Sudska praksa

Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-24/2019-2, od 10. rujna 2020.
Isplata naknade za korištenje tuđe stvari
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-1437/2019-6, od 25. kolovoza 2020.
Stjecanje vlasništva
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 291/2019-s, od 19. svibnja 2020.
Upravitelj zgrade
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 870/2017-2, od 08. srpnja 2020.
Brisovna tužba
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 861/2019-2, od 22. travnja 2020.
Pravo korištenja na građevinskom zemljištu
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3985/2019-2, od 26. svibnja 2020.
Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-1353/2019-2, od 24. rujna 2020.
Ugovor o zakupu
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3050/2019-2, 19. studenoga 2019.
Prekid zastare
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5131/2019-2, od 17. prosinca 2019.
Naknada štete
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3107/2019-2, od 22. travnja 2020.
Kapara
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2310/2019-2, od 5. svibnja 2020.
Tužba na utvrđenje
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2815/2016-2, od 26. kolovoza 2020.
Nužni nasljedni dio
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1114/2018-2, od 21. travnja 2020.
Odlučivanje o tužbenom zahtjevu
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1987/2019-4, od 28. travnja 2020.
Obrazloženje presude
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 531/2020-2, od 2. lipnja 2020.
Presumpcija povlačenja tužbe
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1220/2018-2, od 6. svibnja 2020.
Nalaz i mišljenje vještaka
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3672/2018-2, od 22. travnja 2020.
Bitna povreda parničnog postupka
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 655/2018-2, od 19. svibnja 2020.
Nemogućnost provedbe ovrhe
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, 37 Gž Ovr-416/2020-4, od 1. rujna 2020.
Ovršni postupak – nadležnost
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-392/2020-2, od 16. rujna 2020.
Odgoda ovrhe
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-431/2020-2, od 25. kolovoza 2020.
Kolektivni višak radnika
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3764/2019-2, od 2. lipnja 2020.
Teška povreda obveza iz radnog odnosa
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3820/2019-2, od 19. svibnja 2020.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3463/2019-2, od 9. lipnja 2020.
Izvanredni otkaz
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2448/2018-2, od 13. svibnja 2020.
aljanost ugovora o otkupu konficiranog stana
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž-348/2018-2, od 15. lipnja 2020.
Zajednička pričuva
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž-200/19-2, od 03. srpnja 2020.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž-2137/2019-2, od 05. ožujka 2020.
Zaštita od uznemiravanja
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 232/2019-3, od 12. svibnja 2020.
Naknada nužnih i korisnih troškova
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3796/2018-2, od 28. travnja 2020.
Otkaz stanarskog prava
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3426/2019-2, od 12. svibnja 2020.
Pravo doživotnog plodouživanja
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, 13 Gž Zk-244/2020-2, od 29. rujna 2020.
Darovanje bez predaje stvari
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 459/2020-4, od 5. svibnja 2020.
Povreda prava osobnosti
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1874/2018-2, od 19. svibnja 2020.
Ništetnost mjenice
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 246/2018-2, od 19. svibnja 2020.
Odgovornost za štetu
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2321/2018-3, od 19. svibnja 2020.
Radni spor – ocjenjivanje dokaza
Četvrtak, 17.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 420/2018-2, od 28. siječnja 2020.
Medicinsko vještačenje
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4325/2019-2, od 22. siječnja 2020.
Prigovor prijeboja
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3426/2018-4, od 28. siječnja 2020.
Revizija protiv rješenja
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4645/2019-2, od 25. veljače 2020.
Pravomoćnost rješenja o nasljeđivanju
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 849/2018-3, od 20. svibnja 2020.
Mjenica – prigovori mjeničnog dužnika
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3703/2019-2, od 21. siječnja 2020.
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž-1031/2020-2, od 1. lipnja 2020.
Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-471/2020-2, od 9. lipnja 2020.
Troškovi ovršnog postupka
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 37 Gž Ovr-155/2020-3, od 6. srpnja 2020.
Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-370/2020-2, od 17. srpnja 2020.
Izostanak sa radnog mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4536/2019-2, od 2. lipnja 2020.
Inventurni manjak i izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4337/2019-3, od 9. lipnja 2020.
Konzumacija alkohola – izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4389/2019-2, od 16. lipnja 2020.
Povrat uloženih sredstava za uređenje prostora
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2981/2014-4, od 11. veljače 2020.