Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima objavljene u Nar nov br 114 23 primjenjivat će se od 1 siječnja ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila, trajanje 185 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 6.2023, str. 150
Organiziranje putovanja na brodu prema turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Gotovo u svakom turističkom mjestu može se pronaći ponuda turističkih izleta brodom i brodom za krstarenja Navedena putovanja su turistička ...

rrif - 6.2023, str. 108
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Oslobođenja od plaćanja PDV a u vezi s međunarodnim prijevozom odnose se na pomorski prijevoz odnosno na isporuke dobara i ...

Snimka webinara
Računovodstvo automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe, trajanje 180 min
Srijeda, 22.03.2023.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 12.2022, str. 36
Izmjene Zakona o lokalnim porezima
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvodne napomene Prag za oporezivanje pokretnina porezom na nasljedstva i darove u 2023 godini Porez na cestovna motorna vozila ...

rrif - 4.2022, str. 174
Aktualnosti u turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu znatan su dio turističkog smještaja u RH s tendencijom stalnog rasta Zbog izmjena propisa kojima se ...

rrif - 8.2021, str. 32
Računovodstvo nabave i uporabe plovila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Plovila koja se nalaze u imovini poduzetnika mogu služiti za različite svrhe ali one trebaju biti poduzetničke plovila trebaju donositi ...

Pitanja i odgovori
Priznavanja troškova hrane i pića vezanih uz organizaciju seminara
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Trgovačko društvo bavi se organizacijom seminara i raznih događanja Naknada za pristup tim događanjima je naplatna te uključuje obrok i ...

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

pip - 4.2021, str. 55
Pregled promjena u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Zadnje promjene u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona donose odgodu roka predaje prijave poreza na dobitak promjenu u rokovima ...

rrif - 4.2021, str. 18
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Nar nov br 26 21 dana 12 ožujka 2021 godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

Vijesti
Iznajmljivači apartmana i plovila mogu priznati troškove u 2020. godini neovisno o visini ostvarenog prihoda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Poduzetnicima obveznicima poreza na dobitak koji su u 2020 godine u turističke svrhe iznajmljivali kuće za odmor apartmane i plovila ...

Pitanja i odgovori
Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju obustave postupka likvidacije
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo s datumom 1 kolovoza 2019 godine pokrenulo je postupak likvidacije a 15 prosinca 2020 godine obustavlja se postupak ...

rrif - 12.2020, str. 181
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže uvjete za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV a za isporuke dobara i usluga namijenjenih plovilima ...

rrif - 8.2020, str. 144
Plaćanje turističke pristojbe za plovila
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U časopisu br 12 19 objavljen je članak pod naslovom Plaćanje turističke pristojbe za 2020 godinu Tada još nije ...

Pitanja i odgovori
Amortizacije i pripadajući troškovi plovila u prijavi poreza na dobitak za 2019. godinu
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Porezni smo obveznik koji se bavi pružanjem turističkih usluga te u imovini društva imamo plovilo koje se amortizira od 2018 ...

pip - 5.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika

Isplata dobitka pravnoj osobi Društvo može isplatiti dobitak svojim članovima ako za to ne postoje zapreke propisane zakonom društvenim ...

Mišljenja
Obveza uplate upravnih pristojbi u postupcima izvlaštenja
Petak, 17.04.2020, 412-01/20-01/5

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2020, str. 174
Izbor lizinga kao načina financiranja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Na osnovi ugovora o lizingu nabavljaju se i koriste različiti predmeti lizinga a najčešće su to osobni automobili plovila ...

Mišljenja
Pružanje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i iznajmljivanje brodica
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/129

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Usluga najma automobila (rent-a-car)
Ponedjeljak, 20.05.2019.

Trgovačko društvo Mali d o o uputio je zaposlenika na službeni put u Berlin Zaposleniku je odobreno da u Berlinu ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

pip - 2.2019, str. 38
Obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prema Zakonu o lokalnim porezima obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2019 godinu utvrđuje se jednom godišnje donošenjem ...

Mišljenja
Iznajmljivanje brodica
Utorak, 11.12.2018, 334-01/18-01/652

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Prodaja putovanja plovnih objekata nautičkog turizma
Srijeda, 14.11.2018, 334-01/18-01/573

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Oslobođenje od PDV-a kod prodaje osobnog automobila i plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenoga motornog vozila
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Ako je trgovačko društvo obveznik PDV a kupilo osobni automobil 2013 godine i nije iskoristio pretporez po ulaznom računu treba ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 03.04.2018.

Dugo očekivano stajalište Porezne uprave u vezi s uporabom osobnih automobila i dr sredstava za osobni prijevoz napokon je ...

Mišljenja
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 27.03.2018, 410-10/18-01/01

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Prodaja osobnog automobila kod kojeg nije korišten pretporez
Četvrtak, 15.03.2018.

U kojim su slučajevima isporuke osobnih automobila oslobođene PDV-a i koju je napomenu potrebno navesti na ispostavljenom računu?

Mišljenja
Obračun PDV-a u nautičkom turizmu na APA-u
Ponedjeljak, 27.11.2017, 410-01/17-01/451

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2017, str. 88
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Oslobođenja od plaćanja PDV a u vezi s međunarodnim prijevozom odnose se na pomorski prijevoz odnosno na isporuke dobara ...

rrif - 8.2017, str. 140
Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostitelji i pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivači te pružatelji usluga u turizmu još uvijek nisu dovoljno upoznati sa ...

rrif - 6.2017, str. 154
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Novim Zakonom o lokalnim porezima koji je u primjeni od početka ove godine utvrđuje se obveza plaćanja poreza na ...

pip - 6.2017, str. 79
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit za neprofitnu ...

rrif - 6.2017, str. 117
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. svibnja 2017. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Najnovije izmjene i dopune Pravilnika o PDV u stupile su na snagu 1 svibnja 2017 godine a odnose se ...

Mišljenja
Iznajmljivanja plovila
Ponedjeljak, 22.05.2017, 410-01/17-01/1060

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novosti koje donose izmjene Pravilnika o PDV-u od 1. svibnja 2017.
Četvrtak, 04.05.2017.

Najnovije izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 41 17 dalje Pravilnik o PDV ...

Mišljenja
Pravo na odbitak pretporeza
Ponedjeljak, 06.02.2017, 410-19/17-02/38

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu – lijesove i urne
Četvrtak, 12.01.2017, 410-01/17-01/13

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Posebni porez na motorna vozila
Petak, 30.12.2016, 011-02/16-02/59

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje plinskog ulja za namjene u plovidbi
Srijeda, 14.09.2016, 410-19/16-03/651

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni tretman isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom - putem posrednika
Ponedjeljak, 05.09.2016, 910-01/16-01/220

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2016, str. 40
Računovodstvo plovila u imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnik nabavlja plovila kako bi se njima koristio za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja prijevoza putnika ili dobara ribarenja i dr ...

Mišljenja
Vođenje evidencije potrošnje vezane uz povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Ponedjeljak, 20.06.2016, 410-01/16-01/144

Davatelj: Carinska uprava