Sudska praksa

Teret dokazivanja u antidiskriminacijskim sporovima
Srijeda, 18.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 50/16-3 od 14. travnja 2016.
Povreda odredaba materijalnog prekršajnog prava
Četvrtak, 12.07.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-1910/17, od 8. studenog 2017.
Sadržaj optužnog prijedloga
Četvrtak, 12.07.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-1731/17, od 25. listopada 2017.
Pisana oporuka pred svjedocima
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-3022/2015-3, od 13. prosinca 2017.
Zastara prava zahtijevati ostavinu
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž-285/16-2, od 16. studenog 2017.
Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika - pravo na naplatu troškova
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-136/2018-2 od 19. ožujka 2018.
Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, 44 Gž Ovr-862/18-2, od 13. ožujka 2018.
Ovrha na nekretnini u slučaju promjene vlasnika nekretnine
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2869/16-2, od 15. studenog 2016.
Zabilježba pokretanja postupka ovrhe
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž Zk-783/2017-2, od 22. siječnja 2018.
Ovršna isprava - ovjerena preslika zadužnice
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-1504/2017-2, od 12. veljače 2018.
Ovršna isprava - javnobilježnička isprava
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-188/18-2, od 20. travnja 2018.
Posebna imovina bračnog druga
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž-2369/15, od 21. travnja 2016.
Djelomično lišenje poslovne sposobnosti
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž Ob-75/17-2, od 25. travnja 2017.
Prestanak obveze uzdržavanja
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1989/2012-2, od 20. prosinca 2017.
Podjela društva i ugovor o radu
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1049/10-2 od 14. prosinca 2011.
Upozorenje koje poslodavac daje radniku - mogućnost pobijanja pred sudom
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž R-962/2017-2, od 8. ožujka 2018.
Poslovno uvjetovani otkaz - obveze poslodavaca
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1465/16-2, od 8. studenog 2016.
Pripajanje i članstvo u upravi
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1539/11-2, od 22. siječnja 2014.
Podjela s preuzimanjem
Četvrtak, 12.07.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 74. Pž-3539/13-5, od 17. lipnja 2015.
Podjela društva i legitimacija za vođenje postupka
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž-1653/16-2, od 24. srpnja 2017.
Pripajanje društva i pravno sljedništvo
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-1084/2015-2, od 10. svibnja 2016. godine
Djelovanje zakona
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž-64/17, od 22. studenog 2017.
Predaja u suposjed - utvrđenje suvlasničkih udjela
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1235/15-5, od 12. listopada 2016.
Pravo suvlasnika zahtijevati naknadu za upotrebu stvari od ostalih suvlasnika
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž-1202/17-2, od 7. rujna 2017.
Ugovorna zabrana otuđenja ili opterećenja nekretnine
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2728/13-3, od 3. svibnja 2017.
Objekti prava vlasništva
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2391/12-1, od 4. travnja 2017.
Potrošački ugovori o odredba o ugovaranju mjesne nadležnosti
Četvrtak, 12.07.2018.
Županijski sud, Gž-420/2017-2 od 23. ožujka 2018.
Opasna stvar
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1765/2015-2, od 4. travnja 2017.
Ugovor o zakupu
Četvrtak, 12.07.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž – 2244/13-2, od 11. siječnja 2017.
Tražbine naknade štete - rok zastare
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 791/11-2, od 15. travnja 2015.
Opći zastarni rok
Četvrtak, 12.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 1227/13-2, od 31. kolovoza 2016.
Ništetnost ugovora
Četvrtak, 12.07.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž – 6976/16-2, od 8. prosinca 2016.
Odlučivanje o troškovima postupka
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-1820/17
Privremeno oduzimanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, IR-490/17
Dužnost utvrđivanja svih važnih činjenica
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-45/17
Produljeni prekršaj
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-493/17
Sudjelovanje umješača
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Županijski sud, GŽ R-322/17-2
Sukob nadležnosti
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 579/2017-2
Apsolutna nadležnost suda
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 241/2013-2
Raspored radnika na odgovarajuće radno mjesto
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 155/15-2 od 4. travnja 2017.
Dodatak na plaću za posebneuvjete rada
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 2307/2015-2
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 378/2014-2
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 2119/2015-2
Regres u slučaju prava na razmjerni dio godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Županijski sud, Gž R-287/16-2
Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Županijski sud, Gž R-287/16-2, od 12. veljače 2018.
Nepošteni posjed - osnova posjedovanja
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 58/16-2 od 22. ožujka 2017.
Osnovica za obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 314/16-2 od 18. siječnja 2017.
Raskid ugovora - do kojeg je trenutka moguće zatražiti raskid
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 904/16-3 od 4. siječnja 2017.
Naknada štete i zatezne kamate
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 224/17-2 od 14. ožujka 2017.
Ugovor o ortaštvu
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 302/14-2 od 19. travnja 2017.