Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

obav - 2.2021, str. 41
IV. Oporezivanje drugih dohodaka
Autor:

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

rrif - 1.2021, str. 109
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

rrif - 11.2020, str. 123
Oporezivanje honorara od autorskih i umjetničkih djela
Autor: Krešimir ŠOJAT , struč. spec. oec.

Prema propisima o porezu na dohodak autorski honorari smatraju se drugim dohotkom kao i svi ostali primitci ostvareni povremenim ...

obav - 2.2020, str. 39
III. Oporezivanje drugih dohodaka
Autor:

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

pip - 1.2020, str. 71
Pravno i porezno razlikovanje djela od autorskog djela i ugovora o djelu od ugovora o autorskom djelu
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U poslovnoj se praksi često javlja potreba za angažiranjem osoba radi obavljanja nekog posla ali bez zasnivanja radnog odnosa Ugovor ...

rrif - 11.2019, str. 110
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni obveznici u tuzemstvu su prema načelu tuzemnog dohotka i nerezidenti To znači da se primitci kada ih isplaćuju ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
rrif - 7.2019, str. 114
Porezni položaj isplaćenih umjetničkih honorara iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o poreznom položaju umjetničkih honorara ostvarenih u drugim državama koje su inozemni isplatitelji isplatili rezidentima ...

rrif - 6.2019, str. 112
Oporezivanje autorskih honorara
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorskim se honorarom smatra primitak ostvaren za isporučeno autorsko djelo Autorsko djelo izvorna je intelektualna tvorevina koju je stvorio ...

rrif - 1.2017, str. 42
Obračun autorskih i umjetničkih naknada u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Na umjetničke i autorske naknade koje će se isplaćivati već početkom 2017 godine prema najnovijim izmjenama propisa treba obračunati ...

rrif - 11.2016, str. 101
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz inozemstva
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.

Poseban postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak prvi je puta primijenjen za 2015 godinu Nakon uvođenja obveznih izvješća ...

Pitanja i odgovori
Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja
Utorak, 10.05.2016.

Tko ima pravo na izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja i što ona pokriva u inozemstvu?

pip - 4.2016, str. 21
Primitci i djelatnosti prema kojima nema obveza doprinosa
Autor: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.

Odredbama Zakona o doprinosima kao jedinstvenim propisom kojim su uređena pitanja vezana uz doprinose za financiranje obveznih osiguranja u daljnjem ...

rrif - 12.2014, str. 166
Obračun poreza na autorske honorare
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorskim honorarom smatra se primitak ostvaren za isporučeno autorsko djelo Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina koju je stvorio autor ...

Mišljenja
Plaćanje PDV-a na primljene usluge stranih državljana – autorski honorari umjetnika
Ponedjeljak, 10.02.2014, 410-19/14-01/12

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje honorara stranih stručnjaka koji izvršavaju ugovore financirane IPA sredstvima
Četvrtak, 19.04.2012, 410-01/11-01/2436

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2012, str. 230
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Po isteku 2011 a najkasnije do 31 siječnja 2012 poslodavci su obvezni sastaviti i Poreznoj upravi predati izvješće o isplaćenim ...

Pitanja i odgovori
DRUGI DOHODAK
Srijeda, 24.08.2011.

Kako razlikovati autorski honorar od ugovora o djelu?

rrif - 7.2011, str. 43
Autorsko djelo i prodaja dijela imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja sljedećih poslovnih promjena 1 AUTORSKO DJELO OSOBE KOJA JE ...

Mišljenja
Drugi dohodak koji ostvari fizička osoba prema programima verificiranim od Ministarstva znanosti – oslobođeno PDV-a
Ponedjeljak, 04.04.2011, 410-01/11-01/472

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2011, str. 213
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Do 31 siječnja 2011 poslodavci su obvezni sastaviti i Poreznoj upravi predati izvješća o isplaćenim plaćama drugom dohotku autorski honorari ...

Mišljenja
Usluge visokog školstva – oporezivanje PDV-om
Ponedjeljak, 17.05.2010, 410-19/10-01/56

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Posebni porez na primitke iz inozemstva
Srijeda, 19.08.2009.
rrif - 8.2009, str. 80
Autorski honorari u pravnom i poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorskim honorarom u praksi nazivamo primitak ostvaren za isporučeno autorsko djelo Autorsko je djelo originalna intelektualna tvorevina koju je stvorio ...

rrif - 11.2008, str. 69
Autorski honorari
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U današnjem okruženju međunarodnog poslovanja menadžment ima potrebu za odjelom koji će vršiti usklađivanje vertikalno i horizontalno kako među odjelima ...

rrif - 1.2008, str. 154
Izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2007. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Do 31 siječnja 2008 poslodavci su obvezni dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu izvješće o isplaćenim plaćama plaćenim ...