Sudska praksa

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-303/2018-2, od 11. srpnja 2019.
Naknada štete na vozilu nastale samozapaljenjem vozila
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-723/2018-2, od 24. listopada 2018.
Naknada štete u vezi s pogonom motornog vozila
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-2159/2018, od 03. travnja 2019.
Naknada štete za informacije objavljene u medijima
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-2331/2018, od 15. siječnja 2019.
Bjanko zadužnica – stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-71/2019-2, od 4. travnja 2019.
Isplata minimalne plaće
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-159/2018, od 14. ožujka 2018.
Zavaravajuća poslovna praksa
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-50/2019, od 6. ožujka 2019.
Isprave o stanju robe
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2151/2018, od 4. travnja 2019.
Primjena povoljnijeg propisa
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1064/2018, od 10. travnja 2019.
Predujam troškova i obustava ovrhe
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-12/2019-3, od 10. svibnja 2019.
Otpis dugova fizičkim osobama
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 14 Gž Ovr-72/2019-2, od 19. ožujka 2019.
Nadležost javnih bilježnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 26 Gž Ovr-381/2019-2, od 3. travnja 2019.
Osiguranje novčane tražbine
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 10 Gž Ovr-213/2019-2, od 23. svibnja 2019.
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 13 Gž Ovr 193/19-2, od 29. travnja 2019.
Ovrha radi naplate dospjelih obroka uzdržavanja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr Ob-46/2019-2, 30. travnja 2019.
Promjena ovrhovoditelja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-172/2019-2, od 22. veljače 2019.
Umanjenje plaće
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-152/17-2, od 9. travnja 2018.
Zakonska zabrana natjecanja – izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-59/2019-2, od 21. ožujka 2019.
Povreda prava osobnosti radnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-154/2018-2, od 23. svibnja 2019.
Ugovor o zabrani natjecanja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 90/17-2, od 11. listopada 2017.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 514/2019-2, od 5. ožujka 2019.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3274/2018-2, od 05. prosinca 2018.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-4610/2017-2, od 11. lipnja 2019.
Stjecanje prava vlasništva na ekspropriranoj nekretnini
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-394/2018-2, od 23. svibnja 2019.
Utvrđenje vlasništva na spornoj međi
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-505/2017-2, od 19. lipnja 2019.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-402/2019-3, od 21. svibnja 2019.
Prekluzivni rokovi
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1958/2015-2, od 25. travnja 2018.
Zaštita prava predmnjevanog vlasnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1566/2017-2, od 11. lipnja 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 945/2018-2, od 16. travnja 2019.
Promjena djetetova imena
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ob-187/2018-2, od 26. travnja 2018.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ob-73/2018-2, od 15. ožujka 2018.
Ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ob-153/2019-2, od 26. ožujka 2019.
Redoslijed uračunavanja ispunjenja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2456/2018-2, od 23. listopada 2018.
Izvanugovorna odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-797/2019-2, od 18. travnja 2019.
Ugovorna kazna i naknada štete
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 257/18-2, od 18. srpnja 2018.
Plaćanje u stranoj valuti
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 246/2018-2, od 23. listopada 2018.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-748/2019-2, od 11. travnja 2019.
Ugovorna kazna
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 11 Gž-825/2018-2
Prodaja putem prodajnih aparata
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1876/2017, od 6. ožujka 2019.)
Sklapanje ugovora o radu
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2717/2016, od 9. siječnja 2019.
Izmjena presude na štetu okrivljenika
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-758/2017., od 4. travnja 2018.
Žurni postupak
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1803/17, od 9. srpnja 2017.
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe u ovršnom postupku
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-266/2018-2, od 5. travnja 2018.
Nemogućnost provođenja ovrhe
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, 44 Gž Ovr-862/18-2, od 13. ožujka 2018.
Prijedlog za ovrhu
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-500/2018-2, 15. ožujka 2018.
Ravnatelj školske ustanove
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž R-29/2019-2, od 17. travnja 2019.
Spolno uznemiravanje kao razlog za izvanredan otkaz
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 129/2018-2, od 11. prosinca 2018.
Nezakonitost odluke o otkazu
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 447/2018-2, od 11. prosinca 2018.
Uznemiravanje
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž R-588/2017-2, od 23. siječnja 2019.
Sudska odluka kao temeljm razvrgnuća suvlasničke zajednice
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-5194/17-2, od 12. veljače 2019.