Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2021, str. 36
Plaćanje članarine HGK u 2021. godini
Autor:

Obrt - 1.2021, str. 45
III. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čl 29 Zakona ...

obav - 2.2020, str. 89
XII. Pregled uplatnih računa u 2020.
Autor:

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK ...

obav - 2.2020, str. 83
XI. Zakonska plaćanja
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA ...

rrif - 2.2017, str. 82
Plaćanje članarine HGK-u u 2017. godini
Autor:

rrif - 7.2015, str. 74
J. d.o.o. te društva u likvidaciji i stečaju ne plaćaju članarinu HGK-u
Autor:

J o o ne plaća članarinu od 1 srpnja 2015 Društva u stečaju oslobođena su članarine u 2015 Društva u ...

rrif - 2.2015, str. 196
Plaćanje članarine HGK u 2015.
Autor:

rrif - 2.2014, str. 310
Doprinos obrtničkim komorama u 2014. – samo u paušalnoj svoti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2014 doprinos obrtničkim komorama plaća se samo u paušalnoj svoti Novost u plaćanju proizlazi iz nove odluke ...

rrif - 1.2014, str. 294
Plaćanje članarine HGK-u u 2014.
Autor:

rrif - 3.2012, str. 199
Smanjeni su doprinosi za HGK od 1. ožujka
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1. Mjesečna članarina

2. Doprinos

rrif - 2.2012, str. 199
Doprinosi obrtničkim komorama u 2012.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Hrvatska obrtnička komora je za 2012 objavila Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti Obrtnici i ostali obveznici ...

rrif - 5.2011, str. 89
Neke porezne zastare prema Općem poreznom zakonu
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.

Dopuštena prava poreznog tijela i poreznog obveznika koji su strane u porezno pravnom odnosu zastarijevaju u određenom roku Zastara može ...

rrif - 3.2011, str. 130
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2011.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kao i svake godine Hrvatska obrtnička komora je i za 2011 donijela novi Izvadak iz odluke o plaćanju doprinosa u ...

rrif - 2.2010, str. 182
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Hrvatska obrtnička komora je za 2010 donijela novi Izvadak iz odluke o plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti Obrtnici i ostali ...

rrif - 4.2009, str. 144
Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama za Gospić, Novalju, Otočac, Senj i Našice.
 • rrif - 6.2008, str. 150
  Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008 u odnosu na 2007 nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati ...

  rrif - 2.2008, str. 228
  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008.
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008 u odnosu na 2007 nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati ...

  rrif - 9.2007, str. 117
  Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Obveznici plaćanja doprinosa obrtničkim komorama utvrđeni su Zakonom o obrtu Nar nov br 77 93 do 68 07 a obrtom ...

  rrif - 2.2007, str. 150
  Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2007 u odnosu na 2006 nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati ...

  rrif - 2.2007, str. 103
  Financiranje Hrvatske gospodarske komore u godini 2006.
  Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

  U članku se razmatra obveza za plaćanje članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u godini 2007 Hrvatska gospodarska komora je ...