Sudska praksa

Obustava ovrhe
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-722/2019-2, od 3. rujna 2019.
Upis zabilježbe ovrhe
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž Zk-157/2019-2, od 29. srpnja 2019.
Predstečajna nagodba kao ovršna isprava
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, 5 Gž Ovr-425/19-2, od 11. lipnja 2019.
Nedopuštenost ovrhe
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-846/2019-2, od 27. rujna 2019.
Obustava ovrhe
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-145/2019-2, od 19. travnja 2019.
Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3488/2018-2, od 11. prosinca 2018.
Izvanredni otkaz
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2109/2019-2, 10. srpnja 2019.
Ugovor o djelu
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3108/2019-2, od 4. rujna 2019.
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 110/2018-2, od 2. srpnja 2019.
Alkoholiziranje na radnom mjestu
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 755/2019-2, od 3. travnja 2019.
Poslovno uvjetovani otkaz
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 541/2019-4, od 20. kolovoza 2019.
Ugovor o specijalizaciji
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 579/2018-2, od 18. prosinca 2018.
Otvaranje postupka stečaja potrošača
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-378/2019-2, od 6. ožujka 2019.
Razlučni vjerovnici
Petak, 15.11.2019.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 77 Pž-87/2019-2, 10. siječnja 2019.
Stečaj potrošača
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-2312/2019-2, od 12. rujna 2019.
Nastavak postupka nakon predstečajne nagodbe
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3411/2018-2, 11. prosinca 2018.
Otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-451/2019-2, od 26. rujna 2019.
Pravo na zaštitu posjeda
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-1751/2019-2, od 20. rujna 2019.
Predmet posjedovanja
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-1536/2019-2, od 4. rujna 2019.
Naknada štete zbog otkaza ugovora o radu
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2470/2019-2, od 16. srpnja 2019.
Naknada štete
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-861/2019-2, od 26. srpnja 2019.
Ugovorna kazna
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3417/2018-2, 4. prosinca 2018.
Stjecanje bez osnove
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-253/2018-2, od 18. rujna 2019.
Prividan ugovor
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-254/2019-3, od 18. rujna 2019.
Troškovi izravne naplate
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, GžOvr-4/2019-3, od 12. kolovoza 2019.
Odbacivanje prijedloga za ovrhu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, GžOvr-255/2019-2, od 12. kolovoza 2019.
Ovršne isprave
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3207/2018-3, od 18. prosinca 2018.
Javnobilježnički akt – klauzula ovršnosti
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-1594/19-2, od 10. travnja 2019.
Zabrana naplate po zadužnici privremenom mjerom
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, 5 Gž-420/19-2, od 10. travnja 2019.
Nevođenje evidencije o radnom vremenu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3773/2018-2, od 8. siječnja 2019.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 331/2018-2, od 15. siječnja 2019.
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 740/2018-2, od 8. siječnja 2019.
Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Rev 224/2019-4, od 27. veljače 2019.
Raspuštanje radničkog vijeća
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 7/2019-2, od 15. svibnja 2019.
Konzumacija sredstava ovisnosti
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 527/2018-3, od 11. prosinca 2018.
Dostavljanje lažne svjedodžbe
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 282/2018-2, od 12. veljače 2019.
Odgovornost za obveze obrta
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, 8 Gž-189/2018-2., od 12. ožujka 2018.
Povreda prava članstva u udruzi
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1610/17-2, od 14. veljače 2018.
Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo kao trgovac
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 3/2019-2, od 2. srpnja 2019.
Prijenos poslovnog udjela
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 168/2018-6, od 18. prosinca 2018.
Izvanbračna zajednica i uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ob-477/2017, od 14. rujna 2017.
Odricanje od prava na uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ovr Ob-46/2019-2, od 30. travnja 2019.
Snižavanje iznosa uzdržavanja
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ob-141/2019-2, od 27. ožujka 2019.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ob-50/2019-2, od 24. siječnja 2019.
Naknada za uskraćeno uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 688/2019-2, od 20. veljače 2019.
Pravo korištenja grobnog mjesta
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-284/2018-2, od 14. svibnja 2019.
Ograničenje prava vlasništva
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž- 707/2016, od 30. svibnja 2019.
Stjecanje vlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Zk-225/2019, od 17. svibnja 2018.
Prijenos ugovora na treću osobu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-20/2019-2, od 25. siječnja 2019.
Oslobođenje nakladnika odgovornosti za štetu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-1554/2018, od 11. ožujka 2019.