Pravo i porezi 10/2013

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Cesija i cesija radi osiguranja – praktična važnost u projektnom financiranju i prometu tražbinama
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Vjekoslav IVANČIĆ , mag. iur.
Pravno uređenje zateznih kamata od sredine 2013.
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Tuzemni prijenos porezne obveze
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Pravni položaj stranaca i državljana EU u stjecanju nekretnina u RH
Autor: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Usklađenost hrvatskog Zakona o mirenju iz 2011. s europskim pravom – napomene
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Redefiniranje zabrane legis commissoriae
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Hano ERNST
Odgovornost za povrede obveza iz ugovora o javnoj nabavi
Autor: Mr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ, dipl. iur.
Implikacije odredbe čl. 55. st. 4. Zakona o upravnim sporovima
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije prema izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Može li se otkaz ugovora o radu bezuvjetno opozvati (povući)
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Rad maloljetnih osoba izvan radnog odnosa
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sadržaj prijedloga za ovrhu - uočene nepravilnosti u praksi
Autor: Ksenija FLACK-MAKITAN , dipl. iur.
Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske – de lege lata i de lege ferenda
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (II.)
Autor: Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.