Sudska praksa

Razlozi ništetnosti ugovora
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 2/16-2 od 26. travnja 2017.
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Županijski sud, Gž-291/2017-2
Ugovor o osiguranju
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 713/2013-2, od 13. lipnja 2017.
Pretpostavke prijeboja
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Županijski sud, Gž-924/15-2, od 9. veljače 2018.
Kada zastarijevanje počinje teći
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 273/2017-2, od 16. svibnja 2017.
Smrt bliske osobe
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 571/2012-8, od 13. rujna 2017.
Osnovica za obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 314/16-2 od 18. siječnja 2017.
Raskid ugovora - do kojeg trenutka je moguće zatražiti raskid
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 904/16-3 od 4. siječnja 2017.
Naknada štete i zatezne kamate
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 224/17-2 od 14. ožujka 2017.
Ugovor o djelu - odgovornost za nedostatke djela
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 197/16-2 od 22. ožujka 2017.
Nagrada za rad odvjetnika - dospijeće i zastara potraživanja
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 68/17-2 od 24. siječnja 2017.
Nepošteni posjed - valjana osnova posjedovanja
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 58/16-2 od 22. ožujka 2017.
Ugovor o ortaštvu - legitimacija za primitak ispunjenja tražbine
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 302/14-2 od 19. travnja 2017.
Raspored radnika na odgovarajuće radno mjesto
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 155/15-2 od 4. travnja 2017.
Razlozi ništetnosti ugovora
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 2/16-2 od 26. travnja 2017.
Samovoljno uzimanje godišnjeg odmora - razlog za izvanredni otkaz
Srijeda, 16.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 666/13-2 od 26. studenoga 2014.
Samovoljno korištenje godišnjeg odmora
Srijeda, 16.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 954/12-2 od 10. listopada 2012.
Korištenje godišnjeg odmora
Srijeda, 16.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1142/12-2 od 19. prosinca 2012.
Odlazak na godišnji odmor - razlog za otkaz ugovora o radu
Srijeda, 16.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 995/10-2 od 7. rujna 2011.
Samovoljno korištenje godišnjeg odmora od strane radnika
Srijeda, 16.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 47/11-2 od 30. ožujka 2011.
Obnova prekršajnog postupka
Utorak, 08.05.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-1784/17, od 19. srpnja 2017.
Nedostatak dokaznih prijedloga
Utorak, 08.05.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-1803/17, od 5. listoada 2017.
Trajanje mjera opreza
Utorak, 08.05.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-1514/17, od 16. VIII. 2017.
Nedostatna pisana obavijest
Utorak, 08.05.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-1639/17, od 6. rujna 2017.
Obvezno oduzimanje oružja
Utorak, 08.05.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-2029/17, od 22. kolovoza 2017.
Odlučivanje o platnom nalogu
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-703/17-3 od 7. veljače 2018. godine
Ponavljanje postupka
Utorak, 08.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 1073/11-2, od 16. studenog 2016.
Presumirano povlačenje tužbe
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-2182/15-2, od 30. studenog 2017.
Povlačenje tužbe
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-449/17-2, od 19. travnja 2017.
Stvarna nadležnost trgovačkih sudova
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-128/17-2, od 18. travnja 2017.
Prethodno pitanje
Utorak, 08.05.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-6345/14, od 7. ožujka 2017.
Ostvarenje prava iz radnog odnosa - vraćanje na rad
Utorak, 08.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 454/14-2, od 2. travnja 2014.
Osnovica za izračun otpremnine
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž R-393/17-2, od 4. prosinca 2017.
Izvanredni otkaz ugovora o radu - opravdan razlog za otkaz
Utorak, 08.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 99/16-2, od 26. siječnja 2016.
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Utorak, 08.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 794/16-2, od 30. svibnja 2017.
Pravo na naknadu troškova prijevoza
Utorak, 08.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1019/14-4, od 28. lipnja 2017.
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini jedinice lokalne samouprave
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-788/16-3 od 10. travnja 2018. godine
Izvanredna uprava
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-2980/14-5 od 27. ožujka 2018. godine
Načelo jedinstvenosti nekretnina - pravedna izmjena ugovora
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-1210/17-2 od 23. veljače 2018. godine
Stjecanje vlasništva na krovištu
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-71/18-2 od 7. ožujka 2018. godine
Načelo javnosti, potpunosti i istinitosti zemljišnih knjiga
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-26/17-2 od 26. veljače 2018. godine
Poništenje rješenja o eksproprijaciji
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-8010/15-2 od 13. veljače 2018. godine
Tijek zatezne kamate u slučaju naknade štete
Utorak, 08.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 720/14 od 05. prosinca 2017. godine
Upotreba tuđe stvari u svoju korist
Utorak, 08.05.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-4213/14, od 16. ožujka 2017.
Pravična novčana naknada za duševne boli u zbog smrti očuha
Utorak, 08.05.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-2522/13-2, od 29. ožujka 2017.
Pravična novčana naknada u slučaju povrede prava osobnosti
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-443/15, od 29. studenog 2016.
Visina imovinske štete
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-684/16, od 16. studenog 2017.
Isključenje odgovornosti za materijalni nedostatak prodane stvari
Utorak, 08.05.2018.
Županijski sud, Gž-1336/16-2, od 21. rujna 2016.
Obnova prekršajnog postupka
Utorak, 10.04.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-1514/17, od 16. kolovoza 2017.
Dostava poziva okrivljeniku
Utorak, 10.04.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-3006/16, od 20. rujna 2017.