Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Iskazivanje cijena kod posebnih uvjeta prodaje
Ponedjeljak, 13.06.2022.

S obzirom na odredbe novog Zakona o zaštiti potrošača o načinu iskazivanja cijena zanima nas moramo li iskazivati dvije cijene ...

rrif - 6.2022, str. 143
Reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Potrošači svakodnevno s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kad kupuju hranu ili drugu robu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu ...

Vijesti
Stupanje na snagu novog Zakona o zaštiti potrošača
Petak, 20.05.2022.

Podsjećamo da 28 svibnja 2022 godine stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača Nar nov br 19 22 te ...

rrif - 5.2022, str. 160
Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovac mora istaknuti svotu maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koje nudi i prodaje na tržištu te se ...

rrif - 4.2022, str. 37
Što donosi novi Zakon o zaštiti potrošača
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Radi usklađivanja s Direktivom 2019 2161 o izmjeni Direktive 93 13 EEZ i Direktiva 98 6 EZ 2005 29 EZ ...

rrif - 3.2022, str. 223
Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

S obzirom na značajan porast isporuka digitalnog sadržaja i usluga 1 siječnja 2022 godine na snagu je stupio poseban Zakon ...

Sudska praksa
Ugovor o kreditu - zaštita potrošača
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

rrif - 10.2021, str. 169
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Propisi iz područja zaštite potrošača od iznimne su važnosti za potrošače jer se njima uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri ...

rrif - 4.2021, str. 188
Prodaja robe putem automata
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Prodaja robe potrošačima putem prodajnih automata samoposlužnih uređaja je oblik obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica U ovom članku može ...

Pitanja i odgovori
Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Što su posebni oblici prodaje i u kojim slučajevima trgovac može organizirati sezonsko sniženje?

pip - 1.2021, str. 67
Planirano zastarijevanje i pravo na popravak - EU staje u zaštitu potrošača
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Planirano ili prijevremeno zastarijevanje je strategija proizvođača kojom oni žele prisiliti potrošače na češću kupovinu njihovih proizvoda Ono se postiže ...

rrif - 12.2020, str. 312
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U svijetu sve veće razvijenosti i dostupnosti modernih oblika komuniciranja posebno sada u vrijeme epidemije virusa COVID 19 sve ...

rrif - 4.2020, str. 223
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze ...

rrif - 2.2020, str. 213
Ponuda i prihvat ponude
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovom članku nastoji dati prikaz pojma ponude njezina učinka i prihvata te koje se dvojbe tom prilikom javljaju ...

rrif - 2.2020, str. 164
Niže naknade za platne transakcije i digitalni porez
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Na snazi novi propisi o prekograničnim plaćanjima 2 EP donio mjere za suzbijanje poreznih privjevara u e trgovini 3 ...

pip - 2.2020, str. 71
Prehrambene i zdravstvene tvrdnje navedene na hrani
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Označivanje proizvoda možda je najvažniji vid predstavljanja proizvoda na tržištu Ono omogućuje kupcima da saznaju osnovne informacije o proizvodu poput ...

rrif - 9.2019, str. 153
Prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga
Autor: Jasenka GLEĐA, dipl. iur.

Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj provodi se ne samo na temelju odredaba Zakona o zaštiti potrošača nego i drugim ...

rrif - 6.2019, str. 135
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovci su obvezni u odnosu s potrošačima primjenjivati dobru trgovačku praksu što podrazumijeva i pridržavanje obveza propisanih odredbama Zakona ...

pip - 6.2019, str. 54
Potrošač – sloboda pružanja usluga – primjena prava EU-a – retroaktivnost
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku ne obrađuje Presudu Suda EU a u predmetu Milivojević protiv Raiffeisen Bank St Stefan nego sagledava ...

pip - 5.2019, str. 23
Druga novela Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ

Autor u ovome članku razmatra ono što donosi druga novela Zakona o zaštiti potrošača Iako ta novela nije sadržajno velika ...