Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2023, str. 30
Nabava i uporaba motocikala, mopeda i četverocikala
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Osobni automobili i dalje su najviše zastupljena vrsta prijevoznih sredstava koju poduzetnici koriste za potrebe prijevoza osoba Međutim u praksi ...

rrif - 7.2023, str. 36
Računovodstvo troškova uporabe osobnih automobila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Poduzetnik u svojim poslovnim knjigama evidentira poslovne događaje vezane uz uporabu osobnih automobila neovisno o tome je li riječ o ...

rrif - 4.2023, str. 13
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Osobni automobili koji su dio dugotrajne imovine poduzetnika mogu biti nabavljeni na financijski leasing Iako kod takva oblika financiranja nabave ...

rrif - 3.2023, str. 58
Operativni leasing osobnih automobila kod obveznika HSFI-ja
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Sve popularniji oblik uporabe osobnih automobila je putem ugovora o operativnom leasingu operativnom najmu Riječ je o specifičnom načinu financiranja ...

PrGO - 1.2023, str. 0
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

PrGO - 1.2023, str. 17
Obračun amortizacije za 2022. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Temeljne napomene Porezno motrište amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno priznata amortizacija Promjena računovodstvene procjene Porezno ...

rrif - 12.2022, str. 65
Računovodstvo troškova darovanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Darovi mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ili fizičkim ...

PrGO - 1.2022, str. 78
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

PrGO - 1.2022, str. 14
Obračun amortizacije za 2021. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Temeljne napomene Porezno motrište amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno priznata amortizacija Promjena računovodstvene procjene Porezno ...

Vijesti
Treba li provesti vrijednosno usklađenje zaliha?
Ponedjeljak, 06.12.2021.

Približava se završetak poslovne godine te poduzetnici trebaju razmotriti potrebu vrijednosnog usklađenja zaliha Prema odredbama Hrvatskog standarda financijskog izvješćivanja HSFI ...

rrif - 11.2021, str. 21
Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe kao kratkotrajna imovina društva u financijskim izvještajima poduzetnika iskazuju se prema trošku trošku nabave odnosno neto utrživoj vrijednosti ovisno ...

rrif - 10.2021, str. 40
Pomagala za vid kao predmet darovanja za zdravstvene potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Često pitanje poduzetnika je smiju li podmiriti troškove dioptrijskih naočala kontaktnih leća operativnih zahvata i troškove liječenja svojih zaposlenika i ...

rrif - 8.2021, str. 32
Računovodstvo nabave i uporabe plovila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Plovila koja se nalaze u imovini poduzetnika mogu služiti za različite svrhe ali one trebaju biti poduzetničke plovila trebaju donositi ...

Vijesti
Iznajmljivači apartmana i plovila mogu priznati troškove u 2020. godini neovisno o visini ostvarenog prihoda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Poduzetnicima obveznicima poreza na dobitak koji su u 2020 godine u turističke svrhe iznajmljivali kuće za odmor apartmane i plovila ...

PrGO - 1.2021, str. 23
Obračun amortizacije za 2020. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Računovodstveni okvir za obračun amortizacije Porezni okvir za obračun amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno ...

rrif - 10.2020, str. 37
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Približavajući se kraju ove bremenite poslovne godine u kojoj mnogi poduzetnici imaju velike teškoće u održavanju likvidnosti i naplati ...

rrif - 7.2020, str. 21
Troškovi uporabe osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uporaba osobnih automobila uzrokuje troškove koji imaju različit porezni položaj s motrišta odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost ...

rrif - 4.2020, str. 73
Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Osim osobnih automobila poduzetnici se često odlučuju za uporabu drugih sredstava za osobni prijevoz kao što su motocikli mopedi ...

PrGO - 1.2020, str. 89
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2019. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...

PrGO - 1.2020, str. 30
Obračun amortizacije za 2019. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Računovodstveni okvir za obračun amortizacije 3 Porezni okvir za obračun amortizacije 4 Obračun amortizacije 5 Početak i ...

rrif - 1.2020, str. 19
Osobni automobili vrijednosti iznad 400.000,00 kn
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od početka 2019 godine promijenjeni su uvjeti vezani uz odbitak pretporeza prilikom nabave osobnih automobila koji služe za potrebe ...

rrif - 11.2019, str. 49
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Krajem poslovne godine korisno je podsjetiti se na uvjete pod kojima je moguće provesti vrijednosna usklađenja i otpise pojedinih ...