Sudska praksa

Stjecanje prava vlasništva temeljem sudske odluke
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-487/2021-2, od 1. ožujka 2021.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-295/2021-2, od 8. travnja 2021.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-136/2021-2, od 24. ožujka 2021.
Suvlasništvo nekretnine
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-524/2020-2, od 7. listopada 2020.
Uporaba tuđe stvari
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-519/2020-2, od 30. travnja 2020.
Plaćanje zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1452/2020-2, od 4. studenoga 2020.
Upravitelj zgrade
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž-834/2020-2, od 9. ožujka 2021.
Dosjelost - samostalnost posjeda
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž -320/2020-3, od 9. lipnja 2020.
Naplata zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-878/2020-2, od 7. listopada 2020.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-2922/2020-2, od 6. listopada 2020.
Kazneno djelo - odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1917/2020-2, od 23. prosinca 2020.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-217/2020-2, od 10. studenoga 2020.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-825/2020-3, od 28. siječnja 2021.
Ugovor o najmu stana
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž-185/2020-3, od 17. ožujka 2021.
Pravična novčana naknada - orijentacijski kriteriji
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1754/2020-2, od 11. veljače 2021.
Vraćanje kapare
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-479/2020-2, od 4. kolovoza 2020.
Zastara - anuiteti
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1010/2020-2, od 25. rujna 2020.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1667/2015-2, od 7. listopada 2020.
Pravni interes za utvrđenje ništetnosti
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 576/2019-4, od 10. lipnja 2020.
Plaćanje zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1452/2020-2, od 4. studenoga 2020.
Objava isprike
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1008/2020-2, od 14. listopada 2020.
Dokazivanje primjene socijalnih kriterija
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 573/2020-2, od 27. svibnja 2020.
Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1405/2020-2, od 10. lipnja 2020.
Suglasnost radničkog vijeća
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-1159/2020-2, od 15. listopada 2020.
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-896/20-2, od 24. rujna 2020.
Zakonska zabrana natjecanja
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4878/2019-2, od 9. lipnja 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3099/2019-3, od 9. lipnja 2020.
Presumpcija sklapanja ugovora o radu
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 927/2020-2, od 30. rujna 2020.
Primjena propisa u radnom sporu
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 496/2020-2, od 16. lipnja 2020.
Naknada korisnih i nužnih troškova
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1258/2020-2, od 18. veljače 2021
Vlasništvo na dijelu zemljišta
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1160/2020-2, od 19. studenoga 2020.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1834/2020-2, od 29. prosinca 2020.
Uznemiravanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-932/2020-2, od 17. veljače 2021.
Naknada za korištenje stvari
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-54/2021-2, od 24. veljače 2021.
Ovršni postupak - izlučno pravo
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-2769/2020-2, od 29. listopada 2020.
Zajednička pričuva
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Županijski sud u Slavonskom Brodu, 10 Gž-631/2020-2, od 8. veljače 2021.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 861/2019-2, od 22. travnja 2020.
Pošten posjed
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3182/2019-2, od 23. lipnja 2020.
Prodaja tuđe stvari
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 205/2017-2, od 29. prosinca 2020.
Prekid zastarnog roka
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-289/2020-2, od 30. rujna 2020.
Naknada štete nastale uporabom vozila
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-101/2020-2, od 18. lipnja 2020.
Obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Varaždinu, 12 Gž-400/2020-2, od 9. rujna 2020.
Kapara
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2310/2019-2, od 5. svibnja 2020.
Ugovor o kupoprodaji - istodobno ispunjenje
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1134/2020-2, od 3. rujna 2020.
Rok kao bitan sastojak ugovora
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 8 Gž-479/2020-2, od 4. kolovoza 2020.
Raskid ugovora
Ponedjeljak, 12.04.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3031/2019-2, od 21. travnja 2020.
Narušavanje ugleda poslodavca
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 502/2020-2, od 21. travnja 2020.
Reprezentativnost sindikata
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 2/2020-2, od 20. siječnja 2020.
Osobno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 481/2020-3, od 12. svibnja 2020.
Sklapanje ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.03.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-482/2020-2, od 9. lipnja 2020.