Sudska praksa

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1632/2019-2, od 24. travnja 2019.
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, Gž-1694/2019-2, od 16. rujna 2019.
Nepoštene ugovorne odredbe
Ponedjeljak, 11.05.2020.
Županijski sud, Gž-1973/2019-2, od 16. rujna 2019.
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 4 Gž-4795/19-2, od 21. siječnja 2020.
Prorogacijska klauzula
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-51/2020-2, od 3. veljače 2020.
Povlačenje tužbe i naknada parničnih troškova
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-88/2020-2, od 10. veljače 2020.
Dopuštenost revizije
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revd 110/2020-2, od 29. siječnja 2020.
Ugovor o kreditu – mjesna nadležnost
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-56/2020-2, od 4. veljača 2019.
Nadležnost javnih bilježnika
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-983/2019-2, od 22. siječnja 2020.
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-37/2020-2, od 27. siječnja 2020.
Ovrha na djeljivim tražbinama
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-1261/2019-2, od 14. veljače 2020.
Ovrha na novčanim sredstvima
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 26 Gž Ovr-880/2019-2, od 17. veljače 2020.
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-178/2020-2, od 5. veljače 2020.
Skraćenje otkaznog roka
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž R-557/2019-2, od 29. kolovoza 2019.
Uvećanje po osnovi staža
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revd 105/2020-2, od 28. siječnja 2020.
Otkaz ugovora o radu i naknada štete
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž R-208/2019-2, od 3. listopada 2019.)
Naknada plaće u slučaju prekida rada
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 77 Gž R-417/19-4, od 5. studenoga 2019.
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, , Gž R-811/2019-2, od 21. studenoga 2019.
Rješenje o izvedenom stanju
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-139/2020-2, od 24. veljače 2020.
Otkup stanarskog prava
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2105/2016-2, od 18. veljače 2020.
Nerazvrstane ceste
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2433/2018-6 od 28. siječnja 2020.
Poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-473/2020-2, od 19. veljače 2020.
Zastarni rok za podnošenje zahtjeva za prijenos devizne štednje
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 76/2018-3, od 5. veljače 2020.
Materijalni nedostaci stvari
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-2070/2019-2, od 7. studenog 2019.
Jednostrani raskid ugovora
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 6 Gž-1023/2018-2, od 24. siječnja 2020.
Raskid ugovora i povrat stvari
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, Gž-1796/2019-2, od 21. studenoga 2019.
Naknada izgubljene zarade
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 11 Gž-287/2020-2, od 27. veljače 2020.)
Stjecanje bez osnove – zastara
Ponedjeljak, 13.04.2020.
Županijski sud, 8 Gž-912/2019-2, od 20. studenoga 2019.
Dostava dokumentacije u sporovima za utvrđenje ništetnosti odredbi o promjeni kamatne stope
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž-96/2020-2, od 10. veljače 2020.
Račun kao javna isprava
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 977/2016-2, od 19. studenog 2019.
Nadležnost trgovačkih sudova
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 12/2020-2, od 21. siječnja 2020.
Rješenje protiv kojeg je dopuštena revizija
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1112/2019-3, od 26. rujna 2019.
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž-126/2020-2, od 17. siječnja 2020.
Podnošenje prijedloga za nastavak postupka
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 4 Gž-60/2020-2, od 14. siječnja 2020.
Rješenje o privremenoj mjeri
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-365/2019-2, od 22. siječnja 2020.
Neosnovano prouzročeni troškovi
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-7/2020-2, od 7. siječnja 2020.
Fiducijarno vlasništvo i ovrha
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-35/2020-2, od 27. siječnja 2020.
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-68/2020-2, od 18. veljače 2020.
Troškovi ovršnog postupka
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-13/2020-2, od 27. siječnja 2020.
Naknada za provedbu osnove za plaćanje
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 58 Gž Ovr-2960/2019-2, od 10. prosinca 2019.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2578/2019-2, od 18. lipnja 2019.
Rok za izvanredno otkazivanje
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 960/2019-2, od 18. lipnja 2019.
Bolovanje i otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2140/2019-2, od 5. lipnja 2019.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1166/2019-3, od 5. lipnja 2019.
Sklapanje ugovora o radu i mane volje
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3306/2019-2, od 12. studenoga 2019.
Zatezna kamata na dosuđene bruto plaće
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1855/2019-2, od 7. svibnja 2019.
Primjena povoljnijeg prava za radnika
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž R-77/2019-2, od 10. svibnja 2019.
Uzdržavanje maloljetnog djeteta
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 4 Gž Ob-77/20-2, od 21. siječnja 2020.
Tužba za utvrđivanje očinstva
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2648/2019-2, od 23. srpnja 2019.
Mjera oduzimanja djeteta
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž Ob-504/2019-2, od 21. listopada 2019.