Sudska praksa

Nekretnina kao bračna stečevina
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-612/2020-2,od 17. rujna 2021
Stjecanje prava vlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-440/2021-2,od 23. rujna 2021
Pravni učinak kupoprodajnog ugovora
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-459/2021-2,od 14. lipnja 2021.
Ugovor o kreditu - zaštita potrošača
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1960/2020-2,od 22. rujna 2021
Raskid ugovora o darovanju
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-4408/2020-4,od 22. rujna 2021
Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1384/2019,od 22. rujna 2021
Šteta na vozilu zbog naleta divljači
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1318/2021-2,od 05. listopada 2021
Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-823/2021-2, od 7. listopada 2021
Naknada izvanugovorne štete
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-321/2021-2, od 20. listopada 2021.
Pravo na dom
Srijeda, 10.11.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1518/2021-2, od 5. listopada 2021.
Povlačenje tužbe
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-58/2021-2, od 10. lipnja 2021
Radni spor - dostava pismena
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 16/2020-3, od 23. prosinca 2020
Pobijanje odluke o otkazu
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1235/2020-2, od 13. siječnja 2021.
Primjena za radnika najpovoljnijeg prava
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 21/2021-2, od 13. siječnja 2021.
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 267/2020-3, od 3. veljače 2021
Mobing
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-585/2021-2, od 19. kolovoza 2021.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1230/2020-2, od 12. siječnja 2021.
Raspored na drugo mjesto rada
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-590/2021-2, od 22. srpnja 2021
Dopuštenost odluke o otkazu
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 856/2020-2, od 22. prosinca 2020
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1022/2020-2, od 20. listopada 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1202/2020-2, od 15. prosinca 2020.
Sporazum o prestanku ugovora o radu
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 908/2020-3, od 9. veljače 2021.
Uzdržavanje punoljetnog djeteta
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-772/2021-2, od 27. srpnja 2021.
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-1010/2020-2, od 7. rujna 2021
Načelo povjerenja
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-323/2021-2, od 1. srpnja 2021.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-364/2021-4, od 21. srpnja 2021.
Stjecanje vlasništva za korist udruga
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, ev-x 313/2015-2, od 01. lipnja 2021
Osnov za stjecanje vlasništva
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2055/2021-2, od 20. srpnja 2021
Pošteni posjed nekretnine
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2362/2021-2, od 12. kolovoza 2021.
Nerazvrstane ceste
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-637/2021-2, od 14. srpnja 2021.
Uređenje stana bez suglasnosti suvlasnika
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1717/2019-2, od 24. svibnja 2021
Pravni nedostaci na stvari
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-5512021-2, od 16. lipnja 2021.
Nepoštene ugovorne odredbe
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-301/2021-2, od 25. lipnja 2021
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-485/2021-2, od 7. srpnja 2021
Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-1128/2021-2, od 16. rujna 2021.
Vještačenje
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-814/2021-2, od 11. lipnja 2021.
Dokazivanje u radnom sporu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1400/2021-2, od 6. srpnja 2021.
Pravo na pošteno suđenje
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-394/2021-2, od 5. srpnja 2021.
Oslobođenje obveze plaćanja zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-646/2021-2, od 6. svibnja 2021.
Nedopuštenost pljenidbe
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-465/2021-5, od 12. svibnja 2021.
Primjena povoljnijeg prava
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1484/2021-2, od 7. srpnja 2021.
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1000/2021-2, od 19. svibnja 2021.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-729/2021-2, od 10. lipnja 2021.
Osobno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-652/2021-2, od 21. lipnja 2021.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1334/2021-2, od 9. srpnja 2021.
Utvrđivanje dopuštenosti otkaza
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1182/2021-2, od 17. lipnja 2021.
Povrat imovine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-403/2020-2, od 2. lipnja 2021.
Stjecanje prava vlasništva nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-304/2021-2, od 10. lipnja 2021.
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1893/2021-2, od 14. lipnja 2021.
Zahtjev za predaju u posjed nekretnine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-351/2021-2, od 9. lipnja 2021.