RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Obmana

rrif - 8.2002, str. 5

Marginalije uz Prijedlog Zakona o financijskim prekršajima

rrif - 8.2002, str. 7

Knjiženja gotovinskih plaćanja

rrif - 8.2002, str. 10

Knjigovodstvo sindikata

rrif - 8.2002, str. 16

Računovodstvene informacije za potrebe ulagatelja i uprave

rrif - 8.2002, str. 22

Okvir financijskog izvješćivanja Europske unije - Četvrta direktiva

rrif - 8.2002, str. 26

Vrhovne revizijske institucije zemalja članica Europske unije i suradnja s Računskim sudom Europske unije

rrif - 8.2002, str. 36

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 8.2002, str. 43

Transakcijski račun i bonitet poduzetnika (II.)

rrif - 8.2002, str. 49

Upravljanje optimalnim zalihama u poslovanju

rrif - 8.2002, str. 53

Vjerodostojna dokumentacija kao osnova porezne evidencije

rrif - 8.2002, str. 58

Što donosi novi Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

rrif - 8.2002, str. 64

Koliko je Zakon o PDV-u u skladu sa Šestom smjernicom EU

rrif - 8.2002, str. 68

Izmjena radnog vremena ugostitelja u Gradu Zagrebu

rrif - 8.2002, str. 72

Deklariranje proizvoda i uvezene robe

rrif - 8.2002, str. 73

Javni dug Republike Hrvatske

rrif - 8.2002, str. 87

Privremeni uvoz robe u zakup

rrif - 8.2002, str. 90

Naplate i plaćanje po redovnim poslovima s inozemstvom

rrif - 8.2002, str. 97

Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata

rrif - 8.2002, str. 103

Prikaz djelovanja središnje banke federalnih rezervi SAD-a

rrif - 8.2002, str. 107

Novi propisi

rrif - 8.2002, str. 110

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 8.2002, str. 113

Poslovne obavijesti

rrif - 8.2002, str. 115

Novi zakoni koji uređuju vrijednosne papire, banke i štedno-kreditne zadruge

rrif - 8.2002, str. 125

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.2002, str. 129

Poslovni magazin

rrif - 8.2002, str. 135
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)