Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2021, str. 135
Regulatorni i ekonomski kapital u bankarstvu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Autor u ovom članku piše o glavnim definicijama i specifičnostima ekonomskog i regulatornog kapitala U članku se ističu i glavne ...

pip - 3.2021, str. 121
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Dnevnice za rad na terenu Kada poslodavac isplaćuje svotu dnevnice za rad na terenu koja je viša od one ...

Video
Fiskalna odgovornost, trajanje 200 min
Petak, 26.02.2021.

Autor: I.P.

Mišljenja
Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta
Utorak, 26.01.2021, 410-19/21-02/24

Davatelj: Porezna uprava

pip - 12.2020, str. 59
Upravljanje višestambenim zgradama – namjera zakonodavca i stvarnost
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autorica u članku razmatra pravno uređenje upravljanja i održavanja stambenih zgrada u kontekstu svakodnevnih problema s kojima se susreću njihovi ...

Mišljenja
Porezni tretman testiranja na COVID-19
Ponedjeljak, 12.10.2020, 410-19/20-02/261

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2020, str. 60
Upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem – ciljevi i izazovi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor iznosi osvrt na ciljeve i izazove upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem od stupanja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu na snagu ...

rrif - 10.2020, str. 44
Proračunska kontrola kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

O računovodstvu odgovornosti i centrima odgovornosti pisali smo u prošlom broju našeg časopisa pa zainteresirane upućujemo na taj članak ...

rrif - 9.2020, str. 192
Menadžment za budućnost
Autor: Dr. sc. Ivica VOLODER
Mr. sc. Danko SUČEVIĆ

U nešto više od stotinu godina menadžment je postala jako utjecajna i poznata profesija ali današnji kratki zaključak vezan ...

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada popravke zabatnih ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2020, str. 185
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec

Autorica u članku predstavlja interni akt o politikama kontrolama i postupcima za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja ...

Mišljenja
Pružanje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i iznajmljivanje brodica
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/129

Davatelj: Ministarstvo turizma

Sudska praksa
Probni rad
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 12.2019, str. 36
Donošenje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.

Kako se bliži kraj kalendarske ujedno i proračunske godine sve su prisutnija pitanja vezana uz donošenje proračuna jedinica lokalne i ...

rrif - 12.2019, str. 209
Novosti vezane uz fiskalnu odgovornost kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku daje kratak osvrt na izmjene u sustavu fiskalne odgovornosti koje se odnose na čelnike trgovačkih društava ...

rrif - 12.2019, str. 195
Prag oslobođenja od PDV-a, porezne oaze i kako privući bogataše
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Ubuduće će pružatelji platnih usluga morati tijelima država članica dostavljati određene podatke o plaćanjima u prekograničnim prodajama kojima će ...

Pror - 11.2019, str. 3
Novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Ana ODAK
Mr. sc. Marija RAJAKOVIĆ

Posebnim zakonom uređen je sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema izrada provedba izvješćivanje praćenje ...

Mišljenja
Ležaljke na koncesioniranoj plaži
Utorak, 03.09.2019, 334-01/19-01/583

Davatelj: Ministarstvo turizma

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
rrif - 8.2019, str. 121
Kodeks upravljanja obiteljskim društvima
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.

Naša trgovačka društva u najvećem dijelu potječu od osnivača koji je član obitelji fizička osoba Iako termin obiteljsko poduzeće ...

rrif - 7.2019, str. 153
Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tatjana GRBAC , dipl. iur., stalni sud. tumač za njemački jezik

U našoj literaturi o financijama i pravu trgovačkih društava nemamo izgrađene teorijske i praktične standarde koji mogu poslužiti kao ...

pip - 7.2019, str. 80
Novi Zakon o tržištu kapitala – MiFID II paket
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje pregled jednog dijela novog Zakona o tržištu kapitala na kojemu se radilo nekoliko godina i ...

rrif - 5.2019, str. 171
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Kamatni rizik uz likvidnosni rizik a uz valutni rizika predstavlja znatan rizik koji može imati negativne posljedice u slučaju ...

pip - 5.2019, str. 41
Upravljanje morskim plažama u svjetlu europskog prava
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Autori u članku analiziraju trenutačni model upravljanja morskim plažama u vidu dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja radi gospodarskog korištenja morskih ...

pip - 5.2019, str. 28
Zakon o Državnom inspektoratu – dužnosti i ovlasti inspektora pri provedbi inspekcijskog nadzora
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novina koje donosi novi Zakon o Državnom inspektoratu s posebnim osvrtom na dužnosti ...

pip - 2.2019, str. 83
Upravljanje i održavanje stambenih zgrada
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.

Autorica u članku iznosi pravnu regulativu upravljanja i održavanja stambenim zgradama koje obveze imaju suvlasnici u upravljanju i održavanju zgradama ...

rrif - 1.2019, str. 147
Upravljanje krizom i svladavanje krize u obiteljskim poduzećima
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Ne postoji punoljetna osoba koja nije upoznata s financijskim slomom i golemom krizom koju je prouzročio Agrokor d d ...

Mišljenja
Neprofitna organizacija - oporezivanje gospodarske djelatnosti
Srijeda, 19.12.2018, 410-19/18-02/236

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Iznajmljivanje brodica
Utorak, 11.12.2018, 334-01/18-01/652

Davatelj: Ministarstvo turizma

Sudska praksa
Upravljanje zgradom s više ulaza
Ponedjeljak, 19.11.2018.

Županijski sud

rrif - 11.2018, str. 145
Sustav internih transfernih cijena u financijskim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira temu internih transfernih cijena kao osnove upravljanja imovinom i obvezama engl Asset Liability Management dalje ...

pip - 11.2018, str. 92
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Stjecanje bez osnove čl 212 ZOO a 91 Onaj tko je isti dug platio dva puta pa makar ...

pip - 11.2018, str. 57
Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Posebni dijelovi nekretnine u širem smislu nazivani stanovima i poslovnim prostorima sveprisutni su dio praktičnog života a ujedno su i ...

rrif - 9.2018, str. 173
Problemi upravljanja konfliktima i strategije menadžerske borbe
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Međuljudski odnosi u svakoj organizaciji ključna su stvar poslovnog uspjeha ili neuspjeha U današnje vrijeme smatra se da je ...

rrif - 9.2018, str. 132
Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ

Ljudski kapital engl Human Capital HC sastavni je dio intelektualnog kapitala kompanije i uz financijski kapital čini tržišnu vrijednost ...

Sudska praksa
Djelomično lišenje poslovne sposobnosti
Četvrtak, 12.07.2018.

Županijski sud

Knjiga
Zbirka propisa iz cestovnog prometa
09.07.2018

Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove redakcijski pročišćene kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj kako bi ...

rrif - 7.2018, str. 41
Računovodstveno praćenje ulaganja u komponente informacijskog sustava
Autor: Ines NOVAKOVIĆ , mag. oec. i ovl. rač.

Softver i hardver dvije su komponente informacijskog sustava čiji je cilj opskrbiti poslovni sustav informacijama potrebnim za izvođenje i ...

Sudska praksa
Privremeno oduzimanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom
Ponedjeljak, 11.06.2018.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2018, str. 83
Pregled novog Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje pregled novog Zakona o alternativnim investicijskim fondovima koji je stupio na snagu u ožujku ove ...

pip - 6.2018, str. 3
Novi zakoni – svibanj 2018. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Kako je bilo otprije očekivano premda nije zabilježen nikakav zakonodavni tsunami Hrvatski je sabor u svibnju donio nekoliko iznimno važnih ...

Mišljenja
Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu
Srijeda, 25.04.2018, 410-01/18-01/917

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Usluge u vezi s nepokretnom imovinom
Četvrtak, 15.03.2018.

Koje se sve usluge smatraju uslugama u vezi s nepokretnom imovinom?

rrif - 3.2018, str. 213
Kamatni rizik u bankarskom poslovanju
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira temu kamatnog rizika i novih regulatornih zahtjeva koji se fokusiraju na upravljanje kamatnim rizikom u ...

Mišljenja
Oslobođenje od PDV-a za usluge najma sportskog objekta
Četvrtak, 22.02.2018, 410-19/17-02/296

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2018, str. 229
Upravljanje aktivom i pasivom u financijskim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku prezentira upravljanje aktivom i pasivom Asset Liability Management ALM u financijskim institucijama i obuhvaća glavne zadatke ...

rrif - 2.2018, str. 205
Ocjena učinka pogrešnih prikaza ustanovljenih tijekom revizije
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.

Tijekom obavljanja revizije očekuje se da revizor vodi evidenciju o uočenim pogrešnim prikazima te da utvrdi učinak neispravljenih pogrešnih ...

pip - 2.2018, str. 22
Etika i upravljanje sukobom interesa na državnoj i lokalnoj razini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Autorica u ovome članku obrađuje pojam i značenje etike morala i integriteta državnih i lokalnih službenika službenica postojeći etički ...