Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

Sudska praksa
Prekid zastare
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 11.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Kapara čl 83 ZOO a Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi ...

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Županijski sud

pip - 6.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Zahtjev za naknadu štete čl 117 ZR a 09 Odlučujući o zahtjevu tužitelja za naknadu mu pravilno su ...

rrif - 11.2019, str. 128
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku obrazlaže stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem poreznog statusa člana nadzornog odbora zaklade i ...

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama jedinica lokalne samouprave
Srijeda, 16.01.2019.

Županijski sud

Sudska praksa
Dosjelost kao osnov stjecanja vlasništva
Ponedjeljak, 19.11.2018.

Županijski sud

pip - 11.2018, str. 92
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Stjecanje bez osnove čl 212 ZOO a 91 Onaj tko je isti dug platio dva puta pa makar ...

pip - 7.2018, str. 73
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora čl 103 ZOO a 91 Ništetan je ugovor koji je protivan prisilnim propisima osim ako cilj ...

pip - 5.2018, str. 78
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Isključenje odgovornost za materijalni nedostatak prodane stvari čl 408 ZOO a 05 Odredba kupoprodajnog ugovora o isključenju odgovornosti ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

pip - 9.2017, str. 112
Domaća sudska praksa
Autor:

Obvezno pravo Zelenaški ugovor čl 141 ZOO a 91 Ništetan je ugovor kojim netko koristeći se nedovoljnim iskustvom i lakomislenošću ...

pip - 7.2017, str. 97
Domaća sudska praksa
Autor:

Obvezno pravo Sankcija nedostajanja potrebne forme ugovora čl 70 ZOO a 91 Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema ...

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Četvrtak, 22.10.2015.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću - djelovanje zakona
Ponedjeljak, 11.05.2015.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Održavanje sajma jakih alkoholnih pića
Srijeda, 25.02.2015, 410-19/15-05/3883

Davatelj: Carinska uprava

Sudska praksa
Djelovanje zakona
Ponedjeljak, 12.01.2015.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Tečaj za iskazivanje stanja u financijskim izvještajima na dan 31. XII. 2011.
Ponedjeljak, 09.01.2012.

Na datum bilance u pravilu pod 31 XII za iskazivanje obveza i tražbina što ih ima trgovačko društvo odnosno drugi ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2010. godinu
Srijeda, 15.12.2010, 410-01/10-01/2476

Davatelj: Porezna uprava