

rrif - 10.2021, str. 61
Kupnja imovine i naplata jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine i naplata prethodno primljenog jamstva tema je ovoga proračunskog praktikuma Ako se daje predujam za kupnju ...

Pror - 10.2021, str. 16
Osiguranja u proračunskom sustavu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Kao rashodne i prihodne stavke javljaju su i one koje su povezane s raznovrsnim osiguranjima čiji izvor financiranja može biti ...

Pror - 10.2021, str. 3
Upute za izradu financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna na lokalnoj razini
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

I ovo je godina u kojoj se mora planirati proračun na regionalnoj odnosno lokalnoj razini S obzirom na to da ...

Pror - 9.2021, str. 3
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za treće tromjesečje 2021. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Osobe koje su obveznici primjene računovodstva u javnom području tzv proračunskog računovodstva imaju učestalu tromjesečnu obvezu sastavljanja financijskih izvještaja tijekom ...

rrif - 8.2021, str. 44
Zaduživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju zaduživanja U jednoj okolnosti s davateljem kredita ugovorena je primjene valutne klauzule dok se ...

Vijesti
Proračunska okružnica za prvo polugodište 2021. godine
Ponedjeljak, 05.07.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za razdoblje siječanj lipanj 2021 godine a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo ...

rrif - 5.2021, str. 62
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način ispravljanja pogrešaka koje su nastale u prethodnim izvještajnim razdobljima a odnose se na ...

Pror - 5.2021, str. 2
Temelji računovodstva proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Računovodstvo koje primjenjuju pretežiti broj osoba iz javnog područja je ono koje se u praksi imenuje proračunskim računovodstvom To računovodstvo ...

rrif - 4.2021, str. 70
Potraživanja od radnika i maloprodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeporno potraživanje od radnika koje se vrijednosno usklađuje te maloprodaja proizvoda koja se naplaćuje ...

rrif - 3.2021, str. 81
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine putem financijskog lizinga te smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine tijekom ...

Pror - 3.2021, str. 7
Primjena nekih novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...

Pror - 3.2021, str. 2
Tromjesečni financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Približio se prvi rok za predaju financijskih izvještaja u sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika Sustav financijskog izvještavanja za 2021 ...

rrif - 2.2021, str. 59
Povrat i zamjena imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se povrat dugotrajne nefinancijske imovine u godini koja je različita od godine njezine kupnje te ...

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2020. godinu
Petak, 08.01.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za 2020 godinu a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo financija Državna riznica ...

rrif - 1.2021, str. 52
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se kupnja nefinancijske imovine koja se prema odluci čelnika razvrstala u sitni inventar Objašnjava se ...

Pror - 1.2021, str. 31
Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Andreja MAROVIĆ , dipl. pol.

Pravilnikom o izobrazbi uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor propisani su uvjeti ...

Pror - 1.2021, str. 11
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...

Pror - 1.2021, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2020 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

Pror - 12.2020, str. 28
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Jedna od obveznih klasifikacija koje se primjenjuju u procesu planiranja je i funkcijska klasifikacija Pri izvršavanju proračuna odnosno financijskih ...

Pror - 12.2020, str. 11
Sažetak računovodstva proračuna i proračunskih korisnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kraj svake kalendarske godine prigoda je za provjeru podatka koji se nalaze na knjigovodstvenim računima kako bi se još ...

Pror - 12.2020, str. 2
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U proračunskom sustavu godišnji popis je obveza kao i kod svake pravne osobe koja se bilo čime bavi a ...

rrif - 12.2020, str. 90
Odobreni kredit i krađa imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se transakcije po kreditu koji je odobren prema načelu minusa na transakcijskom računu i ...

rrif - 11.2020, str. 81
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se oročenje novčanih sredstava kada se ono proteže između dvije proračunske godine i prijenosi ...

rrif - 10.2020, str. 74
Pogrešna doznaka i jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži neosnovani primitak novca te primljena jamstva u sustavu javne nabave Ako proračunska osoba ...

Pror - 10.2020, str. 28
Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Mijenjat će se pravilnik kojim se uređuje proračunsko računovodstvo i koje će se primjenjivati tek od početka 2021 godine No ...

Pror - 10.2020, str. 25
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Svake se godine u isto vrijeme za isto razdoblje tijekom godine sastavljaju financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva Tako će ...

Pror - 10.2020, str. 11
Izrada financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Donesena je uputa za planiranje proračuna lokalnih i područnih regionalnih jedinica te za izradu financijskih planova njihovih proračunskih korisnika Uputa ...

Pror - 10.2020, str. 3
Izrada financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine
Autor: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.

Epidemija koronavirusa tijekom 2020 godine dovela je do značajnih negativnih socijalno gospodarskih posljedica Međutim nakon snažnog pada BDP a u ...

rrif - 9.2020, str. 81
Kvotno zapošljavanje i uređenje voda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži naknada radi nezapošljavanja dostatnog broja osoba s invaliditetom te naknada za uređenje voda ...

rrif - 8.2020, str. 97
Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže interna realizacija i prodaja zemljišta koje prema računovodstvenim pravilima ima obilježje prirodnog bogatstva ...

rrif - 7.2020, str. 41
Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže ugovoreni otpust duga u vezi s primljenim zajmom te prijenosi darovanja nefinancijske imovine ...

Pror - 7.2020, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom proračunske okružnice Ministarstva financija
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Za razdoblje siječanj lipanj 2020 godine potrebno je kao i za prošlu godinu sastaviti i predati skup financijskih izvještaja ...

rrif - 6.2020, str. 71
Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži primanje i otplata kratkoročne pozajmice u različitim proračunskim godinama te ispravak vrijednosti potraživanja ...

rrif - 6.2020, str. 64
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nabava osobnih automobila s poreznog i računovodstvenog motrišta razlikuje se od nabave drugih vrsta imovine ovisno o tome za ...

rrif - 5.2020, str. 72
Primljene donacije – darovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se primitak donacije Donacijom se u proračunskom sustavu smatra dar koji je dobiven dan ...

rrif - 4.2020, str. 84
Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži izravno plaćanja podugovarateljima što je zakonska obveza u sustavu javne nabave te ispravak ...

rrif - 3.2020, str. 110
Prijeboj i osnivanje ustanove
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeboj potraživanja koja su povezana s obračunanim prihodima te osnivanje ustanove ako je ...

Pror - 3.2020, str. 12
Napomene uz sastavljanje prvih tromjesečnih financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Ubrzo nakon sastavljanja financijskih izvještaja za 2019 godinu osobe koje se nalaze u sustavu proračuna moraju sastaviti financijske izvještaje ...

Pror - 3.2020, str. 2
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.

I u sustavu proračuna provodi se konsolidacija financijskih izvještaja prema temeljnim konsolidacijskim načelima Kako se provodi konsolidacija financijskih izvještaja ...

rrif - 2.2020, str. 34
Darivanje imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježi darivanje dugotrajne nefinancijske imovine osobi koja je u obuhvatu općeg proračuna te osobi koja ...

rrif - 1.2020, str. 27
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak bez obzira na to je li proračunska osoba ...

Pror - 1.2020, str. 5
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Protekla je još jedna proračunska godina Za nju kao i za prethodnu 2018 proračunsku godinu potrebno je u sustavu ...

Pror - 1.2020, str. 3
Promjene u pravilnicima o proračunskom računovodstvu i financijskom izvještavanju
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Iako su u 2019 godini objavljeni promijenjeni propisi iz područja proračunskog računovodstva i izvještavanja oni se primjenjuju tek za ...

rrif - 12.2019, str. 98
Naplata potraživanja i prodaja udjela
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pri prodaji koja se naplaćuje putem kartičarske kuće pozornost se posvećuje pravilnom iskazivanju i praćenju naplate potraživanja od kartičarske ...

Pror - 12.2019, str. 14
Naglasci iz računovodstva proračunskih osoba za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da se bliži rok predaje financijskih izvještaja za 2019 godinu treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim ...

Pror - 12.2019, str. 5
Godišnji popis za 2019. godinu u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U sustavu računovodstva koji primjenjuju proračunske osobe poseban položaj imaju odredbe propisa kojima se uređuje popis imovine i obveza ...

rrif - 11.2019, str. 66
Ošasna ostavina i razlika valutne klauzule
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju promjene povezane s ošasnom ostavinom te razlika zbog primjene valutne ...