RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Plaćanje - uvodnik

rrif - 8.2007, str. 13

Nadzirano računovodstvo bez ovlaštenih računovođa

rrif - 8.2007, str. 15

Knjiženje naknadno utvrđenih poreza u nadzoru

rrif - 8.2007, str. 21

Računovodstveni i porezni položaj kamata

rrif - 8.2007, str. 26

Naknada troškova službenog puta nezaposlenima

rrif - 8.2007, str. 40

Bilančna kozmetika i prepoznavanje lažnih uspjeha

rrif - 8.2007, str. 49

Računovodstvo dodatnih troškova

rrif - 8.2007, str. 52

Kamate i pozajmice

rrif - 8.2007, str. 62

Povećane su svote prigodnih nagrada i darova zaposlenicima

rrif - 8.2007, str. 65

Isplata plaće po sudskoj presudi

rrif - 8.2007, str. 67

Novosti u poslovanju revizora

rrif - 8.2007, str. 78

Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (II. dio)

rrif - 8.2007, str. 83

Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 8.2007, str. 89

Prepoznavanje i mjerenje rizika u poduzeću

rrif - 8.2007, str. 91

Promidžbene usluge u odnosima s inozemstvom i sudska praksa Europskog suda pravde

rrif - 8.2007, str. 98

Izuzimanja i skrivene isplate dobitka u poreznom sustavu i računovodstvenoj evidenciji

rrif - 8.2007, str. 103

Oporezivanje prihoda i imovine inozemnih obilježja

rrif - 8.2007, str. 109

Sudska praksa u poreznim stvarima

rrif - 8.2007, str. 114

Snižen PDV na novine i časopise

rrif - 8.2007, str. 117

Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu

rrif - 8.2007, str. 118

Zaštita na radu – zakonsko uređenje

rrif - 8.2007, str. 128

Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske u radnim sporovima

rrif - 8.2007, str. 135

Strateška analiza ulaganja u informatiku pomoću metode Val IT

rrif - 8.2007, str. 136

Djelo Benedikta Kotruljevića De navigatione (O plovidbi)

rrif - 8.2007, str. 142

Izvješće o unapređivanju znanja i vještina računovođa - popis ovlaštenih računovođa

rrif - 8.2007, str. 145

Novi propisi

rrif - 8.2007, str. 156

Stručne obavijesti

rrif - 8.2007, str. 159

Gospodarska kretanja u RH

rrif - 8.2007, str. 166
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)