Sudska praksa

Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe u ovršnom postupku
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-266/2018-2, od 5. travnja 2018.
Nemogućnost provođenja ovrhe
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, 44 Gž Ovr-862/18-2, od 13. ožujka 2018.
Prijedlog za ovrhu
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-500/2018-2, 15. ožujka 2018.
Ravnatelj školske ustanove
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž R-29/2019-2, od 17. travnja 2019.
Spolno uznemiravanje kao razlog za izvanredan otkaz
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 129/2018-2, od 11. prosinca 2018.
Nezakonitost odluke o otkazu
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 447/2018-2, od 11. prosinca 2018.
Uznemiravanje
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž R-588/2017-2, od 23. siječnja 2019.
Sudska odluka kao temeljm razvrgnuća suvlasničke zajednice
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-5194/17-2, od 12. veljače 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću za korist pravnih osoba
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-4297/2018-2, od 2. travnja 2019.
Štetne imisije
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-431/2018-2, od 16. svibnja 2018.
Prestanak društvenog vlasništva
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-5679/20173, od 2. travnja 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-4297/2018-2, od 02. travnja 2019.
Pasivna legitimacija u sporovima za utvrđenje vlasništva
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1953/2015-2, od 02. travnja 2019.
Preuređenje (adaptacija) tavana
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž- 1720/2019-2, od 16. travnja 2019.
Stjecanje vlasništva dosjelošću na geometrijski određenom dijelu nekretnine
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-4308/2018-3, od 12. ožujka 2019.
Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ob-153/2019-2, od 26. ožujka 2019.
Lišenje poslovne sposobnosti – pravo na pravično suđenje
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ob-72/2019-2, od 6. veljače 2019.
Poslovna sposobnost
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ob-65/2019-2, od 8. veljače 2019.
Prestanak obveze uzdržavanja
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, 4 Gž Ob-294/18-2, od 13. ožujka 2018.
Osiguranje od automobilske odgovornosti
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-592/2018-2, od 12. ožujka 2019.
Naknada štete zbog naleta divlje životinje
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-372/2016-2, od 16. svibnja 2017.
Promjenjiva kamatna stopa i valutna klauzula
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, 12 Gž-221/2018-2, 23. travnja 2019.
Prestanak ugovora o nalogu
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-974/2017-2, od 5. rujna 2018.
Ugovor o kreditu – zastara
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-666/18-3, od 8. studenoga 2018.
Podjela društva i vjerodostojna isprava
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, 10 Gž-563/2018-2, od 28. siječnja 2019.
Ovrha na nekretnini
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-119/2019-2, od 22. ožujka 2019.
Podnošenje prijedloga za ovrhu nakon proteka zastarnog roka
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-78/2019-2, od 13. veljače 2019.
Zastara tražbine iz zadužnice
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, 8 Gž-1094/2018-2, od 30. siječnja 2019.
Izravna naplata temeljem bjanko zadužnice
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-1252/2018-2, od 3. siječnja 2019.
Određivanje privremene mjere osiguranja
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, 14 Gž Ovr-202/2019-2, od 12. ožujka 2019.
Vraćanje na rad i naknada plaće
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-1320/16, od 9. ožujka 2017.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-43/2019-2, od 28. veljače 2019.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – otkazni rok
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 383/2018-2, od 12. prosinca 2018.
Alkoholiziranost na radnom mjestu
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 820/2018-2, od 14. studenoga 2018.
Dopuštenost izvanrednog otkazivanja
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 399/2018-2, od 27. studenoga 2018.
Ozljeda na radu
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-51/2018-2, od 23. ožujka 2018.
Smetanje posjeda nekretnine
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-318/2019-2, od 8.ožujka 2019.
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-4308/2018, od 12. ožujka 2019.
Sudska odluka kao temeljm razvrgnuća suvlasničke zajednice
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5194/17-2, od 12. veljače 2019.
Stjecanje vlasništva adaptacijom stana
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5112/2018-2, od 19. ožujka 2019.
Javno dobro
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-502/2016-2, od 13. rujna 2018.
Zaštita suposjeda zajedničkog prostora
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5288/2017-2, od 05. ožujka 2019.
Zasnivanje prava služnost puta
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5140/2018-2/2014-2, od 8. siječnja 2019.
Stjecanje suvlsništva nadogradnjom i adaptacijom
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-810/2019-2, od 19. ožujka 2019.
Naknada štete za deposedarinu nekretninu – zastarni rok
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž- 1667/2017-2, od 12. ožujka 2019.
Ugovor o koncesiji
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2323/2018-2, od 28. studenoga 2018.
Menadžerski ugovor
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 20/2018-2, od 5. prosinca 2018.
Izjava o priznanju duga
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2423/2018-2, od 30. listopada 2018.
Stručno osposobljavanje za rad – raskid ugovora
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-222/2018-2, od 18. ožujka 2019.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-678/2019-2, od 25. travnja 2019.