Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2022, str. 179
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sport ima poseban društveni položaj te je razložno da je i oporezivanje primitaka fizičkih osoba u području sporta nešto povoljnije ...

rrif - 10.2022, str. 159
Ugovor o ortaštvu kao temelj uređenja ortačkih poslova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 9 22 ovog časopisa pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu poslovnih odnosa i nastalih poslovnih događaja koji ...

rrif - 9.2022, str. 135
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u EU-u
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 7 22 pisali smo o povratu PDV a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU ...

rrif - 9.2022, str. 48
Računovodstvo ortačkih poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku objašnjavamo računovodstveno i porezno motrište poslovnih odnosa i nastale poslovne događaje koji se temelje na ugovoru o ortaštvu ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

rrif - 6.2022, str. 183
Ugostiteljska djelatnost kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Utjecaj sporta na dobrobit društva nije potrebno posebno isticati Važnu ulogu u sustavu sporta i sportske djelatnosti imaju i pravne ...

rrif - 6.2022, str. 151
Uvjeti za pružanje usluga u nautičkom turizmu – marine i drugi objekti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Osim što se turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju na plovnim objektima i kao charter usluge pružaju se i u ...

pip - 6.2022, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Primjena snižene stope PDV a na piljevinu i refile Primjena snižene stope PDV a na uslugu ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina
Utorak, 17.05.2022, 410-19/22-02/111

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Usluga izgradnje fotonaponskih elektrana – tuzemni prijenos porezne obveze
Četvrtak, 21.04.2022, 410-01/22-01/241

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

Krajem 2021 izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 I 2022 Priručnik ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Snimka webinara
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini, trajanje 187 min
Ponedjeljak, 06.09.2021.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.07.2021.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Ljetna priča ...

Vijesti
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 20.07.2021.

1 Ne nastavlja se obustava naplate članarine zbog epidemioloških mjera Zbog poboljšanja epidemiološke situacije odnosno popuštanja epidemioloških mjera Hrvatska ...

Pitanja i odgovori
Priznavanja troškova hrane i pića vezanih uz organizaciju seminara
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Trgovačko društvo bavi se organizacijom seminara i raznih događanja Naknada za pristup tim događanjima je naplatna te uključuje obrok i ...

Vijesti
Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama
Utorak, 13.04.2021.

Od početka godine u praksi postoji dvojba o tome treba li primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka ...

pip - 4.2021, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta Porez na ...

pip - 3.2021, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma i sporta

• Besplatno turističko vođenje

• Krstarenje kao paket-aranžman

pip - 3.2021, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porezni položaj usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta Oporezivanje internetske prodaje ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je porezni obveznik u RH planira zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost dalje ...

pip - 2.2021, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika

Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu Poslodavac je obvezan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i to ...

rrif - 1.2021, str. 109
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti
Petak, 04.12.2020.

Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov br 133 20 privremeno se ukida obveza ...

rrif - 12.2020, str. 241
Bankarski krediti za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Na tržištu su dostupne brojne vrste kredita banaka kratkoročni srednjoročni dugoročni namjenski nenamjenski uz fiksne ili promjenjive kamatne stope ...

rrif - 12.2020, str. 223
Revizori nadziru potpore iz EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Predložena direktiva o primjerenoj minimalnoj plaći Korištenje EU fondovima uvjetuje se vladavinom prava Financiranje malih tvrtki pod revizorskim mikroskopom ...

Mišljenja
Radni staž
Utorak, 01.12.2020, 110-01/20-01/234

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
Petak, 02.10.2020, 334-08/20-01/193

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 10.2020, str. 127
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo – PDV

 • Ortaštvo

Porezno pravo – PDV

 • Nepokretna imovina – kapitalna dobra

 

rrif - 8.2020, str. 152
Njemačka smanjila PDV i reforma cestovnog prijevoza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Njemački parlament odobrio paket novih poreznih mjera 2 Bijela knjiga o stranim subvencijama 3 Dogovor oko prijedloga direktive o ...

Mišljenja
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu
Srijeda, 08.07.2020, 410-01/20-01/1475

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

rrif - 6.2020, str. 152
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost kojima smatramo obrtnike osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost te sportaši umjetnici i novinari ...

rrif - 5.2020, str. 37
Mjere pomoći u sustavu sporta u vezi s koronavirusom COVID-19
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Donesena je Odluka o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom COVID 19 i objavljena na ...

pip - 5.2020, str. 3
Novi zakoni – travanj 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

ZAKONI IZ PODRUČJA POREZNOG SUSTAVA ZD Općeg poreznog zakona ZAKON IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA ZID Zakona o računovodstvu ZAKON IZ PODRUČJA ...

Vijesti
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom COVID 19 i ...

Vijesti
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.

Danas 27 travnja 2020 godine na snagu je stupila nova Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja rada u trgovini ...

Vijesti
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.

Središnji državni ured za šport dalje SDUŠ objavio je Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim ...

Vijesti
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.

Obnovljena prethodna objava od 17 4 2020 Zakonom o dopunama Zakona o sportu Nar nov br 47 20 stvorena je ...

rrif - 4.2020, str. 155
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Od 1 siječnja 2020 godine u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.

Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov ...

rrif - 3.2020, str. 115
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije zbog karakteristika svoga djelovanja imaju potrebu poslati svoje radnike i vanjske suradnike na službeno putovanje Za razliku ...

Mišljenja
Pružanje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i iznajmljivanje brodica
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/129

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Turističke usluge organiziranja izleta
Petak, 21.02.2020, 334-07/20-06/10

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Upit – cjenik u apartmanskim jedinicama
Petak, 17.01.2020, 334-01/19-01/765

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 1.2020, str. 110
Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak koji ostvari rezident RH podložan je godišnjem oporezivanju u RH Način prijave dohodaka razlikuje se ovisno ...

Mišljenja
Pružanje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Ponedjeljak, 30.12.2019, 334-01/19-01/761

Davatelj: Ministarstvo turizma