Mišljenja i stajališta

Siječanj 2016.
Porezna uprava
Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova
Ponedjeljak, 04.01.2016.
Prosinac 2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole
Ponedjeljak, 28.12.2015.
Porezna uprava
Razmjena dobara na „buvljaku“
Ponedjeljak, 28.12.2015.
Carinska uprava
Novi provedbeni trošarinski propisi
Srijeda, 23.12.2015.
Porezna uprava
Porezni tretman usluge poravnanja za transakcije na burzi
Ponedjeljak, 21.12.2015.
Porezna uprava
Oporezivanje i prijava prometa nekretnina
Ponedjeljak, 21.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Prijava početka građenja
Petak, 18.12.2015.
Carinska uprava
Odjava iz registra trošarinskih obveznika
Petak, 18.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Projektantski nadzor građenja
Četvrtak, 17.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Postupanje po donošenju rješenja o obustavi u postupku ozakonjenja
Ponedjeljak, 14.12.2015.
Carinska uprava
Prenamjena rabljenog motornog vozila iz N1 u M1 kategoriju
Ponedjeljak, 14.12.2015.
Porezna uprava
Financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije
Ponedjeljak, 14.12.2015.
Porezna uprava
Porezni tretman kotizacije
Ponedjeljak, 14.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Evidentiranje u katastru zgrada za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Visina građevine i ukupna visina građevine
Petak, 11.12.2015.
Carinska uprava
Institut direktne isporuke prema Zakonu o trošarinama
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Odredba čl. 161. St. 2. Zakona o prostornom uređenju
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Primjena prava služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Tlocrtna površina zgrade
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Mogućnost gradnje bazena
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Postojanje mogućnosti priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Upravna pristojba u slučaju izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Način obračuna građevinske (bruto) površine zgrade
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ponavljanje javne rasprave u postupku izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Promjena oblika i veličine izgrađene građevne čestice
Petak, 11.12.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
Petak, 11.12.2015.
Porezna uprava
Izlaganje motornih vozila na sajmu automobila
Srijeda, 09.12.2015.