Sudska praksa

Oslobođenje obveze plaćanja zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-646/2021-2, od 6. svibnja 2021.
Nedopuštenost pljenidbe
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-465/2021-5, od 12. svibnja 2021.
Primjena povoljnijeg prava
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1484/2021-2, od 7. srpnja 2021.
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1000/2021-2, od 19. svibnja 2021.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-729/2021-2, od 10. lipnja 2021.
Osobno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-652/2021-2, od 21. lipnja 2021.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1334/2021-2, od 9. srpnja 2021.
Utvrđivanje dopuštenosti otkaza
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1182/2021-2, od 17. lipnja 2021.
Povrat imovine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-403/2020-2, od 2. lipnja 2021.
Stjecanje prava vlasništva nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-304/2021-2, od 10. lipnja 2021.
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1893/2021-2, od 14. lipnja 2021.
Zahtjev za predaju u posjed nekretnine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-351/2021-2, od 9. lipnja 2021.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Puli, Gž-734/2021-2, od 15. lipnja 2021.
Fiducijarno osiguranje
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1711/2021-2, od 17. svibnja 2021.
Pravo vlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-284/2021-2, od 7. srpnja 2021.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-539/2021-2, od 9. srpnja 2021.
Ugovor o najmu stana
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-353/2021-2, od 24. lipnja 2021.
Kamate na kamate
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1949/2021-2, od 13. srpnja 2021.
Restitucijski zahtjev - zastara
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2205/2021-2, od 28. lipnja 2021.
Ništetnost ugovora o kreditu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, 24 Gž-276/2021-2, od 13. srpnja 2021.
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 33 Gž-1630/2021-2, od 10. svibnja 2021.
Predaja u suposjed
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zadru, Gž-298/2021-2, od 20. svibnja 2021.
Ugovor o darovanju
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud RH, Rev-x 1132/2015-8, od 07. srpnja 2021.
Rok za ispunjenje obveze
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 40 Gž-2324/2021-2, od 7. srpnja 2021.
Radni spor – izvođenje dokaza
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 6 Gž-1872/2021-2, od 8. lipnja 2021.
Procesna sukcesija
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 104/2021-2, od 3. veljače 2021.
Cesija i postavljanje tužbenog zahtjeva
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 5 Gž-252/2021-2, od 12. svibnja 2021.
Izvanredni otkaz
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-74/2021-3, od 15. travnja 2021.
Otkaz ugovora o radu
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1176/2020-2, od 8. prosinca 2020.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 903/2020-2, od 8. prosinca 2020.
Izostanak sa radnog mjesta
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1008/2021-2, od 1. lipnja 2021.
Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-4320/2019-2, od 21. travnja 2021.
Pravo na dom
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2075/2020-2, od 04. svibnja 2021.
Stjecanje vlasništva – pošten posjed
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 2 Gž-114/2020-2, od 10. ožujka 2021.
Naknada štete – štetna radnja
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 312/2020-2, od 12. siječnja 2021.
Obveznik plaćanja računa
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-136/2021, od 15. veljače 2021.
Pravična novčana naknada
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud, Gž-298/2021-2, od 19. ožujka 2021.
Stjecanje bez osnove – ukidanje odluke
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-139/2020-2, od 8. travnja 2021.
Zastara zahtjeva za izdavanje tabularne isprave
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-439/2021-2, od 22. travnja 2021.
Šteta zbog naleta divljači
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1767/2021-2, od 11. svibnja 2021.
Pristojba za prijamnik u ugostiteljskom objektu
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud, 6 Gž-1175/2020-2, od 17. svibnja 2021.
Doprinos oštećenika šteti
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 4 Gž-1645/2021-2, od 25. svibnja 2021.
Naknada štete
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 24 Gž-1824/2021-2, od 23. lipnja 2021.
Ispunjavanje ugovornih obveza
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 1 Gž-595/2020-2, od 26. svibnja 2021.
Ugovor o zajmu – dokazivanje
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud, 13 Gž-1236/2020-2, od 20. travnja 2021.
Stjecanje bez osnove
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 6 Gž-218/2020-2, od 16. lipnja 2021.
Zastara u radnom odnosu
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-287/2020-2, od 9. ožujka 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 740/2020-2, od 12. siječnja 2021.
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Županijski sud u Splitu, 22 Gž R-306/20-2, od 26. svibnja 2020.
Otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.06.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 640/2020-2, od 19. siječnja 2021.