Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Ovršna isprava
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

rrif - 4.2020, str. 164
Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s primjenom poreznog izuzeća od plaćanja PDV a kod ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a
Petak, 12.04.2019, 410-19/19-02/46

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost na medicinsku opremu
Srijeda, 23.01.2019, 410-19/18-02/307

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost na medicinsku opremu
Ponedjeljak, 31.12.2018, 410-19/18-02/307

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman kapare
Ponedjeljak, 27.11.2017, 410-19/17-02/297

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Ovlaštenje za sklapanje pravnog posla
Ponedjeljak, 11.09.2017.

Županijski sud

Sudska praksa
Dostava prvostupanjske presude
Ponedjeljak, 12.06.2017.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Petak, 24.02.2017.

Za 2016 godinu čelnici na državnoj i lokalnoj razini te čelnici trgovačkih društava i drugih pravnih osoba trebaju sastaviti ...

Sudska praksa
Povreda odredaba materijalnog prekršajnog prava
Ponedjeljak, 13.02.2017.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

rrif - 2.2017, str. 307
Podsjetnik na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.

S obzirom na nadolazeće rokove vezane uz predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti u ovo doba godine sve se više ...

Mišljenja
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost
Četvrtak, 12.01.2017, 410-19/16-02/184

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost
Četvrtak, 12.01.2017, 410-19/16-02/184

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2016, str. 307
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

Mišljenja
Vinski talog i komina od grožđa, trošarinski status
Utorak, 29.11.2016, 410-19/16-06/382

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Isplata zatezne kamate radnicima i ostalim fizičkim osobama temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
Petak, 27.11.2015, 410-01/15-01/3077

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa o posebnostima prepoznavanja i deklariranja proizvoda s udjelom etilnog alkohola većim od 1,2 % vol.
Petak, 30.05.2014, 011-02/14-03/30

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Slučajevi plaćanja zdravstvene zaštite u cijelosti
Ponedjeljak, 09.02.2009, 500-01/08-01/52

Davatelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje