Sudska praksa

Odluka o otkazu - stupanj obrazovanja
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 550/2020-4, od 1. rujna 2020.
Kolektivni višak radnika
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-107/2020-4, od 17. rujna 2020.
Raspored korištenja godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-703/2020-2, od 10. rujna 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-314/2020- 2, od 23. rujna 2020.
Pretvorba društvenih poduzeća
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1235/2014-4, od 16. prosinca 2020.
Isplate zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud, Gž-365/2020-2, od 25. siječnja 2021.
Povećanje suvlasničkog omjera
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-322/2019-2, od 21. siječnja 2021.
Pretvorba društvenog vlasništva
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-916/2020-2, od 27. siječnja 2021.
Prestanak prava vlasništva
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-2827/2020-3, od 20. siječnja 2021.
Sanacija krovišta
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-754/2020-3, od 7. siječnja 2021.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 1200/2017-2, od 17. studenoga 2020.
Sporazumni raskid ugovora o radu
Nedjelja, 14.03.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 620/2020-2, od 8. prosinca 2020.
Prekid postupka
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1872/20-2, od 10. prosinca 2020.
Preinaka tužbe
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-637/2020-2, od 3. rujna 2020.
Zastara
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Varaždinu, 12 Gž-1075/2020-2, od 30. rujna 2020.
Presuda zbog ogluhe
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1412/2020-2, od Gž-1412/2020-2
Utvrđivanje povreda iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 757/2020-2, od 15. rujna 2020.
Povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 285/2020-2, od Rev 285/2020-2
Otkaz zbog neispunjavanja plana prodaje
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 463/2020-2, od 7. srpnja 2020.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 126/2020-3, od 5. svibnja 2020.
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3940/2019-2, od 6. listopada 2020.
Prekid rada zbog diskriminacije
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2184/2019-3, od 22. rujna 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-768/2020-2, od 6. listopada 2020.
Menadžerski ugovor
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-271/2020-2, od 25. studenoga 2020.
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž- 274/2020-2, od 10. studenoga 2020.
Stjecanje vlasništva na pokretnim stvarima
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-856/2020-2, od 23. prosinca 2020.
Tužbeni zahtjev na činidbu
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2355/2018-2, od 5. siječnja 2021.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1716/2020-2, od 9. prosinca 2020.
Stjecanje suvlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1250/2020-2, od 11. studenoga 2020.
Tužba za ispravak
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Varaždinu, 26 Gž Zk-445/2020-2, od 5. studenoga 2020.
Naknada troškova odvjetnika
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 5 Gž-148/2020-2, od 30. rujna 2020.
Ugovor o nalogu - troškovi zastupanja
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 332/2020-2, 22. rujna 2020.
Raskid ugovora podnošenjem tužbe
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 364/2020-3, od 8. rujna 2020.
Jamstvo - zastarni rokovi
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Varaždinu, 25 Gž-217/2020-2, od 10. studenoga 2020.
Priznanje duga
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1010/2020-2, od 25. rujna 2020.
Opći uvjeti poslovanja
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-476/2020-2, od 21. rujna 2020.
Vodna naknada - zastara potraživanja
Ponedjeljak, 15.02.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1585/2020-2, od 30. studenoga 2020.
Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 498/2020-2, od 30. studenog 2020.
Nadležnost suda u predstečajnom postupku
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 479/2020-2, od 16. studenog 2020.
Poništenje odluke o otkazu ugovora o radu
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 757/2020-2, od 15. rujna 2020.
Naknada štete - slobodna ocjena
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 431/2019-2, od 4. veljače 2020.
Presuda zbog oguhe
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 132/2019-2, od 25. kolovoza 2020.
Izostanak sa radnog mjesta
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3820/2019-2, od 19. svibnja 2020.
Dopuštenost otkaza ugovora o radu
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2184/2019-3, od 22. rujna 2020.
Odluka o otkazu - socijalni kriteriji
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 224/2020-2, od 27. svibnja 2020.
Neopravdani izostanak s radnog mjesta
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4536/2019-2, od 2. lipnja 2020.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5063/2019-2, od 30. lipnja 2020.
Teža povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 97/2020-2, od 28. travnja 2020.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5200/2019-2, od 23. prosinca 2019.
Kolektivni višak radnika
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3764/2019-2, od 2. lipnja 2020.