Mišljenja i stajališta

Srpanj 2015.
Porezna uprava
Oslobođenje od plaćanja PDV-a kod opskrbe plovila
Ponedjeljak, 13.07.2015.
Porezna uprava
Obračun PDV-a u charter poslovanju
Petak, 10.07.2015.
Porezna uprava
Obračun poreza na dodanu vrijednost na časopis
Srijeda, 08.07.2015.
Carinska uprava
Prodaja novog motornog vozila u Republici Hrvatskoj
Četvrtak, 02.07.2015.
Lipanj 2015.
Porezna uprava
Porezni tretman nekretnina – sale&lease back
Utorak, 30.06.2015.
Carinska uprava
Unos voćnog vina za vlastite potrebe
Utorak, 16.06.2015.
Porezna uprava
Ispravak računa – nakon provedenog postupka poreznog nadzora
Ponedjeljak, 15.06.2015.
Porezna uprava
Plaćanje poreza na prijenos nekretnine
Ponedjeljak, 15.06.2015.
Porezna uprava
Prijava primanja po osnovi invalidnine iz Švicarske
Četvrtak, 11.06.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utvrđivanje građevne čestice
Srijeda, 10.06.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Zakonitost građevine
Utorak, 09.06.2015.
Carinska uprava
Napitak od badema s kakaom – određivanje poreznog statusa
Ponedjeljak, 08.06.2015.
Carinska uprava
Registracija poreznog obveznika
Ponedjeljak, 08.06.2015.
Porezna uprava
Objava popisa poslodavaca koji ne isplaćuju plaće
Petak, 05.06.2015.
Porezna uprava
Objava popisa poslodavaca koji ne isplaćuju plaće
Petak, 05.06.2015.
Carinska uprava
Korištenje vozila u promotivne svrhe
Srijeda, 03.06.2015.
Svibanj 2015.
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Upisivanje državnog poljoprivrednog zemljišta u ARKOD temeljem ugovora o zakupu
Petak, 29.05.2015.