RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ususret mikro izvještajima - uvodnik

rrif - 5.2012, str. 13

Trgovina na veliko s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 5.2012, str. 15

Računovodstvo operativnih najmova (leasinga)

rrif - 5.2012, str. 21

Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća

rrif - 5.2012, str. 26

Računovodstvo društva u stečaju

rrif - 5.2012, str. 31

Računovodstveno praćenje sredstava zajedničke pričuve

rrif - 5.2012, str. 41

Ulaganje u tuđu imovinu i ispravak pogrešnog knjiženja

rrif - 5.2012, str. 47

Sitan inventar kod neprofitnih organizacija

rrif - 5.2012, str. 49

Isplata plaća iz dobitka

rrif - 5.2012, str. 51

Nadoknada za neiskorišteni godišnji odmor

rrif - 5.2012, str. 58

Zahtjev za promjenu visine predujma poreza na dobitak u 2012.

rrif - 5.2012, str. 65

Porez na dohodak od kapitala s osnove udjela u dobitku

rrif - 5.2012, str. 72

Trošarina na duhanske proizvode

rrif - 5.2012, str. 81

Zloporaba Direktive o PDV-u u EU

rrif - 5.2012, str. 93

Mjesto obavljanja usluga u Europskoj uniji i PDV

rrif - 5.2012, str. 100

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 5.2012, str. 104

Revizijski dokazi kod testiranja dugotrajne imovine

rrif - 5.2012, str. 112

IFRIC 20 – Troškovi uklanjanja otpadnog materijala pri iskopu rudača

rrif - 5.2012, str. 119

Natječaj za program CIP Eko-inovacije

rrif - 5.2012, str. 121

Izvorni prihodi proračuna EU, bolje uređenje stečaja i dr.

rrif - 5.2012, str. 122

Aktualna pitanja vezana za primjenu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza

rrif - 5.2012, str. 125

Pregled statističkih istraživanja u okviru deviznog poslovanja

rrif - 5.2012, str. 131

Rezidentni status i devizne transakcije prema deviznim propisima

rrif - 5.2012, str. 137

Minimalni tehnički uvjeti u trgovini

rrif - 5.2012, str. 142

Provedba zaštite na radu

rrif - 5.2012, str. 151

Izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 5.2012, str. 157

Otkaz u slučaju stečaja poslodavca, te osobno i poslovno uvjetovani otkaz

rrif - 5.2012, str. 162

Imenovanje, opoziv i ostavka člana (članova) uprave društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 5.2012, str. 164

Novosti u postupku upisa i brisanja društva u sudskom registru

rrif - 5.2012, str. 171

Javna nabava za usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi

rrif - 5.2012, str. 171

Odgovori na pitanja u području javne nabave

rrif - 5.2012, str. 181

Uplaćivanje, evidentiranje i praćenje prihoda proračuna i drugih prihoda za financiranje javnih potreba

rrif - 5.2012, str. 188

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 5.2012, str. 190

Uredba o plaćanju doprinosa iz plaća

rrif - 5.2012, str. 198
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)