Sudska praksa

Stjecanje vlasništva - predaja u posjed
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-30/2021-2, od 19. veljače 2021.
Prividan ugovor
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1489/2018-2, od 7. travnja 2021.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 1135/2015-2, od 3. ožujka 2021.
Pravo zadržanja
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, 5 Gž-1257/2020-2, od 5. siječnja 2020.
Ispravak objavljene informacije
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, Gž-168/2020-2, od 14. svibnja 2020.
Ugovaranje u korist trećega
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1924/2020-2, od 9. ožujka 2021.
Načelo savjesnosti i poštenja
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, 15 Gž-258/2020-2, od 18. svibnja 2020.
Ništetnost ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-31/2021-2, od 10. ožujka 2021.
Pravo zaposlenja na drugim poslovima
Nedjelja, 13.06.2021.
Županijski sud u Splitu, 22 Gž R-73/20-2, od 13. svibnja 2020.
Povratak na rad
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-89/2020-2, od 4. studenoga 2020.
Isplata razlike plaće
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-18/2021-2, od 19. siječnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-11/2020-2, od 29. siječnja 2020.
Povećanje svote uzdržavanja
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-857/2020-2, od 17. prosinca 2020.
Obveza uzdržavanja - doprinos uzdržavanju
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-19/2021-2, od 28. siječnja 2021.
Pravo na uzdržavanje
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-63/2021-2, od 4. veljače 2021.
Pravo na uzdržavanje
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Ob-63/2021-2, od 4. veljače 2021.
Bračna stečevina - pravo na otkup stana
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-41/2020-2, od 27. svibnja 2020.
Uzdržavanje djeteta
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Ob-75/2021-2, od 11. veljače 2021.
Predaja u posjed
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Zadru, Gž-981/2020-2, od 3. ožujka 2021.
Stjecanje prava vlasništva temeljem sudske odluke
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-487/2021-2, od 1. ožujka 2021.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-295/2021-2, od 8. travnja 2021.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-136/2021-2, od 24. ožujka 2021.
Suvlasništvo nekretnine
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-524/2020-2, od 7. listopada 2020.
Uporaba tuđe stvari
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-519/2020-2, od 30. travnja 2020.
Plaćanje zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1452/2020-2, od 4. studenoga 2020.
Upravitelj zgrade
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž-834/2020-2, od 9. ožujka 2021.
Dosjelost - samostalnost posjeda
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž -320/2020-3, od 9. lipnja 2020.
Naplata zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-878/2020-2, od 7. listopada 2020.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-2922/2020-2, od 6. listopada 2020.
Kazneno djelo - odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1917/2020-2, od 23. prosinca 2020.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-217/2020-2, od 10. studenoga 2020.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-825/2020-3, od 28. siječnja 2021.
Ugovor o najmu stana
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž-185/2020-3, od 17. ožujka 2021.
Pravična novčana naknada - orijentacijski kriteriji
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1754/2020-2, od 11. veljače 2021.
Vraćanje kapare
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-479/2020-2, od 4. kolovoza 2020.
Zastara - anuiteti
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1010/2020-2, od 25. rujna 2020.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1667/2015-2, od 7. listopada 2020.
Pravni interes za utvrđenje ništetnosti
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 576/2019-4, od 10. lipnja 2020.
Plaćanje zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1452/2020-2, od 4. studenoga 2020.
Objava isprike
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1008/2020-2, od 14. listopada 2020.
Dokazivanje primjene socijalnih kriterija
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 573/2020-2, od 27. svibnja 2020.
Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1405/2020-2, od 10. lipnja 2020.
Suglasnost radničkog vijeća
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-1159/2020-2, od 15. listopada 2020.
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-896/20-2, od 24. rujna 2020.
Zakonska zabrana natjecanja
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4878/2019-2, od 9. lipnja 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3099/2019-3, od 9. lipnja 2020.
Presumpcija sklapanja ugovora o radu
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 927/2020-2, od 30. rujna 2020.
Primjena propisa u radnom sporu
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 496/2020-2, od 16. lipnja 2020.
Naknada korisnih i nužnih troškova
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1258/2020-2, od 18. veljače 2021
Vlasništvo na dijelu zemljišta
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1160/2020-2, od 19. studenoga 2020.