Sudska praksa

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Županijski sud, Gž-1874/2019-2, od 4. veljače 2020.
Stjecanje vlasništva građenjem na tuđem zemljištu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 804/2018-2, od 16. srpnja 2019.
Sanacija krovišta – poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Županijski sud, Gž-398/2019-2, od 7. travnja 2020.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1486/2015-8, od 19. veljače 2020.
Vrijeme dosjedanja
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Županijski sud, Gž-1135/2019-2, od 4. ožujka 2020.
Etažiranje stambene zgrade
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Županijski sud, Gž-29/2019-2, od 11. ožujka 2020.
Konverzija kredita s valutnom klauzulom
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Županijski sud, Gž-219/2020-2, od 23. travnja 2020.
Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Županijski sud, Gž-883/2019-6, od 9. ožujka 2020.
Zadužnica – stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2624/2019-2, od 13. studenoga 2019.
Nematerijalna šteta
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3521/2019-2, od 19. studenoga 2019.
Zahtjev za naknadu štete
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 26/2020-2, od 14. siječnja 2020.
Održavanje reda na raspravi
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2696/2019-3, od 17. srpnja 2019.
Procesnopravna legitimacija
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 4/2018-6, od 4. rujna 2019.)
Sporazum o prorogaciji
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, Gž R-299/2019-3, od 17. siječnja 2020.)
Prijedlog za ovrhu
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, 17 Gž Ovr-3030/2019-3, od 28. siječnja 2020.
Stavljanje odluke o otkazu van snage
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 724/2018-2, od 19. studenoga 2019.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 302/2018-2, od 26. studenog 2019.
Odluka o otkazu ugovora o radu
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 25/2018-2, od 19. studenog 2019.)
Pravo na povećanje plaće
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, 14 Gž R-603/2019-2, 10. prosinca 2019.
Vlasništvo nekretnine – bračna stečevina
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, 12 Gž -895/2019-2, od 26. studenog 2019.
Zemljišnoknjižni uložak
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, 12 Gž Zk-174/2020-2, od 3. ožujka 2020.
Suvlasništvo nekretnine
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, 40 Gž-4807/19-2, od 31. prosinca 2019.
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1632/2019-2, od 24. travnja 2019.
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, Gž-1694/2019-2, od 16. rujna 2019.
Nepoštene ugovorne odredbe
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, Gž-1973/2019-2, od 16. rujna 2019.
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 4 Gž-4795/19-2, od 21. siječnja 2020.
Prorogacijska klauzula
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-51/2020-2, od 3. veljače 2020.
Povlačenje tužbe i naknada parničnih troškova
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-88/2020-2, od 10. veljače 2020.
Dopuštenost revizije
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revd 110/2020-2, od 29. siječnja 2020.
Ugovor o kreditu – mjesna nadležnost
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-56/2020-2, od 4. veljača 2019.
Nadležnost javnih bilježnika
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-983/2019-2, od 22. siječnja 2020.
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-37/2020-2, od 27. siječnja 2020.
Ovrha na djeljivim tražbinama
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-1261/2019-2, od 14. veljače 2020.
Ovrha na novčanim sredstvima
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 26 Gž Ovr-880/2019-2, od 17. veljače 2020.
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-178/2020-2, od 5. veljače 2020.
Skraćenje otkaznog roka
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž R-557/2019-2, od 29. kolovoza 2019.
Uvećanje po osnovi staža
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revd 105/2020-2, od 28. siječnja 2020.
Otkaz ugovora o radu i naknada štete
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž R-208/2019-2, od 3. listopada 2019.)
Naknada plaće u slučaju prekida rada
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 77 Gž R-417/19-4, od 5. studenoga 2019.
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, , Gž R-811/2019-2, od 21. studenoga 2019.
Rješenje o izvedenom stanju
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-139/2020-2, od 24. veljače 2020.
Otkup stanarskog prava
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2105/2016-2, od 18. veljače 2020.
Nerazvrstane ceste
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2433/2018-6 od 28. siječnja 2020.
Poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-473/2020-2, od 19. veljače 2020.
Zastarni rok za podnošenje zahtjeva za prijenos devizne štednje
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 76/2018-3, od 5. veljače 2020.
Materijalni nedostaci stvari
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-2070/2019-2, od 7. studenog 2019.
Jednostrani raskid ugovora
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 6 Gž-1023/2018-2, od 24. siječnja 2020.
Raskid ugovora i povrat stvari
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-1796/2019-2, od 21. studenoga 2019.
Naknada izgubljene zarade
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 11 Gž-287/2020-2, od 27. veljače 2020.)
Stjecanje bez osnove – zastara
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 8 Gž-912/2019-2, od 20. studenoga 2019.