Sudska praksa

Revizija protiv rješenja
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4645/2019-2, od 25. veljače 2020.
Pravomoćnost rješenja o nasljeđivanju
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 849/2018-3, od 20. svibnja 2020.
Mjenica – prigovori mjeničnog dužnika
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3703/2019-2, od 21. siječnja 2020.
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž-1031/2020-2, od 1. lipnja 2020.
Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-471/2020-2, od 9. lipnja 2020.
Troškovi ovršnog postupka
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 37 Gž Ovr-155/2020-3, od 6. srpnja 2020.
Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-370/2020-2, od 17. srpnja 2020.
Izostanak sa radnog mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4536/2019-2, od 2. lipnja 2020.
Inventurni manjak i izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4337/2019-3, od 9. lipnja 2020.
Konzumacija alkohola – izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4389/2019-2, od 16. lipnja 2020.
Povrat uloženih sredstava za uređenje prostora
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2981/2014-4, od 11. veljače 2020.
Posljednji mirni posjed
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž-769/2018-2, od 26. lipnja 2018.
Zajednička pričuva
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 15 Gž-181/18-2, od 2. siječnja 2019.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 13 Gž 680/19-2, od 22. svibnja 2019.
Kupoprodaja nekretnine
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 26 Gž Zk-403/2020-2, od 8. srpnja 2020.
Metoda obračuna zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-461/2015-2, od 18. veljače 2020.
Ništetnost ugovora o kupoprodaji
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 12 Gž -68/2019-3, od 11. studenog 2019.
Ugovor o posredovanju
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4856/2019-2, od 18. veljače 2020.
Izvršenje nepravomoćne sudske presude
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4298/2019-2, od 12. svibnja 2020.
Iznošenje obrane radnika
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4139/2019-2, od 21. travnja 2020.
Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4467/2019-2, od 12. svibnja 2020.
Nedopuštena raspolaganja stranaka
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2838/2018-4, od 11. veljače 2020.
Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 313/2018-4, od 10. ožujka 2020.
Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1025/2018-2, od 3. ožujka 2020.
Obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 65/2018-3, od 10. ožujka 2020.
Založno pravo na nekretnini
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5005/2019-2, od 29. siječnja 2020.
Troškovi postupka
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, 9 Gž Ovr-715/2019-4, od 17. travnja 2020.
Nemogućnost izvršenja osnova za plaćanje
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-195/2020-3, od 12. lipnja 2020.
Novo sredstvo ili predmet ovrhe
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 383/2019-2, od 6. svibnja 2020.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3651/2018-2, od 4. ožujka 2020.
Sudski raskid ugovora o radu i smrt radnika
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2691/2018-2, od 11. ožujka 2020.
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 433/2018-2, od 11. ožujka 2020.
Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, Gž-1098/2018-4, od 26. svibnja 2020.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, Gž-269/2019-2, od 19. svibnja 2020.
Napuštene stvari
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, Gž-2633/18-4, od 3. ožujka 2020.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 861/2019, od 22. travnja 2020.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - zabilježba
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, Gž-146/2020-2, od 21. travnja 2020.
Utvrđivanje visine pravične novčane naknade
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 321/2017-2, od 21. siječnja 2020.
Naknada imovinske štete
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 705/2018-3, od 26. veljače 2020.
Materijalni nedostaci stvari
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 325/2017-3, od 10. ožujka 2020.
Verzijski zahtjev
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 110/2020-2, od 5. svibnja 2020.
Raskid ugovora
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1181/2019-2, od 5. svibnja 2020.
Revizijski razlozi
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3104/2019-4, od 18. rujna 2019.)
Primjena materijalnog prava
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4206/2019-2, od 22. listopada 2019.
Radni spor i tužbeni zahtjev
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 598/2019-3, od 22. listopada 2019.
Ulaganje prigovora zastare u reviziji
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4274/2019-2, od 14. siječnja 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3512/2019-2, od 10. rujna 2019.
Savjetovanje sa radničkim vijećem
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3306/2019-2, od 12. studenoga 2019.
Kumulacija dodataka na osnovnu plaću
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3404/2019-2, od 18. prosinca 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Županijski sud, Gž-1874/2019-2, od 4. veljače 2020.