Sudska praksa

Odgovornost poslodavca za štetu
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž R-400/18-2, od 9. svibnja 2018.
Poništenje izbora za radničko vijeće
Utorak, 19.02.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 4/18-2, od 31. siječnja 2018.
Prekovremeni rad
Utorak, 19.02.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1555/16-2, od 3. siječnja 2017.
Izmjene ugovora o radu
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž R-121/18-2, od 23. ožujka 2018.
Fiducijarno vlasništvo – zaštita posjeda
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, 19 Gž-1108/16-2, od 9. travnja 2018.
Stjecanje vlasništva na temelju kupoprodajnog ugovora
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-767/2018-2, od 6. prosinca 2018.
Nevaljani upis – brisovna tužba
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-Zk-256/16-2, od 29. studenog 2018.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-224/2018-2, od 28. rujna 2018.
Ukidanje nužnog prolaza i prava služnosti puta
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-6121/18-2, od 18. prosinca 2018.
Pravni osnov stjecanja vlasništva
Utorak, 19.02.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 793/2015-2, od 30. listopada 2018.
Kapara - stjecanje bez osnove
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-1172/2018-2, od 10. svibnja 2018.
Pobijanje pravnih radnji dužnika
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-237/2018-2, od 25. listopada 2018.
Raskid ugovora – aktivna legitimacija
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž -843/16, od 13. prosinca 2016.
Raskid ugovora o kreditu – zastara potraživanja
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-936/2018-2, od 16. studenog 2018.
Ovrha na suvlasničkom dijelu nekretnine
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, 10 Gž Ovr-255/2017-2, od 26. travnja 2018.
Proglašenje ovrhe nedopuštenom
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-950/2018-2, od 12. listopada 2018.
Prijenos tražbine i prijedlog za ovrhu
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-856/16-2, od 08. veljače 2017.
Prijenos tražbine iz ovršne isprave
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-171/2017, od 22. veljače 2017.
Prijenos mjenice
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž-3417/16, od 24. studenog 2016.
Stečajna i likvidacijska masa
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž-1311/2018-2, od 11. lipnja 2018.
Priznanje statusa stranke likvidacijskoj imovini
Srijeda, 16.01.2019.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 56. Pž-4769/14-3, od 12. siječnja 2016.
Prioritetne tražbine u predstečajnom postupku
Srijeda, 16.01.2019.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 20 Pž-5164/2016-3, od 10. veljače 2017.
Sklapanje ugovora o cesiji u uvjetima blokade računa
Srijeda, 16.01.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 189/13-2, od 14. listopada 2014.
Povreda ugovorne zabrane natjecanja
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž R-1313/16-2, od 24. kolovoza 2017.
Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž R-534/2018-2, od 14. lipnja 2018.
Vraćanje radnika na radno mjesto
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž R-270/2016-5, 12. listopada 2017.
Naknada štete zbog ozljede na radu
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, 2 Gž-951/14, od 9. studenog 2016.
Otkaz ugovora o radu sindikalnog povjerenika
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž R-1106/2017-2, od 15. ožujka 2018.
Ozljeda na radu priznata upravnim aktom
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž R-51/2018-2, od 23. ožujka 2018.
Rok za izvanredno otkazivanje ugovora o radu
Srijeda, 16.01.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 776/15-2,od 27. rujna 2016.
Nedostavljanje poslodavcu potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
Srijeda, 16.01.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 779/14-2, od 6. svibnja 2015.
Presumpcija ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme
Srijeda, 16.01.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 101/17-2, od 27. lipnja 2017.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž-5354/18-2, od 23. listopada 2018.
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama jedinica lokalne samouprave
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž-2677/18-3, od 06. studenog 2018.
Računanje isteka roka za podnošenje tužbe radi smetanja posjeda
Srijeda, 16.01.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1958/2015-2, od 25. travnja 2018.
Zabilježba spora u zemljišnoj knjizi
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž-1369/2018-3, od 16. listopada 2018.
Stjecanje prava stvarne služnosti
Srijeda, 16.01.2019.
Županijski sud, Gž-669/2018-2, od 18. listopada 2018.
Odricanje od prava na podnošenje prigovora
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-259/2018, od 07. veljače 2018.
Obavljanje autotaksi prijevoza
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1587/15, od 19. srpnja 2017.
Obavljanje djelatnosti trgovine
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2253/2017, od 7. veljače 2018.
Korištenje tjednog odmora
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3397/2015, od 4. travnja 2018.
Savjetovanje s radničkim vijećem
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3306/2016, od 14. veljače 2018.
Evidencija radnog vremena
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1589/2016, od 14. ožujka 2018.
Vođenje prekršajnog postupka nakon izricanja upravne mjere
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2306/2017, od 14. ožujka 2018.
Stavljanje proizvoda na tržište
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-376/2016, od 22. kolovoza 2018.
Sadržaj obračuna plaće
Srijeda, 19.12.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1171/2017, od 9. svibnja 2018.
Nedopuštenost ovrhe - pretpostavljeni vlasnik
Srijeda, 19.12.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1678/2017-2 od 18. srpnja 2018.
Uvjeti za odgodu ovrhe
Srijeda, 19.12.2018.
Županijski sud, GžOvr-84/18 od 23. ožujka 2018.
Odgoda ovrhe
Srijeda, 19.12.2018.
Županijski sud, GžOvr-1322/17-2 od 15. veljače 2018.
Dovršetak ovrhe na novčanim sredstvima
Srijeda, 19.12.2018.
Županijski sud, 14 Gž Ovr - 991/2018-2, od 16. kolovoza 2018.