Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Knjiga
Priručnik za uvođenje eura
25.07.2022

Priručnik koji obrađuje pravne financijske porezne i računovodstvene aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene kune eurom je u prodaji Primamo ...

Naslovnica knjige: Priručnik za uvođenje eura
Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

Krajem 2021 izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 I 2022 Priručnik ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXVII. nakl.
25.03.2021

U prodaji je XII izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja travanj 2021 u kompletu s XXVII nakladom RRIF ovog ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXVII. nakl.
Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
Knjiga
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu
30.10.2020

Iz tiska je izašla knjiga u kojoj je sustavno objašnjena primjena propisa u praksi o kojima treba voditi računa prilikom ...

Naslovnica knjige: Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu
Knjiga
Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena
15.07.2020

Knjiga sadrži odabrane uredničke pročišćene tekstove propisa zakona i pravilnika u području vođenja evidencije o radnicima i sadržaju obračuna plaće ...

Naslovnica knjige: Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena
Knjiga
Production controlling in the Digital Age
03.09.2019

U prodaji je knjiga Production controlling in the Digital Age u izdanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci autora Neda Vitezić i ...

Naslovnica knjige: Production controlling in the Digital Age
Knjiga
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada
08.02.2019

Objavili smo knjigu Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada III izdanje u kojoj je obrađena sva problematika vezana na utvrđivanje ...

Naslovnica knjige: Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada
Knjiga
Zakon o komunalnom gospodarstvu
10.01.2019

Iz tiska je izišao komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu s objašnjenjima za primjenu i poveznicama s drugim zakonima U ...

Naslovnica knjige: Zakon o komunalnom gospodarstvu
Knjiga
Zbirka propisa iz cestovnog prometa
09.07.2018

Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove redakcijski pročišćene kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj kako bi ...

Naslovnica knjige: Zbirka propisa iz cestovnog prometa
Knjiga
Financijski menadžment
23.03.2018

Knjiga Financijski menadžment koristi se kao udžbenik na prediplomskim diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu te poslijediplomskim studijima ...

Naslovnica knjige: Financijski menadžment
Knjiga
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi
23.06.2017

Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih računovodstvenih i poreznih propisa ...

Naslovnica knjige: Članovi društva, članovi uprave i prokuristi
Knjiga
Računovodstvo neprofitnih organizacija
14.06.2017

U knjizi su obrađena sva važna pitanja u području računovodstva neprofitnih organizacija te je dan niz predložaka raznih akata i ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija
Knjiga
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila
18.11.2015

Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta ...

Naslovnica knjige: Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila
Knjiga
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila
18.11.2015

Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj Knjiga čini komplet ...

Naslovnica knjige: Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila
Knjiga
Nomotehnika
13.03.2015

Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA Izrada općih akata kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i ...

Naslovnica knjige: Nomotehnika
Knjiga
Analiza poslovne uspješnosti
07.05.2014

Nova knjiga prof dr Vinka Belaka nastavak je a u nekim poglavljima i zamjena za knjigu Menadžersko računovodstvo iz 1995 ...

Naslovnica knjige: Analiza poslovne uspješnosti
Knjiga
Kreditni rizik
06.05.2013

Predstavljamo novu knjigu u našoj nakladi u kojoj se opisuje najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski ...

Naslovnica knjige: Kreditni rizik
Knjiga
Blagajničko poslovanje i fiskalizacija
05.02.2013

Izdali smo priručnik u kojem se obrađuju sva pitanja koja su uređena propisima o fiskalizaciji te drugim propisima koji se ...

Naslovnica knjige: Blagajničko poslovanje i fiskalizacija
Knjiga
Računovodstvo poslovnih spajanja
29.02.2012

Knjiga RAČUNOVODSTVO POSLOVNIH SPAJANJA obrađuje problematiku poslovnih spajanja vrednovanje goodwilla mjerenje nekontrolirajućih interesa podjele društava kapitala konsolidaciju ovisnih društava razmjernu ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poslovnih spajanja
Knjiga
Knjiga poslovnih udjela
13.10.2010

Upravo je izašla iz tiska nova KNJIGA POSLOVNIH UDJELA usklađena s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Izvadak ...

Naslovnica knjige: Knjiga poslovnih udjela
Knjiga
Privremene i prethodne mjere
09.04.2010

Izašla je iz tiska knjiga Privremene i prethodne mjere primjeri obrasci prijedlozi rješenja napomene koja obuhvaća širok spektar obrazaca prijedloga ...

Naslovnica knjige: Privremene i prethodne mjere
Knjiga
Kontroling
31.08.2009

Ova knjiga sustavno analizira i služi kao odličan vodič kontrolerima u svakodnevnom poslu pri usavršavanju njihova znanja Svima onima koji ...

Naslovnica knjige: Kontroling
Knjiga
Kako čitati i analizirati financijske izvještaje
31.08.2009

Knjiga je napisana vrlo pristupačno i razumljivo za sve vodeće osobe i poduzetnike koji nisu ekonomski i računovodstveno educirani a ...

Naslovnica knjige: Kako čitati i analizirati financijske izvještaje
Knjiga
Temeljni zakoni s područja uprave
31.08.2009

Priručnik obuhvaća najvažnije zakone koji reguliraju područje uprave i materiju upravnog prava na području ustrojstva državne uprave te lokalne i ...

Naslovnica knjige: Temeljni zakoni s područja uprave
Knjiga
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
31.08.2009

Mr sc Josip Kos pripremio je pročišćene tekstove sljedećih propisa Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Nar nov br ...

Naslovnica knjige: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Knjiga
Komentar Zakona o trgovačkim društvima
31.08.2009

Iz tiska je izašao najnoviji Komentar zakona o trgovačkim društvima IV izmijenjena i dopunjena naklada autora Gorenc Ćesić Buljan i ...

Naslovnica knjige: Komentar Zakona o trgovačkim društvima