Sudska praksa

Rok za izvanredno otkazivanje ugovora o radu
Srijeda, 19.12.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 611/15-2, od 9. prosinca 2015.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Srijeda, 19.12.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 902/14-2, od 14. listopada 2015.
Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu
Srijeda, 19.12.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 909/16-2, od 13. rujna 2016.
Naknadno ugovaranje probnog rada
Srijeda, 19.12.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 574/03-2, od 2. lipnja 2004.
Zastara potraživanja ispunjenog na temelju naknadno poništenog ugovora
Srijeda, 19.12.2018.
Županijski sud, Gž-890/2018-2, od 11. listopada 2018.
Pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika
Srijeda, 19.12.2018.
Županijski sud, Gž-237/2018-2, od 25. listopada 2018.
Naknada za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada
Srijeda, 19.12.2018.
Županijski sud, Gž-392/18-2, od 15. svibnja 2018.
Naknada za korištenje zemljišta - zastarni rok
Srijeda, 19.12.2018.
Županijski sud, Gž-2390/2017-2 od 26. rujna 2018.
Ugovor o preuzimanju duga
Srijeda, 19.12.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 48/14-2, od 8. travnja 2014.
Odbijanje e-prijave
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2417/2016., od 18. listopada 2017.
Prijava promjene podataka tijekom osiguranja
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1053/2016, od 11. travnja 2018.
Povreda odredaba o prekovremenom radu
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1303/17, od 28. lipnja 2017.
Rad bez sklopljenog ugovora o radu
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2512/2017, od 30. svibnja 2018.
Predujam troškova stečajnog postupka
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 52 Pž-2479/2017-2, od 26. travnja 2017.
Likvidacija nakon brisanja iz registra
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 18. Pž-8702/15-3, od 4. siječnja 2016.
Odgovornost članova uprave za štetu
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 525/16-2, od 21. ožujka 2017.
Prenošenje ugovora na novog poslodavca
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1267/15-3, od 11. svibnja 2016.
Otpremnina – primjena za radnika povoljnijeg prava
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 34/16-2, od 6. srpnja 2016
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž R-408/2017-2, od 13. rujna 2018.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž R-417/2017-2, od 9. studenog 2017.
Građenje na tuđem zemljištu
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-4655-18-2 od 09. listopada 2018.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-216/15-2 od 02. listopada 2018.
Savjestan posjednik
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-776/18-5 od 03. srpnja 2018.
Upravljanje zgradom s više ulaza
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-4337/14-2 od 24. studenog 2017.
Građenje na tuđem zemljištu
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-1094/18-2 od 17. rujna 2018.
Dosjelost kao osnov stjecanja vlasništva
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-427/2018-2 od 26. rujna 2018.
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-2279/2014-2, od 7. srpnja 2016.
Stjecanje prava vlasništva RH
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 31/16-2, od 10. veljače 2016.
Prijenos založnog prava prijenosom tražbine
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž Zk-9/2016/-2, od 23. travnja 2018.
Ugovor o asignaciji
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 73. Pž-6780/14-3, od 11. veljače 2015.
Ugovor o cesiji
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 28 Pž-4068/2014-2, od 19. siječnja 2017.
Odgovornost RH za štetu
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 254/15-2, 25. ožujka 2015.
Naknada štete zbog profesionalne nesposobnosti za rad
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 934/16-2, od 21. rujna 2016.
Ovrha na mirovini – stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Županijski sud, Gž-1938/2017-3, od 12. rujna 2018.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 19.11.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 214/15-2, od 22. veljače 2017.
Proglašenje ovrhe nedopuštenom – zajednička imovina bračnih drugova
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž-684/16-2 od 3. srpnja 2018. godine
Osiguranje tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-1670/2017.-2, od 18. travnja 2018.
Teret dokazivanja u antidiskriminacijskim sudskim postupcima
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 50/16-3, od 14. travnja 2016.
Neisplata minimalne plaće
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2321/2017, od 25. listopada 2017.
Dopuštenost sklapanja ugovora o radu na određeno
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1665/14-2, od 25. studenoga 2014.
Primjena kolektivnog ugovora na ugovor o djelu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gžri-241/14, od 7. studenog 2014.
Angažiranje vanjskih suradnika u kazalištu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 30/14-2, od 3. rujan 2014.
Bitni elementi ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 776/13-2, od 17. ožujka 2015.
Razlike ugovora o djelu i ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-4208/16., od 18. svibnja 2017.
Predmnijeva ugovora o radu na neodređeno vrijeme
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 77/14-3, od 14. travnja 2015.
Dopuštenost otkaza
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1536/13-3, od 9. lipnja 2015.
Građenje na tuđem zemljištu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž-3195/15-3 od 24. travnja 2018.
Odgovornost RH za nezakonit i nepravilan rad službenika
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž-2752/15-2 od 28. veljače 2017.
Smetanje posjeda – pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž-2927/2017-3, od 05. travnja 2018.
Ugovorna kazna
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 9. Pž-100/15-6, od 7. svibnja 2015.