Mišljenja i stajališta

Prosinac 2015.
Porezna uprava
Izlaganje motornih vozila na sajmu automobila
Srijeda, 09.12.2015.
Porezna uprava
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila
Utorak, 08.12.2015.
Porezna uprava
Porezni tretman usluge vođenja broda
Utorak, 08.12.2015.
Porezna uprava
Opskrba plinom
Utorak, 08.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Energetski certifikat zgrade za zgrade
Ponedjeljak, 07.12.2015.
Porezna uprava
Porezni tretman otpremnina kod promjene poslodavca
Četvrtak, 03.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Građevinska dozvola i geodetski projekt
Četvrtak, 03.12.2015.
Carinska uprava
Povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine
Srijeda, 02.12.2015.
Carinska uprava
Određivanje poreznog statusa voćnih sirupa
Srijeda, 02.12.2015.
Studeni 2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Izdavanje lokacijske dozvole i građenje prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Četvrtak, 26.11.2015.
Porezna uprava
Ulaganje u tuđu nekretninu
Srijeda, 25.11.2015.
Carinska uprava
Upit o dokazu pravnog interesa
Četvrtak, 19.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Dokaz pravnog interesa
Četvrtak, 19.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Građevinska dozvola za osnovnu i pomoćnu zgradu
Ponedjeljak, 16.11.2015.
Ministarstvo pravosuđa
Rad komunalnih društava i donošenje odluke za odvoz otpada
Ponedjeljak, 16.11.2015.
Porezna uprava
Primici u naravi
Ponedjeljak, 16.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pojašnjenje odredaba čl. 19. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Petak, 13.11.2015.
Carinska uprava
Kretanje i trošarinsko oporezivanje biodizela
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pročišćeni tekst prostornog plana
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pravne posljedice ukidanja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana županije
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Naknada za prijenos vlasništva zemljišta
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utvrđivanje građevne čestice
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Geodetski projekt
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Predstavka na rad Ureda državne uprave u postupku davanja izjave iz čl. 173. Zakona o prostornom uređenju
Četvrtak, 12.11.2015.