Sudska praksa

Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-4320/2019-2, od 21. travnja 2021.
Pravo na dom
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2075/2020-2, od 04. svibnja 2021.
Stjecanje vlasništva – pošten posjed
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 2 Gž-114/2020-2, od 10. ožujka 2021.
Naknada štete – štetna radnja
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 312/2020-2, od 12. siječnja 2021.
Obveznik plaćanja računa
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-136/2021, od 15. veljače 2021.
Pravična novčana naknada
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud, Gž-298/2021-2, od 19. ožujka 2021.
Stjecanje bez osnove – ukidanje odluke
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-139/2020-2, od 8. travnja 2021.
Zastara zahtjeva za izdavanje tabularne isprave
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-439/2021-2, od 22. travnja 2021.
Šteta zbog naleta divljači
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1767/2021-2, od 11. svibnja 2021.
Pristojba za prijamnik u ugostiteljskom objektu
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud, 6 Gž-1175/2020-2, od 17. svibnja 2021.
Doprinos oštećenika šteti
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 4 Gž-1645/2021-2, od 25. svibnja 2021.
Naknada štete
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 24 Gž-1824/2021-2, od 23. lipnja 2021.
Ispunjavanje ugovornih obveza
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 1 Gž-595/2020-2, od 26. svibnja 2021.
Ugovor o zajmu – dokazivanje
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud, 13 Gž-1236/2020-2, od 20. travnja 2021.
Stjecanje bez osnove
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 6 Gž-218/2020-2, od 16. lipnja 2021.
Zastara u radnom odnosu
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-287/2020-2, od 9. ožujka 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 740/2020-2, od 12. siječnja 2021.
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, 22 Gž R-306/20-2, od 26. svibnja 2020.
Otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 640/2020-2, od 19. siječnja 2021.
Potraživanja prava iz kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, 14 Gž R-1374/2020-2, od 16. ožujka 2021.
Uzdržavanje djeteta
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-573/2020-2, od 26. kolovoza 2020.

Utvrđivanje očinstva
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-711/2020-2, od 8. listopada 2020.
Obveza uzdržavanja bračnog druga
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-651/2020-2, od 3. rujna 2020.
Vlasnička tužba
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, Gž-206/2021-2, od 14. travnja 2021.
Uspostava zemljoknjižnog stanja
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, Gž-113/2021-2, od 6. travnja 2021.
Vlasnička tužba
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, Gž-206/2021-2, od 14. travnja 2021.
Posjedovna zaštita
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-717/2021-2, od 24. ožujka 2021.
Pravo služnosti
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, Gž-127/2020-3, od 3. ožujka 2020.
Zaštita povjerenja u pravnom prometu
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-733/2020-2, od 15. listopada 2020.
Predaja u suposjed
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1880/2020-2, od 26. svibnja 2020.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-5/2021-2, 19. veljače 2021.
Stjecanje vlasništva - predaja u posjed
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-30/2021-2, od 19. veljače 2021.
Prividan ugovor
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1489/2018-2, od 7. travnja 2021.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 1135/2015-2, od 3. ožujka 2021.
Pravo zadržanja
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, 5 Gž-1257/2020-2, od 5. siječnja 2020.
Ispravak objavljene informacije
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, Gž-168/2020-2, od 14. svibnja 2020.
Ugovaranje u korist trećega
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1924/2020-2, od 9. ožujka 2021.
Načelo savjesnosti i poštenja
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud, 15 Gž-258/2020-2, od 18. svibnja 2020.
Ništetnost ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-31/2021-2, od 10. ožujka 2021.
Pravo zaposlenja na drugim poslovima
Nedjelja, 13.06.2021.
Županijski sud u Splitu, 22 Gž R-73/20-2, od 13. svibnja 2020.
Povratak na rad
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-89/2020-2, od 4. studenoga 2020.
Isplata razlike plaće
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-18/2021-2, od 19. siječnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-11/2020-2, od 29. siječnja 2020.
Povećanje svote uzdržavanja
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-857/2020-2, od 17. prosinca 2020.
Obveza uzdržavanja - doprinos uzdržavanju
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-19/2021-2, od 28. siječnja 2021.
Pravo na uzdržavanje
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-63/2021-2, od 4. veljače 2021.
Pravo na uzdržavanje
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Ob-63/2021-2, od 4. veljače 2021.
Bračna stečevina - pravo na otkup stana
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-41/2020-2, od 27. svibnja 2020.
Uzdržavanje djeteta
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Ob-75/2021-2, od 11. veljače 2021.
Predaja u posjed
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Zadru, Gž-981/2020-2, od 3. ožujka 2021.