Mišljenja i stajališta

Prosinac 2015.
Porezna uprava
Porezni tretman kotizacije
Ponedjeljak, 14.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Evidentiranje u katastru zgrada za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Visina građevine i ukupna visina građevine
Petak, 11.12.2015.
Carinska uprava
Institut direktne isporuke prema Zakonu o trošarinama
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Odredba čl. 161. St. 2. Zakona o prostornom uređenju
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Primjena prava služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Tlocrtna površina zgrade
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Mogućnost gradnje bazena
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Postojanje mogućnosti priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Upravna pristojba u slučaju izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Način obračuna građevinske (bruto) površine zgrade
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponavljanje javne rasprave u postupku izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Promjena oblika i veličine izgrađene građevne čestice
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
Petak, 11.12.2015.
Porezna uprava
Izlaganje motornih vozila na sajmu automobila
Srijeda, 09.12.2015.
Porezna uprava
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila
Utorak, 08.12.2015.
Porezna uprava
Porezni tretman usluge vođenja broda
Utorak, 08.12.2015.
Porezna uprava
Opskrba plinom
Utorak, 08.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Energetski certifikat zgrade za zgrade
Ponedjeljak, 07.12.2015.
Porezna uprava
Porezni tretman otpremnina kod promjene poslodavca
Četvrtak, 03.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Građevinska dozvola i geodetski projekt
Četvrtak, 03.12.2015.
Carinska uprava
Povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine
Srijeda, 02.12.2015.
Carinska uprava
Određivanje poreznog statusa voćnih sirupa
Srijeda, 02.12.2015.
Studeni 2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Izdavanje lokacijske dozvole i građenje prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Četvrtak, 26.11.2015.
Porezna uprava
Ulaganje u tuđu nekretninu
Srijeda, 25.11.2015.
Carinska uprava
Upit o dokazu pravnog interesa
Četvrtak, 19.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Dokaz pravnog interesa
Četvrtak, 19.11.2015.