Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2020, str. 223
Revizori nadziru potpore iz EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Predložena direktiva o primjerenoj minimalnoj plaći Korištenje EU fondovima uvjetuje se vladavinom prava Financiranje malih tvrtki pod revizorskim mikroskopom ...

rrif - 10.2020, str. 44
Proračunska kontrola kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

O računovodstvu odgovornosti i centrima odgovornosti pisali smo u prošlom broju našeg časopisa pa zainteresirane upućujemo na taj članak ...

rrif - 9.2020, str. 27
Računovodstvo odgovornosti kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Obično se pretpostavlja da svaka ozbiljna organizacija ima postavljenu misiju viziju i strategiju Da bi se realizirala strategija potrebno ...

pip - 7.2020, str. 58
Koliko vrijedi moja nekretnina
Autor: Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina uveden je cjeloviti sustav za procjenu vrijednosti nekretnina koji jamči transparentnost i učinkovitost na tržištu ...

pip - 7.2020, str. 15
Potres i energetska tranzicija – kondenzacijski bojleri u fokusu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Članak sadržava kritički osvrt na odredbe propisa EU a kojima je uređena energetska učinkovitost bijele tehnike i time plinskih bojlera ...

pip - 3.2020, str. 3
Novi zakoni – veljača 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

ZAKON IZ PODRUČJA POREZA ZID Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića ZAKONI IZ PODRUČJA STATISTIKE Zakon o ...

pip - 10.2019, str. 82
Prikaz EU-ove Direktive o restrukturiranju i nesolventnosti
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

Autor u članku prikazuje ključne elemente novih pravila koje donosi Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti a koja su postala sastavnim ...

pip - 9.2019, str. 17
Pregled novog Zakona o sustavu državne uprave
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz novina koje donosi novi Zakon o sustavu državne uprave Ustavna osnova za donošenje toga ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Pror - 7.2019, str. 8
Mjere za poboljšanje učinkovitosti rashoda proračuna u 2019. godini
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

U ovom je članku riječ o aktualnostima u proračunskom sustavu kojima se daje šira slika proračunskih aktivnosti koje su ...

pip - 7.2019, str. 49
Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku donosi osvrt na Novelu Zakona o parničnom postupku iz 2019 godine prikaz pojedinih rješenja i kritički ...

rrif - 7.2019, str. 33
Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Na cestama u Republici Hrvatskoj sve je više električnih i hibridnih vozila Iako je riječ o vozilima čije su ...

rrif - 6.2019, str. 188
Mjerenje učinka zaposlenika i povezivanje s motivacijom i nagrađivanjem
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Ljudski resursi su srce poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije Dijele se na ljudski potencijal i ljudski kapital Ljudski ...

pip - 6.2019, str. 99
Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Republike Hrvatske
Autor: Milena Čalić-Jelić , dipl. iur.

Važnost ove teme prepoznajemo ponajprije u činjenici da o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava ovisi i djelotvornost i ...

pip - 6.2019, str. 14
Posebne procedure u inspekcijskim postupcima u svjetlu Zakona o Državnom inspektoratu
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.

Na zanimljiv i transparentan način autor u članku razmatra posebne procedure u inspekcijskim postupcima u svjetlu novog Zakona o Državnom ...

rrif - 9.2018, str. 132
Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ

Ljudski kapital engl Human Capital HC sastavni je dio intelektualnog kapitala kompanije i uz financijski kapital čini tržišnu vrijednost ...

Vijesti
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu
Srijeda, 08.08.2018.
rrif - 8.2018, str. 146
Financijska uspješnost poduzetnika Hrvatske u 2017. godini prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Za donošenje određenih poslovnih odluka važan je pojedini tip pokazatelja U jednom će slučaju to biti pokazatelj kojim se ...

rrif - 8.2018, str. 143
Sprječavanje pranja novca i PDV u e-trgovini
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Dogovorena nova pravila za sprječavanje pranja novca 2 Zajedničko stajalište Francuske i Njemačke oko izračuna CCBT a 3 Nova ...

Knjiga
Zbirka propisa iz cestovnog prometa
09.07.2018

Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove redakcijski pročišćene kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj kako bi ...

pip - 7.2018, str. 7
Zaštita javnog interesa u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka
Autor: Dr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ , dipl. iur.

Pravna zaštita u postupcima javne nabave omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima korištenje žalbe kao redovitoga pravnog lijeka čiji je cilj ...

Sudska praksa
Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
Srijeda, 14.03.2018.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

rrif - 3.2018, str. 206
Fleksibilna pravila PDV-a i zaštita podataka
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Predložena nova fleksibilna pravila o PDV u 2 Na snazi revidirana Direktiva o platnim uslugama 3 Smjernice za primjenu ...

pip - 2.2018, str. 79
Ovrha koju provodi Financijska agencija (II.)
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 1 18 objavili smo prvi dio članka o ovrsi koju provodi FINA s ...

Mišljenja
Elektronička razmjena podataka za potrebe stručno-medicinskih vještačenja u postupcima utvrđivanja prava za slučaj ozljede na radu
Ponedjeljak, 23.10.2017, 502-03/17-01/96

Davatelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

rrif - 9.2017, str. 158
Prikaz novog pravilnika koji uređuje evidencije radnog vremena
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pravilnik o evidencijama u području rada koji između ostalog propisuje sadržaj i način vođenja evidencija o radnom vremenu u ...

rrif - 7.2017, str. 180
Kombiniranje EU-ovih fondova s javno-privatnim partnerstvom
Autor: Dr. sc. Damir Jurčić

Za razliku od tradicionalnog modela nabave javnih projekata primjenom modela JPP moguće je iskoristiti veći broj različitih instrumenata i ...

Sudska praksa
Odluka o sterilizaciji
Ponedjeljak, 15.05.2017.

Županijski sud

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.03.2017.
rrif - 11.2016, str. 145
Rana upozorenja insolventnosti i porezni poticaji
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Predloženo smanjenje EU ova proračuna za 2017 godinu na 134 mlrd eura 2 Mjere talijanske vlade za poticanje industrije ...

rrif - 10.2016, str. 208
Pripreme za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.

Autorice u članku daju pregled načina izrade financijskih planova proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne regionalne samouprave skrećući pozornost ...

Mišljenja
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe
Ponedjeljak, 26.09.2016, 410-01/16-01/1724

Davatelj: Porezna uprava

pip - 6.2016, str. 70
Rokovi u upravnom postupku i povrat u prijašnje stanje
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.

Autor u članku obrađuje ulogu rokova u upravnom postupku te važnost instituta povrata u prijašnje stanje a povezan je s ...

Mišljenja
Utvrđivanje namjene korištenja prirodnog plina
Četvrtak, 05.05.2016, 410-19/16-03/462

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Unos karamboliranih motornih vozila za rastavljanje u dijelove te unos vozila radi popravka i vraćanja u EU
Srijeda, 27.04.2016, 410-01/16-01/683

Davatelj: Carinska uprava

pip - 4.2016, str. 57
Kako pravosuđe može dati doprinos gospodarskom rastu u RH
Autor: Dr. sc. Kristian TURKALJ , dipl. iur.

Poslovna i investicijska klima uvelike je determinirana pravnom sigurnošću i stanjem u pravosuđu Europska komisija i Svjetska banka prepoznale su ...

Pitanja i odgovori
Energetski certifikat zgrade odnosno posebnog dijela zgrade
Utorak, 08.03.2016.

Vlasnik sam stana od 42 m2 u stambenoj zgradi Stan već dulje vrijeme iznajmljujem uz urednu prijavu na poreznoj upravi ...

Mišljenja
Inspekcijski nadzor i kontrola obračuna i naplate javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Utorak, 03.11.2015, 336-01/15-01/78

Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Pror - 10.2015, str. 3
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ, dipl. oec.

I za razdoblje siječanj rujan 2015 godine potrebno je u sustavu proračunskog računovodstva sastaviti i u propisanim rokovima dostaviti FINA ...

rrif - 10.2015, str. 38
Računovodstveni postupak s povratnom naknadom za ambalažu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Donesen je novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži koji zamjenjuje Pravilnik iz 2005 godine koji je uređivao to područje ...

pip - 10.2015, str. 3
Osnove poreznog sustava Sjedinjenih Američkih Država
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Autor u ovome članku pruža sažet prikaz poreznog sustava SAD a S obzirom na postojanje više razina poreznih vlasti ovlaštenih ...

Mišljenja
Obavljanje poslova vezanih za gospodarenje otpadnim vozilima
Petak, 12.06.2015, 351-01/15-01/21

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obavljanje poslova vezanih za naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima
Srijeda, 10.06.2015, 351-01/15-01/21

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 6.2015, str. 133
Tajni porezni dogovori
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Ministri financija protiv tajnih poreznih dogovora 2 MMF upozorio na prijetnju solventnosti osiguravatelja 3 EU želi jedan globalni sud ...

pip - 6.2015, str. 53
Nastavna ovrha promjenom sredstva i predmeta ovrhe
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.

U ovome članku autorica obrađuje poseban ovršni institut koji se naziva nastavna ovrha Nastavak ovrhe promjenom sredstva i predmeta ovrhe ...

Mišljenja
Provjera poslovanja oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda
Utorak, 31.03.2015, 410-19/15-32/581

Davatelj: Carinska uprava

pip - 3.2015, str. 52
Povećanje učinkovitosti javne uprave kroz izgradnju informacijskog sustava
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.

Autor se u članku bavi problemom učinkovitosti javne uprave U tom pogledu naglašava važnost informatizacije kao nužnog preduvjeta za učinkovitiji ...

pip - 3.2015, str. 20
Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na novčanoj tražbini po računu (I.)
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na novčanoj tražbini po računu I Autorica ovim člankom daje cjelovit i sveobuhvatan prikaz sustava ...

Mišljenja
Dokazivanje statusa uzdržavanih članova prema čl. 36. st. 7. Zakona o porezu na dohodak
Ponedjeljak, 19.01.2015, 410-01/15-01/119

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2014, str. 148
Provedba testova kontrola u reviziji
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.

Testovi kontrola odnose se na revizijske postupke koji se provode radi ocjenjivanja učinkovitosti djelovanja implementiranih kontrola u sprječavanju otkrivanju i ...