RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 1.2019, str. 15

Aktualnosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini

rrif - 1.2019, str. 19

Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine i obveze kod promjene stope PDV-a

rrif - 1.2019, str. 27

Novosti u trošarinskim propisima

rrif - 1.2019, str. 40

Zakon o računovodstvu – izmjene i dopune

rrif - 1.2019, str. 48

Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2019. godini

rrif - 1.2019, str. 50

Aktualnosti uz eRačune

rrif - 1.2019, str. 54

Računovodstveno procesiranje kriptovaluta

rrif - 1.2019, str. 57

Donacija i pomoći

rrif - 1.2019, str. 62

Dar i naknada plaće

rrif - 1.2019, str. 63

Plaće u 2019. godini

rrif - 1.2019, str. 64

Minimalna plaća u 2019. godini

rrif - 1.2019, str. 80

Godišnja prijava poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu − na obrascu INO-DOH

rrif - 1.2019, str. 86

Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini

rrif - 1.2019, str. 93

Isplate plaće u slučaju stečaja

rrif - 1.2019, str. 104

Postupci vezani uz mirovinsko osiguranje radnika kod pripajanja trgovačkih društava

rrif - 1.2019, str. 114

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama - IP i drugom dohotku u 2018. godini

rrif - 1.2019, str. 116

Iskazivanje inozemnih dohodaka na obrascu INO-DOH

rrif - 1.2019, str. 118

Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2018. godini

rrif - 1.2019, str. 131

Podružnica s motrišta oporezivanja PDV-om (II. dio)

rrif - 1.2019, str. 140

MSFI 9 − Financijski instrumenti − primjena na financijske izvještaje za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2018. godine i poslije

rrif - 1.2019, str. 146

Upravljanje krizom i svladavanje krize u obiteljskim poduzećima

rrif - 1.2019, str. 147

Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama

rrif - 1.2019, str. 154

Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2018. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti

rrif - 1.2019, str. 159

Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača

rrif - 1.2019, str. 191

Pomoćnici u nastavi – ogledni primjeri ugovora

rrif - 1.2019, str. 198

Otkaz ugovora o radu – redoviti i izvanredni

rrif - 1.2019, str. 203

Ustup potraživanja cesija (I. dio)

rrif - 1.2019, str. 205

Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela

rrif - 1.2019, str. 211

Organizacija knjigovodstva kod neprofitnih organizacija

rrif - 1.2019, str. 217

Gospodarska kretanja u RH i EU-u krajem 2018. godine

rrif - 1.2019, str. 222

Novi propisi

rrif - 1.2019, str. 229

Stručne informacije

rrif - 1.2019, str. 236
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)